XIX сторіччя часто називають «епоха Бальзака»,

Освіта - «епоха Ґете», Відродження - «епоха

Шекспіра»... Письменник і його епоха зливаються воєдино з

точки зору Вічності. От чому так важливо знати реалії, які пов'язані з тим або іншим автором: ідеї, побут і звичаї, типи характерів і певні моральні цінності - усе, що стало частиною

його життя, а отже, і творчості

Підбираючи матеріали до характеристики певних епох, учителеві доцільно скористатися схемою, представленої нижче.

Час Учитель визначає, виходячи із власних міркувань: це можуть бути роки життя письменника; роки його творчої діяльності; історичні границі - чверть, півстоліття або сторіччя

З історії пригадуються найважливіші події, які вплинули на формування світогляду письменника й на його життя, стимулювали творчий процес (сприяли народженню тим, ідей і т.п.).

Найвідоміші добутки, які на той час визначали розвиток філософії, літератури й мистецтва, - це й творча атмосфера, у якій жив письменник і коло талановитих сучасників, з якими він міг спілкуватися

Як зразок пропонуємо таблицю, що охоплює події в Західній і Центральній Європі, Сполучених Штатах Америки, які випали на п'ять років життя французького письменника Оноре де Бальзака