Мета: Дати загальне уявлення про населення України, його національний склад, про територіально-адміністративний поділ держави; ознайомити дітей із природними багатствами України; формувати поняття Заповідник; Навчити охороняти природу рідного краю; розвивати уяву дітей щодо навколишнього світу; розвивати пам’ять, мовлення, мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи та почуття патріотизму.

Обладнання: Ілюстрації, плакати, діафільм «Охорона природи», фізична карта України.


Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опитування.

Які групи тварин живуть у Кримських горах?

Чому тваринний світ Кримських гір є різноманітним?

Назвати рідкісних тварин.

Як змінюються ліси від підніжжя до вершин в Кримських і Карпатських горах? У чому полягає відмінність між ними?

Чому в Кримських горах не ростуть ялини і смереки?

Які подібні тварини водяться в Кримських і Карпатських горах?

2. Самостійна робота в зошитах (С. 50).

Іі. актуалізація опорних знань

На якому материку знаходиться Україна?

З якими державами вона межує?

Ііі. Повідомлення теми і завдань уроку

— Сьогоднішня Розробка урока уроку звучатиме так: «Населення України. Охо

рона природи в України».

ІV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу 1. Розповідь учителя.

— Ми живемо у самостійній незалежній державі — Україні. За своїми

розмірами Україна є більшою за такі держави, як: англія, австрія, Бель

гія, Голландія, Данія, Португалія і Швейцарія, разом узяті.

За чисельністю населення вона посідає п’яте місце в Європі після Німеччини, Італії, Великобританії, Франції та двадцять четверте місце у світі. В Україні живе близько 48 млн осіб.

Населення українських земель у княжу добу було нечисленним. Наприкінці ХІІІ ст. на землях України проживало близько 2 млн чоловік. За часів Б. Хмельницького населення України становило понад 5 млн осіб.

На початок 2001 року в країні налічувалося 49,3 млн жителів.

Сучасне населення України є досить різноманітним за етнічним складом. На території країни живуть представники 110 національностей.

Крім українців, значну частину становлять інші східнослов’янські народи (росіяни, білоруси).

Українці — корінне населення країни, що за чисельністю є одним із найбільших народів Європи.

Українці рівномірно розселені по всій території країни (крім республіки Крим і деяких промислових районів півдня та сходу).

Уся територія України поділена на 24 області та містить у собі республіку Крим. В Україні нараховується 451 місто. Найбільше їх у східних


Областях України, найменше — у південних та північних областях. У дев’яти найбільших містах України проживає більше третини міського населення. Це — міста-мільйонери (Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса) і дуже великі міста (Львів, Запоріжжя, Кривий ріг, Маріуполь). Міста будували там, де є родовища корисних копалин, залізна або шосейна дорога.

Чим займаються люди в містах?

Найпоширенішими населеними пунктами в Україні є села, яких майже 29 тисяч. На населеність, розміщення та особливості забудови сіл значною мірою впливали природні умови. Маленькі села переважають на Поліссі. У степах розміщені одновулицеві села, що є витягнутими вздовж річкових долин. У Карпатах поширені хутори, що складаються із розкиданих на значній площі жител.

Чим займаються люди в селі?

2. Робота з фізичною картою України, картою природних зон і контур

ними картами.

Якими умовними позначками позначають міста?

Чому ці знаки є різними за розмірами?

Позначте на контурній карті усі обласні центри, столицю республіки Крим.

Розгляньте карту природних зон. Які обласні центри знаходяться в кожній із природних зон?

3. Продовження розповіді вчителя.

— Природа України є щедрою, багатою та різноманітною. М’який,

помірний клімат, родючі ґрунти, значна кількість водних джерел ство

рюють умови для зростання лісової, лугової та степової рослинності.

На півночі країни, а також у гірських районах Карпат, Криму зроста

ють хвойні, мішані та листяні ліси, що поступово переходять у широку

смугу острівних лісів лісостепу. Ще південніше, у приморських райо

нах, розкинулася рівнинна степова зона, що нині є майже повністю пе

реораною.

Бурхливий розвиток промислового і сільськогосподарського виробництв, будівництво міст, селищ, розширення мережі залізничних та автомобільних шляхів, осушення боліт, зрошення посушливих земель — все це призвело до значних змін у природі (ландшафту), вплинуло на екологічну рівновагу, видовий і кількісний склад флори та фауни.

За останні десятиріччя помітно звузилися території, що зайняті природною рослинністю, збідніла флора більшості регіонів країни, зменшилася кількість багатьох видів рослин, а деякі з них повністю зникли з поверхні Землі.


У зв’язку із цим у наш час — час технічного прогресу — особливого значення набуває охорона рослинного і тваринного світу.

Трагедією в житті українського народу стала аварія на Чорнобильській АЕС, внаслідок якої забруднилося навколишнє середовище, а це негативно позначилося на флорі та фауні нашої країни.

Із метою охорони і збереження тих видів рослин і тварин, які зникають, ще у 1948 році на Міжнародному симпозіумі охорони природи (МСОН) була створена постійна комісія із питань їх охорони. а вже наступного року була створена Міжнародна Червона книга, в якій описані види рослин і тварин планети, яким загрожує небезпека повного зникнення.

У 1980 році була видана Червона книга України. рослини і тварини, що занесені до Червоної книги, охороняються законом.

Держава піклується про охорону природи, на цю справу виділяються величезні кошти. Створюються заповідники, заказники, в яких охороняються рідкісні тварини і рослини.

Зараз в Україні нараховуються 13 заповідників, 2 національні парки, 4 заповідно-мисливських господарства, понад 1500 державних заказників та близько 4000 заповідних об’єктів: урочищ, пам’яток природи, парків тощо.

Метою створення заповідників є збереження в природному стані типових або унікальних для даної місцевості природних комплексів, вивчення природного ходу процесів та явищ, що в них відбуваються. У заповідниках здійснюється значна наукова робота. Все, що знаходиться на території заповідника, — земля, її надра, водні простори, живі організми — вилучається із господарської діяльності і передається у безтермінове користування заповіднику.

Найдавнішим у країні є державний заповідник — асканія-Нова (Херсонська область, 1921 рік).

Наймолодшим заповідником є Медобори, що створений у 1990 році. Він розташований у Тернопільській області (Це, переважно, урочища Кременецьких гір та гори Медобори). Основна територія масиву є вкритою лісами (98 %), а решта — лугові та степові ділянки, розсипи вапняків.

Заповідник багатий на тваринний світ та археологічні пам’ятки.

Крім того, ще є такі заповідники, як:

Дунайські плавні (Одеська область);

Карадазький ДЗ (Схід Південного берега Криму);

Канівський ДЗ (Черкаська область);

Карпатський ДЗ (Закарпатська область);

Луганський ДЗ (Луганська область);

Мис Мартьян (Крим, біля м. Ялта);

Поліський ДЗ (Житомирська область);

ДЗ розточчя (Львівська область);


9) Український державний степовий заповідник (Запорізька та Сумська області);

Чорноморський ДЗ (Херсонська та Миколаївська області);

Ялтинський державний гірсько-лісовий заповідник (Кримські гори). На території Тернопільської області знаходиться 95 видів вищих рослин, і проживає 39 видів тварин, які занесені до Червоної книги нашої країни.

4. Хвилинка-цікавинка (розгляд ілюстрацій). Рослини, що занесені до Червоної книги:

Дерева — Береза Клокова, береза темна;

Кущі — Бруслина карликова, вовчі ягоди пахучі, зіновіть біла, клокич-ка периста, таволга польська;

Трав’янисті рослини — Анемона розлога, беладона звичайна, відкатник татарниколистий, зозулині черевички справжні, ковила волосиста, ковила периста, лілія лісова, лунарія оживаюча, любка дволиста, молочай волинський, росичка англійська, сон великий, сон-цецвіт сивий, цибуля ведмежа, ясенець білий тощо.

Тварини, які занесені до Червоної книги:

Комахи — Шовкопряди березовий та кульбабовий, бражник дубовий, мертва голова та Прозерпіна, аполлон, махаон і т. д.;

Риби — Стерлядь, марена звичайна, вирезуб, рибець малий;

Плазуни — Полоз лісовий, мідянка;

Птахи — Лелека чорний, лебідь-шипун, беркут, змієїд, шуліка рудий, орел-карлик, орлан-білохвіст, балабан, скопа, пугач;

Звірі — Кутора мала, підковоніс малий, пічниця триколірна, широ-ковух європейський, сліпак подільський, перегузня, горностай, тхір степовий, видра річкова, борсук, кріт лісовий.

V. Осмислення учнями знань

1. Робота з підручником.

Читання статей «Населення України», «Охорона природи в Україні».