Мета:Продовжити знайомити учнів із творчістю В. Симоненка,

Пов’язуючи з його життям; проаналізувати казку «Подо­рож у країну Навпаки», виявити її цілеспрямованість, зна­чення у формуванні позитивних рис характеру школярів; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, вміння са­мостійно характеризувати героїв твору, давати оцінку їхній поведінці та вчинкам; формувати естетичні смаки п’яти­класників; виховувати почуття пошани, поваги до творчос­ті В. Симоненка; пізнавальний інтерес до наслідків власної праці; відповідальність за доручену справу. Тип уроку: Комбінований.

Обладнання: Портрет В. Симоненка, учнівські малюнки (карти-подо-рожі до країни Навпаки), текст твору; картки, тестові за­вдання. Казка кличе нас у мандри, велить бути у житті сміливим й мудрим, долати перешкоди й біди і не забувати добра світового, бо тільки цим

І вимірюється наша людська сутність. Валерій Шевчук

ХІДУРОКУ

I.ОрганізаційнийМомент.

ГотовністьУчнівПодорожуватиУКраїнуНавпаки

II.АктуалізаціяОпорнихЗнань

у
ФорміБесідиЗаПитаннями

• Яка казка називається літературною? Наведіть приклади.

• На які види поділяються народні казки за змістом?

• Чим народна казка відрізняється від літературної? А що їх єднає?


• Чому твори В. Симоненка полюбляють і цінують як дорослі, так і діти?

• Чим вам запам’яталася казка В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоско-тон»?

III. ОголошенняТеми, МетиУроку. МотиваціяНавчальноїДіяльності

IV. ОсновнийЗмістУроку

Сьогодні ми продовжуємо подорожувати сторінками казок В. Симо­ненка. Цього разу ми потрапимо у країну Навпаки.

Як розуміти особливість такої назви країни?

В. Симоненко дуже любив дітей, і саме їм він присвятив багато тво­рів. Першим слухачем казок письменника був його син Лесик. Ось чому одного із героїв казки «Подорож у країну Навпаки» теж звали Лесиком. Син Василя Андрійовича виріс, але зараз безліч нових слухачів із задо­воленням сприймають ці захоплюючі, цікаві твори.

Аналіз твору В. симоненка «Подорож у країну навпаки»

1. Виразне вибіркове читання казки.

2. Тема: зображення країни-перевертня;

Навпаки — Заперечення бруду, розбійництва, невихованості, ле­дарства.

3. Ідея: заклик до дітей бути слухняними й охайними; культурними і дис­циплінованими; поважати і любити батьків.

4. Жанр: фантастична казка-подорож у віршовій формі.

5. Особливість казки: протиставлення життєвих реалій і фантастичних пригод.

6. Проблематика твору:

• взаємостосунки батьків і дітей;

• прекрасне (квіти) і потворне (Невмивака і його гвардія);

• безкорисливість і вихованість;

• добро і зло.

7.Цитатний план казки.

1) «Лесик, Толя й два Володі Сумували на колоді».


2) «Раптом трісь — і перед ними Бородань малий з’явивсь».

3) «Я почув про ваше горе. Є чудна одна земля — Кожен робить там, що схоче... Я відправлю всіх туда».

4) «Ми потрапили-таки У країну Навпаки».

5) «Як малі телята в шкоді Цілий день брикали, грались Реготали і качались...».

6) «Якось їх біля млина Стріла гвардія чудна — Верхи їхали на свинях».

7) «Та й погнали неборак До палацу Невмивак».

8) «Цар Великий Невмивака — Бо сто років не вмивався».

9) «Гаркнув грізний Невмивака, І дітей всіх чотирьох Слуги кинули у льох».

10) «Тож всі четверо щосили У тюрмі заголосили, Льох увесь по швах поліз».

11) «А тим часом наші діти Мчали, мов несамовиті, Через поле й сінокіс Та й потрапили у ліс».

12) «Квіти діток гратись кличуть, А вони стоять, кигичуть».

13) «Глід, Шипшина й Терен дикий Нашорошили голки І воякам шматували Пишний одяг і тіла».

14) «Розізлився Невмивака, Що зірвалася атака, І звелів поставить, клятий, Круг поляни вартових».


15) «Ну, а діти, бідні діти, Закортіло всім додому».

16) «Бородань малий з’явивсь». Хто із вас додому хоче,— Віднесу його туди».

17) «Гульк — уже в своїм дворі! Не заманите віки У країну Навпаки!»

8. Побудова казки.

Вступ: Знайомство з хлопцями, які мають задоволення від того,

Що батьки контролюють їх і примушують виконувати необхідні обов’яз­ки в сім’ї; четверо хлопців (Лесик, Толя й два Володі) потрапляють до країни Навпаки за допомогою бороданя.

Основна частина: Хлопці відчувають радість і задоволення від того, що потрапили до чарівної країни і в той же час терплять знущання і пе­реслідування царя Невмиваки та його гвардії.

Кінцівка: Лесик, Толя й два Володі після серйозних випробувань ви­являють бажання потрапити додому. Чарівник допомагає хлопцям.

Герої казки: Лесик, Толя й два Володі, Бородань; Великий Невмива­ка і його гвардія; квіти; Глід, Шипшина, Терен.

9. Опрацювання змісту казки у формі фронтального опитування.

• Які обов’язки мали хлопці в сім’ї? (Умиватися, розважати Тоню, по­ливати квіти)

• Хто і яким чином розв’язав проблеми хлопчаків?

• Як охарактеризував чарівник місце, куди б хотіли потрапити четверо друзів?

(«Є чудна одна земля — Там ні дня нема, ні ночі, Кожен робить там, що схоче...»)

• Опишіть перші враження хлопців від того, що вони потрапили у над­звичайну країну Навпаки.

• Чим ця країна відрізняється від інших?

• Які риси характеру притаманні царю Невмиваці? Що єднає його з Плаксієм?

• Чому хлопці не виявили бажання жити у царя Невмиваки, який їм запропонував умови цього життя?


• Які страшні випробування пережили четверо друзів, перебуваючи у країні Навпаки?

• Чому гвардійці Невмиваки не здогнали Лесика, Толю і двох Во­лодь?

• Поясніть, через що рослини вирішили допомогти хлопцям.

• Яким чином і чому хлопці повернулися додому?

• Чому, на ваш погляд, хлопці категорично відмовилися потрапити ще раз до країни Навпаки?

• Скільки часу хлопці перебували у країні Навпаки? (Не менше двох днів.)

• Яка доля очікувала хлопців, якщо б Невмивака знову їх спіймав? («...В чорнилі утопить»)

• Про кого з рідних згадували Лесик, Толя і два Володі, коли їм погро­жувала небезпека від переслідувань Невмиваки?

V.ЗакріпленняВивченогоМатеріалу

1. Проведення тестового опитування.

2. Робота по картках.

VI.ОголошенняРезультатівРоботиУчнів

VII. ДомашнєЗавдання

Вивчити напам’ять уривок із казки «Подорож у країну Навпаки», який учнів найбільше вразив, захопив.