У програмі по літературі для IX класу не представлена сучасна проза, до якої ми відносимо літературу двох останніх десятиліть. В 90-е роки XX сторіччя в літературі для підлітків затвердилися нові імена: Георгій Юдин, Сергій Лук'яненко, Марина Москвина, Олександр Бушков, Михайло Успенський, Людмила Петрушевская й ін. З їхнім приходом відбулася "принципова зміна моральних орієнтирів".

Із сучасної прози для дітей пішла ідеологія, письменники бачать своє завдання в тім, щоб "передати стан дитини, допомогти йому знайти щиросердечну гармонію, відчути й побачити неповторну красу миру, кожної миті життя" (2, с. 12).

Леонід Жуховицкий - письменник і публіцист. Його добутки найчастіше звернені до підлітка, і оскільки письменник розробляв у своїй творчості вічні теми, його повести не виглядають застарілими поруч із книгами молодих сучасників. Пропонуємо на одному з уроків позакласного читання звернутися до повісті Л. Жуховицкого "Дівчинка на два тижні".

За тиждень до заняття учням пропонуються питання для аналізу повести:

* Чим вас схвилювала книга Л. Жуховицкого? Над чим ви задумалися?

* Як ви розумієте основний конфлікт добутку? Які проблеми в ньому поставлені? Чим вони життєво важливі для вас?

* У центрі повести історія взаємин Федора й Зої. Чиє поводження вас залучило? Є чи загальне майбутнє в цих героїв?

* Зрівняєте поводження першої дружини Федора й поводження Зої. Чому автор не дав ім'я першій дружині головного героя?

* Визначите кульмінаційну сцену в повісті. Яка її роль у розкритті характеру Зої?

* Яка сюжетна функція листа Зої?

* Яку роль у добутку грають місце й час дії?

* Як ви розумієте зміст назви повести?

* Висловіть своє відношення до мрії Федора. Що дає вона для розуміння характеру героя?

Урок починається з короткого вступного слова вчителя про письменника: "Леонід Жуховицкий - найстарший російський письменник, драматург, випускник літературного інституту ім. М. Горького. Найбільш відомі його книги: "Зупинитися, оглянутися..." (1969), "Легенда про Ричарда Тишкове" (1972), "Тільки два тижні" (1982). Його "екологічною нішею" стала тема любові. Він їй присвятив життя й творчість. Письменник уважав, що "любов з усіма своїми конфліктами й трагедіями однаково наш нерозмінний рубль, останнє, на що можна обпертися" (1, с. 6).

У повісті "Дівчинка на два тижні" прозаїк намагається привернути увагу читача до роздумів про щирі цінності, що роблять людини людиною, показує труднощі, які доводиться переборювати людям на шляху друг кдругу.

Аналіз повести краще почати з позначення проблем, поставлених автором. Безсумнівно, головна проблема - щира любов і любов-блуд, настільки агресивно пропагандируемая сучасними засобами масової інформації

Головний герой - Федір - після дворічної роботи на будівництвах Півночі відправляється у відпустку на південь. По шляху він заїжджає в Москву, де зустрічає однокурсника, на вечірці легко знайомиться із Зоєю. Він запрошує дівчину відпочити з ним на море, вона зненацька швидко погоджується

Федір не був настроєний на серйозні відносини, йому потрібний була людина для компанії. Зоя розуміє життєву установку героя й не нав'язує. Вона просто перебуває поруч, максимально полегшуючи відпускне життя, а через два тижні зникає, залишивши лист. Воно стає свідченням її щирого почуття. Зоя полюбила Федора з першого погляду, незважаючи на молодість, розглянула й оцінила його надійність, цілеспрямованість, доброту й широту душі

Л. Жуховицкий використовує толстовський прийом контрасту в розміщенні героїв добутку. Якщо Зоя персоніфікує в добутку щиру любов, то оставшаяся без ім'я (мовець деталь!) героїня стала уособленням любові-блуду

Згадуючи час свого одруження, Федір відзначає, що був щасливий. Дружина для нього була "супутниця, помічниця, близький до дна людин, з яким і слів не треба...". Автор не коментує їхні відносини, залишаючи читачеві волю для міркувань. Далі читається вставний епізод про одруження Федора (1, с. 128 - 130). Перед читанням учням дається завдання звернути увагу на поводження героїні й на язикові деталі тексту

Автор уміло підбирає слова, що говорять про безоглядну закоханість Федора: "одурів", "хмільн і дурний", "зворушувався". Розповідаючи про героїн, Л. Жуховицкий виділяє її мовчазність, погляд исподлобья. Можна попросити учнів знайти в тексті речення, що свідчить про щире відношення дружини до Федора. На питання чоловіка: "Ти мене любиш?" - дружина просто мовчала, лише "невміло, але старанно пригорнулася губами до його губ...". Прислівник "старанно" говорить про відсутність любовного почуття, героїня намагається зіграти роль закоханої

Познайомившись із біографією героїні й з її подальшим поводженням, учні прийдуть до висновку, що дружина Федора не любила, а її мовчазна покірність - від неосвіченості й недоліку розуму. Ця жінка шукала не любові, а вигідного чоловіка. Федір був лише першою сходинкою в неї пошуках

У відносинах із Зоєю, на перший погляд, здається, усе повторюється. Федір і тут виступає в ролі провідного, а дівчина мовчазно покоряється. Але поступово стає ясно, що це інша історія. Непомітно для себе міняється Федір. Це особливо яскраво виявилося в епізоді гри впинг-понг.

Зоя, як і перша дружина Федора, турботлива, домовита. Але її мовчазність - свідчення глибини характеру, скромності, ненав'язливості. Знаючи про небажання Федора зв'язувати своє життя з ким-небудь, вона не хоче прощальних пояснень, тому їде не попередивши. Її щире почуття до героя розкривається в поетичній сцені нічного купання, що стала кульмінацією повести. Сцена нічної вечері й купання пронизана поезією південної ночі, взаємним почуттям любові, хоча герой про це не догадується, гармонією людини й природи. Підійти до обговорення сцени допоможе питання: "Чому після нічного купання Федір сказав: "Тепер і вмерти не кривдно...?"

Завершують обговорення проблеми любові наступні питання: У чому особливість фіналу повести? Як ви думаєте, чи буде продовження взаємин героїв? Доведіть прикладами з тексту

Можна звернути увагу учнів на сцену читання листа. Дні, проведені після від'їзду Зої, здалися героєві безцільними, сірими й порожніми. Перечитуючи її лист, Федір розслабився, перестав тримати у вузді свої почуття, і гіркота втрати улюбленої переповнила його.

Інша, важлива для старшокласників, що вступають у життя, проблема, піднята в повісті, - проблема сенсу життя людини. Федір реалізував себе в професійному плані. У тридцять чотири роки він - начальник будівельної ділянки, на гарному рахунку в керівництва, його знають у Міністерстві, він дисциплінований, теперішній професіонал, уміє запитати з інших, не боїться труднощів

При роботі над характеристикою Федора буде доречно невелике повідомлення "Порівняльна характеристика Федора й Женьки Лобарева".

Далі варто звернутися до вставного епізоду про мрію Федора. Після читання тексту школярам пропонуються питання для обговорення:

* Чому герой мріяв одержати в "переробку" "шматок планети"?

* чи Є Федір ідеалом? Чи помиляється він у житті, чи помиляється у своїх міркуваннях, мріяннях?

* чи Здатний Федір до усвідомлення своїх помилок?

Завершити роботу над образом героя можна міркуванням над словами Федора: "Чоловіка можеш перемінити через рік або сам піде - будь ласка! А професія - ...це на все життя".

Як домашнє завдання пропонується підготувати твір на одну з тем: "Мрія Федора", "Дві жінки Федора" (порівняльна характеристика), "Роль пейзажу в розкритті теми добутку", "Любов Федора", "Любов Зої".