Мета: Дати учням поняття про Промисловість; ознайомити їх із галузями промисловості, що розвинуті в Україні; виховувати дбайливе ставлення до природних багатств рідного краю.

Обладнання: Ілюстрації галузей промисловості, карта «Промисловість України».

Хід уроку

І. організація класу до уроку

Іі. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опитування.

Що таке тваринництво?

Які головні його галузі? Які з них розвинені в нашій області?

В яких природних умовах в Україні розвивається свинарство? Вівчарство? Птахівництво? Бджільництво? Чому?

2. Індивідуальне опитування.

розповідь дітей за планом про галузі тваринництва, що розвинені

В області, де вони живуть.

Назва галузі.

Розведенням яких тварин займається.

Природні умови, що сприяють розведенню цих тварин.

Особливості розведення тварин.

Значення тварин для людей.

Ііі. актуалізація знань учнів та повідомлення теми уроку

— Провідною галуззю господарства України є промисловість. У містах багато людей працює на промислових підприємствах — заводах і фабриках.

Які промислові підприємства є в нашій області?

Тема нашого сьогоднішнього уроку — «Промисловість рідного

краю».

ІV. Вивчення нового матеріалу 1. Розповідь учителя.

Промисловість Охоплює близько 20 галузей — Електроенергетич

ну, паливну, металургійну, хімічну, машинобудівну, деревообробну, паперо

ву, легку, харчову
Тощо.

Паливна Та Електроенергетична галузі Є провідними галузями промисловості. Від рівня їх розвитку залежить стан всіх інших галузей господарства і добробут людей.


Паливна промисловість — це вугільна, нафтова, газова, торфова галузі. Провідне місце серед них займає вугільна промисловість. Кам’яне вугілля добувають у шахтах Львівсько-Волинського вугільного басейна та на Донбасі.

В Україні створена потужна Нафтова промисловість. Завдяки зосередженню нафтових та газових родовищ у Передкарпатському регіоні, Сумській та Полтавській областях споруджені та діють великі нафтопереробні заводи в таких містах, як: Долина, Надвірна (Івано-Франківська область), Дрогобич (Львівська область), Кременчук (Полтавська область). Тут з нафти отримують бензин, гас, мазут і багато інших речовин.

Наше життя неможливе без Електроенергії. Половину всієї електроенергії виробляють теплові електростанції. 2/5 електроенергії країни виробляють 4 атомні електростанції, а 5 % електроенергії дають гідроелектростанції. Вони розташовані на річках Дніпро, Дністер, Південний Буг.

Багато електроенергії споживає Металургійна промисловість, що охоплює ті заводи, на яких з руд виплавляють метали. Найбільшими металургійними комбінатами є «азовсталь», «Запоріжсталь», а також Дніпровський, алчевський, Макіївський комбінати.

Машинобудування — це галузь промисловості, що забезпечує випуск різноманітних машин та устаткування для інших заводів, фабрик. На ма-шинобудівельних заводах в Україні виготовляють електродвигуни, турбіни, кораблі, літаки, а також устаткування для хімічної та легкої промисловості.

На підприємствах Хімічної промисловості Виробляють мінеральні добрива, кислоти, соду, пластмасу, лаки, фарби.

Хімічна промисловість використовує здебільшого нафту, газ, кам’яне вугілля, відходи переробки деревини, сільського господарства.

У місцевості, де росте багато лісу, розвивається деревообробна і паперова промисловість.

Полісся — основний заготівельний регіон України. Тут розміщені великі деревообробні підприємства з переробки деревини, виготовлення плит, фанери, паркету.

Меблева промисловість Розвинута у великих містах: Києві, Житомирі, Фастові, Броварах, Ірпіні.

По всій Україні діють Підприємства легкої і харчової промисловості.

На підприємствах харчової промисловості переробляють продукцію рослинництва та тваринництва.

На фабриках легкої промисловості виготовляють товари народного споживання — тканини, одяг, взуття, іграшки, парфумерію.


2. Практична робота з картою «Промисловість України».

Робота в групах

Група 1. За картою визначити області, де найкраще розвинена паливна і металургійна промисловості. Чи є підприємства цих галузей у нашій області?

Група 2. За картою встановити, в яких регіонах є підприємства маши-нобудівельної промисловості. Що на них виготовляють?

Група 3. Де в Україні найбільше підприємств хімічної і деревообробної промисловості? Що на них виготовляють?

Група 4. Визначити, де в Україні зосереджені підприємства легкої та харчової промисловості. Які з них є у нашій області?

Фізкультхвилинка

V. Осмислення учнями знань

Робота з підручником.

Опрацювання статті «Промисловість рідного краю».

VI. Закріплення вивченого матеріалу

— Які галузі охоплює промисловість?

— Чим займається паливна промисловість?

— Де в Україні виробляється електроенергія?

Що виготовляють на підприємствах машинобудівельної промисловості? Де здебільшого зосереджені ці заводи?

— Де розвиваються деревообробна і паперова промисловість? Чому?

Яку продукцію виготовляють на підприємствах харчової та легкої промисловості?

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Підготувати розповідь про одне із промислових підприємств області.