Мета:З допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми; закріпити їх; розвивати увагу, спритність, рішучість, кмітливість, вміння акумулювати отримані знання; виховувати інтерес до на­слідків власної праці; пунктуальність, раціональність у ви­користанні часу.

Тип уроку: Контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: Тестові завдання і питання для контролю за темою.

ХІДУРОКУ

I.ОрганізаційнийМомент

II.ОголошенняТеми, МетиУроку.

МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів

III. ЗмістУроку

1. Пояснення учителя до виконання контрольної роботи.

2. Хід контрольної роботи.

І варіант. Початковий рівень

1) Казка за жанровою спрямованістю може бути:

А) звичайною; б) Фантастичною;

В) драматичною.

2) Зажерливий, заздрісний, жорстокий — ці риси характеру прита­

манні:

А) Дядькові («Про правду і кривду»);

Б) вовкові («Про жар-птицю і вовка»);

В) батькові Марусі («Мудра дівчина»).


3) До соціально-побутової належить казка:

А) «Красний Іванко і закляте місто»;

Б) «Про жар-птицю і вовка»;

В) «Про правду і кривду».

І варіант. Середній рівень

4) У якій відомій вам народній казці справедливість перемагає над не­правдою?

5) Коротко опишіть, як вовк оживив молодшого сина. (Народна казка «Про жар-птицю і вовка».)

6) Назвіть фантастичні елементи народної казки «Красний Іванко і за­кляте місто».

І варіант. Достатній рівень

7) Поясніть словосполучення Нечиста сила. В яких відомих казках вона згадується?

8) Прокоментуйте, чому казкові герої розподіляються на позитивних і негативних, бідних і багатих.

9) У чому сила добра казкових героїв? Доведіть власні думки на при­кладі будь-якої народної казки.

I варіант. Високий рівень

10) Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем:

А) «Казка — цілюще джерело фантазії»;

Б) «На якого казкового героя я хотів бути схожим і чому?»;

В) «Боротьба добра і зла у народних казках».

II варіант. Початковий рівень

1) У яких двох народних казках згадується про нечисту силу?

А) «Мудра дівчина» і «Про правду і кривду»;

Б) «Про правду і кривду» і «Красний Іванко і закляте місто»;

В) «Красний Іванко і закляте місто» і «Про жар-птицю і вовка».

2) Яке число трапляється у багатьох народних казках? а) Два; б) п’ять; в) Три.

3) Характерним висловом «От вам казка, а мені бубликів в’язка» закін­чується наступна казка:

А) «Про жар-птицю і вовка»;

Б) «Про правду і кривду»;

В) «Мудра дівчина».


ІІ варіант. Середній рівень

4) У якій казці який герой користується живою і мертвою водою?

5) Наведіть приклади з казки «Красний Іванко і закляте місто», де добро перемагає зло.

6) Яку першу загадку запропонував пан бідному і багатому чоловікам? («Мудра дівчина»)

ІІ варіант. Достатній рівень

7) Складіть план народної казки «Про правду і кривду».

8) Чому, на вашу думку, пан намагався уникнути суду між позивачами? Обґрунтуйте власну думку. («Мудра дівчина»)

9) Вмотивуйте, в чому сила Іванка, який спромігся, жертвуючи собою, перемогти темінь і закляття. («Красний Іванко і закляте місто»)

II варіант. Високий рівень

10) Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем.

А) «В чому мудрість казок?»;

Б) «Красиве і потворне в народних казках»;

В) «За що я люблю читати народні казки».

III варіант. Початковий рівень

1) Про оживлення мертвого героя розповідається у казці:

А) «Мудра дівчина»;

Б) «Про жар-птицю і вовка»;

В) «Красний Іванко і закляте місто».

2) Який герой народної казки «Про правду і кривду» є зайвим у за­

пропонованому ланцюжку: дядько, бабуся, панна, піп, пан, чорт,

небіж?

А) Панна; б) бабуся; в) піп.

3) Яке із зазначених нижче прислів’їв належить до дядька, казкового

героя твору «Про правду і кривду»?

А) Подарунок назад не беруть;

Б) Який розум, така й балачка;

В) Заздрісному боком вилізе.

ІІІ варіант. Середній рівень

4) Коротко опишіть, про що відбувалася розмова між невідомим чоло­віком і жінкою на початку казки «Красний Іванко і закляте місто».

5) Як Маруся визначила, якому хазяїну належить народжене лоша? («Мудра дівчина»)


6) Назвіть риси характеру, які притаманні небожу, сину померлого бід­

ного брата («Про правду і кривду»).

ІІІ варіант. Достатній рівень

7) Доведіть, що в образі Марусі, героїні казки «Мудра дівчина», втілені найкращі риси народної мудрості.

8) Чому, на вашу думку, пан та піп твердили, що краще жити кривдою? («Про правду і кривду»)

9) Як на вашу думку, що дало можливість Івану визволити місто від за-кляття? Обґрунтуйте власні міркування. («Красний Іванко і закляте місто»)

ІІІ варіант. Високий рівень

10) Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем.

А) «Казка — мистецька перлина народної творчості».

Б) «За що народ полюбив казки і любитиме їх завжди?».

В) «Мій улюблений герой народної казки про тварин».

Примітка: Під час розв’язання завдань контрольної роботи учні ви­

конують по одному питанню з достатнього і високого рівнів.

IV.ПідсумокУроку

V.ДомашнєЗавдання