Боротьба добра зі злом - основний конфлікт народної казки. Відомі збирачі народних казок брати Гримм першими в історії літератури по^-науковому підійшли до вивчення фольклору. У казці «Пані Метелиця» відображені відносини народу до роботи, пошана до старших, підйом духовних і моральних цінностей

У цій казці простежується «дорожній» сюжет, властивим казкам різних народів. Патчерица й дочка мачухи здійснюють той самий шлях через колодязь попадають у фантастичний мир, у якому відбуваються дивні зустрічі. Обидві вони зустрічають на своєму шляху грубку із хлібом, яблуню й Пані Метелицю, і кожна одержує по заслугах

У всіх ситуаціях патчерица проявляє витримку, старанність, доброту. За що й одержує винагороду. А ледача й горда дочка мачухи залишається ні із чим. Мудра пані Метелиця покарала мачуху і її дочку за погані вчинки

Так, добро завжди перемагає зло. Добро там, де працьовитість і людяність. Потрібно завжди захищати слабких від несправедливості. Цьому й учить казка