«Бродський був великим поетом в епоху, коли великі поети не передбачені», - помітив російський поет-постмодернист Пригов, коли довідався про смерть Йосипа Бродського. Йосип Олександрович Бродський народився в сім'ї ленінградських журналістів. До 15 років він учився в школі, а потім працював, перемінивши ряд професій у геологічних експедиціях у Якутії й Казахстані, на Білому морі й Тянь-Шаневі, був фрезерувальником, геофізиком, санітаром, кочегаром, разом з тим займаючись літературою, «Я міняв роботу, - говорив він, - оскільки якнайбільше хотів знати про життя й людей».

В 1963 році Бродський звільнився з останнього місця роботи й почав жити винятково для літературної роботи: поезії й перекладів. У цьому ж році в газеті «Вечірній Ленінград» вийшов фейлетон «Окололитературний трутень», у якому Бродському звинувачували в дармоїдстві. А в липні 1964 року відбувся суд над поетом, що оголосив Бродського «дармоїдом». Поета висилають на 5 років у глухе село Норинск в Архангельській області. За звільнення поета клопотали А. Ахматова, А. Твардовский, Д. Шостакович, Ф. Вигдорова, Ж.-П. Сартр і інші діячі літератури й мистецтва. Завдяки такому заступництву Бродського звільнили вже через півтора року. Він вертається в місто на Неві. Бродський росте як поет, але його добутку майже не публікують (крім чотирьох віршів і деяких перекладів).

Але його вірші стають добре відомими завдяки «самвидаву», їх заучували, виконували під гітару. На Заході ж виходять два його збірники «Вірші й поеми» (1965) і «Зупинка в пустелі» (1970). В 1972 році поета примусили покинути батьківщину. Бродський оселився в США, викладав російську літературу в американських університетах і коледжах, писав як на російському, так і англійському. У період еміграції видаються його поетичні збірники «В Англії» (1977), «Кінець прекрасної епохи» (1977), «Частини мови» (1977), «Римські елегії» (1982), «Нові станси до Августа» (1983), «Урания» (1987). У жовтні 1987 року Шведська академія оголосила Йосипа Бродського лауреатом Нобелівської премії по літературі. Він став п'ятим російським Нобелівським лауреатом (слідом за Буніним, Шолоховим, Пастернаком і Солженициним).

28 січня 1996 року внаслідок чергового інфаркту в Нью-Йорку земний шлях поета обірвався. Поховано Бродського у Венеції - місті, що він найбільше любив і якому присвятив чимало чудових віршів. Творчість Йосипа Бродського як звичайно розділяють на два періоди. Вірші раннього етапу, що завершується в середині 60-х років, прості за формою, мелодійні, світлі. «Перші 10-15 років своєї кар'єри, - згадував поет, - я користувався більше точними метрами, тобто п'ятистопним ямбом, що свідчило про певні ілюзії або про намір підкорити себе певному контролю».

Яскравими прикладами раннього Бродського є такі поезії, як «Пілігрими», «Рождественський романс», «Станси», «Пісня». У пізнього Бродського переважають мотиви самітності, порожнечі, кінця, абсурдності, підсилюється філософські й релігійні звучання, ускладнюється синтаксис. «У тім, що я пишу набагато більший відсоток дольника, інтонаційного вірша, коли мова здобуває, як мені здається, певну нейтральність». Підтвердженням цього є його поезії «Стрітення», «На смерть другові», «Келомякки», «Розвиваючи Платона», цикли «Частини мови» і «Кентаври». У всіх поетичних творах Бродський віртуозно володіє язиковими засобами, у його віршах з'єднується архаїка й арго, політична й технічна лексика, «високий штиль» і вуличні просторіччя

Для його поезії характерні парадокси, контрасти, об'єднання традиційного й експериментального. За словами Бродського, він скористався радою свого друга - поета Євгенія Рейну, звести до мінімуму використання прикметників, наголошуючи на іменники. У своїх віршах Бродський орієнтувався як на росіянку, так і на англомовну традиції. Показово, що у своїй Нобелівській лекції поет назвав своїми вчителями Й, Мандельштама, М. Цветаеву й А. Ахматову, а також Роберта Фроста й Уистена Одена. Бродський спробував усвідомлено з'єднати, здавалося б, непоєднувані речі: він схрестив авангард (з його новими ритмами, римами, строфікою, неологізмами, варваризмами, вульгаризмами й т.п.) із классицистичним підходом (величні періоди в дусі XVIII ст., ваговитість, неквапливість, формальна бездоганність), мир абсурду з миром порядку. Так, починаючи з вірша «Пілігрими» (1959) він зображує рух у просторі серед хаосу предметів. У цьому ж добутку він застосував прийом переліку предметів, які проходять перед поглядом спостерігача:
Повз арени, капищ,

 • повз храми й бари,
 • повз шикарні цвинтарі,
 • мимо хворих базарів,
 • миру й горя мимо,
 • мимо Мекки й Рима,
 • синім сонцем палими
 • ідуть по землі пілігрими

Цей постмодерністський прийом зустрічається в «Великій елегії Джонові Донну», «Столітній війні», у поезиях «Прийшла зима...» і «Исаак і Авраам». Нерідко Бродський своїми «гіперпереліками» створює теперішній постмодерністський колаж, відтворить мозаїчність миру. У віршах Бродського відчутна установка на одночасне відтворення буття космосу, історії, людського духу, миру речей, екзистенціального розпачу, втрати, розлуки, абсурдності життя й особливо - пануючої смерті:

 • Смерть - це всі машини,
 • Це в'язниця й сад
 • Смерть - це все чоловіка,
 • Краватки їх висять
 • Смерть - це скла в куполі,
 • У церкви, у будинках - підряд!
 • Смерть - це все, що з нами, -
 • Тому що вони - не побачать