Мета: Сформувати поняття Рівнина, горб, яр, балка, гори, гірська поверхня; формувати вміння порівнювати, знаходити спільні та відмінні ознаки; виховувати любов до природи рідного краю.

Обладнання: Ілюстрація із зображенням пласких і горбистих рівнин; макети горба та балки, гори; ілюстрація із зображенням гірських краєвидів.

Хід уроку

І. організація класу

Іі. Перевірка домашнього завдання

Тести.

1) На якому материку розташована Україна?

А) африка;

Б) Євразія;

В) австралія.

2) Які моря омивають береги України?

А) Карибське;

Б) Балтійське;

В) Чорне;

Г) азовське.

3) Які річки протікають територією України?

А) Дніпро;

Б) Дністер;

В) Нева;

в) Дунай.

4) Яке місто України називають «матір’ю міст руських»?

А) Донецьк;

Б) Київ;

В) Черкаси;

Г) Харків.

Які гори розташовані на території України? а) анди;

Карпати;

В) Кавказькі;

Г) Кримські.

Гра «Доповніть речення».

Користуючись картою України, знайдіть Київ і доповніть речення.

Місцевість, де я живу, знаходиться на… від Києва.

Місто Одеса розташоване на… від Києва.


Гори Карпати знаходяться на… від Києва.

Чорне море розташоване на… від Києва.

Ііі. актуалізація знань учнів та повідомлення теми уроку

— Пригадайте, якими кольорами позначають на карті сушу?

— Що вони означають?

— Сьогодні ми з вами будемо ознайомлюватися із тим, які є форми земної поверхні України.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда з елементами розповіді про рівнину, горб, яр, балку.

— Що ж таке рівнина?

Рівнина — це великі простори суходолу з майже рівною поверхнею. Якщо на рівнині зовсім немає узвиш і западин, то її називають Пласкою. але досить часто на рівнинах трапляються горби. Такі рівнини називаються Горбистими. а такі рівнини, де низовини чергуються із пагорбами, називають Хвилястими.

— Що таке горб?

Горб — це узвишшя на поверхні рівнини. Горби бувають різної висоти — від 10 до 200 м.

Розгляньте зображення горба. З яких частин він складається? (Див. додаток.)

У горба розрізняють Підніжжя, крутий схил, пологий схил, вершину. Як правило, схили вкриті рослинністю.

Досить часто на рівнинах можна побачити заглиблення із крутими схилами і вузьким дном, де немає рослин. Це Яри. Яри можуть досягати кількох кілометрів завдовжки і кількох десятків метрів завширшки. На схилах яру немає рослинності.

Крім горбів та ярів, на поверхні рівнин трапляються Балки. Балки — це заглиблення із пологими схилами. Схили і дно балки вкриті кущами або деревами. На місці балок раніше були яри. У балках затишно. Тут люди знаходяться виноградники та сади.

2. Практична робота.

— розгляньте ілюстрації. Порівняйте яр і балку.

— Що у них спільного? (Є схили, дно.)

— Чим вони різняться? (Яр має круті схили, а у балки вони пологі. На схилах яру немає рослин, а на схилах балки вони є.)

3. Розповідь про гори із використанням ілюстрацій та макетів.

— Крім рівнин, горбів, ярів, балок, до форм земної поверхні нале

жать гори.

Гори — це ділянки земної поверхні, що дуже підняті над рівнинами.

Розгляньте ілюстрацію гори. Кожна гора має підніжжя, схили і вершину. Схили гір можуть бути пологими і крутими. Вершини високих гір вкриті вічними снігами та льодовиками. На відміну від горбів, гори під-


Німаються вгору на сотні і тисячі метрів. За віком гори бувають Старими і молодими. За висотою гори бувають Низькими (до 1000 м), Середніми (від 1000 до 2000 м), Високими (понад 2000 м). В Україні є гори Карпати і Кримські гори. Найвищою вершиною є Говерла (2061 м), що знаходиться на горах Карпати. Найвищою вершиною Кримських гір є ро-ман-Кош (1545 м).

Інколи можна побачити поодинокі гори, проте вони трапляються рідко. Найчастіше вони розміщені рядами. Такі ряди гір називаються Гірськими хребтами. Гірські хребти простягаються на багато кілометрів. Між Гірськими хребтами Знаходяться Гірські долини. По широких долинах і пологих схилах гір прокладають дороги. Тут розміщені поселення людей, сади і поля. 4. Практична робота.

— Уважно розгляньте зображення гори та горба. Визначте у них спіль

ні ознаки. (І горб, і гора мають однакові складові частини: підніжжя, схи

Ли, вершину.)

Визначте відмінні ознаки. (Гори є набагато вищими, ніж горби.

У горба вершина заокруглена, а у гори — гостра. У гори чітко виражене під

ніжжя, а у горба відбувається плавний перехід від рівнини до схилу. Схили

у гори є крутішими, ніж у горба.)

Фізкультхвилинка

V. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з підручником (С 107–110).

Відповіді на запитання.

Які форми земної поверхні ви знаєте?

Які з них є у вашій місцевості?

Що називається рівниною?

З чого складається гора?

Чим гора відрізняється від горба?

До яких гір за висотою належать Кримські гори? Доведіть свою думку.


VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника (С. 107–110). Дібрати малюнки, фотографії про форми земної поверхні України. Скласти усну розповідь про одну із них.

Додаток

Природа рідного Краю

Форми земної поверхні: Рівнини, пагорби, яри, балки, гори. Рівнини — Це великі простори суходолу майже з рівною поверхнею. Пагорби — Це височини на рівнині заввишки близько 200 м.

Частини пагорба

1 — підошва; 2 — крутий схил; 3 — пологий схил; 4 — вершина

Рівнини бувають:

Пласкі — де ніщо не закриває обрій;

Горбисті — на яких зустрічаються пагорби;

3) Хвилясті — де низовини чергуються з пагорбами.

Балки — це великі заглиблення на поверхні рівнини з пологими схи

лами, що вкриті рослинністю.


Яри — це великі глибокі западини на поверхні рівнини з крутими схилами, на яких немає рослин.

Частини яру

1 — крутий схил; 2 — ґрунт; 3 — пісок; 4 — глина Гори — це ділянки земної поверхні, що сильно піднімаються над рівнинами.

Частини гори

1 — підошва; 2 — крутий схил; 3 — пологий схил; 4 — вершина; 5 — ґрунт