Алгебра 10 класс

На сайте Сейчас73 гостейонлайн

Радіанна система вимірювання кутів і дуг

1 радІАн — це такий центральний кут, для якого довжина вІДповІДної ДугИ дорІВнює довжинІ радІУса.

Формули переходу:

вІД радІАнної мІРи до градусної:

радіанна система вимірювання кутів і дуг;

вІД градусної до радІАнної:

радіанна система вимірювання кутів і дуг,

де радіанна система вимірювання кутів і дуг — градусна мІРа деякого кута, a — його радІАнна мІРа.

Корисно пам’ятати:

2? — 360°, ? — 180°, радіанна система вимірювання кутів і дуг — 90°,

радіанна система вимірювання кутів і дуг — 60°, радіанна система вимірювання кутів і дуг — 45°, радіанна система вимірювання кутів і дуг — 30°.

Якщо кути вимІРянІ в радІАннІЙ мІРІ, спрощується формула довжини ДугИ радіанна система вимірювання кутів і дуг І формула площІ сектора радіанна система вимірювання кутів і дуг, де l — довжина ДугИ, r — радІУс кола, a — радІАнна мІРа центрального кута, S — площа сектора.


???