Мета: Продовжувати формувати поняття про природні зони України; сформувати поняття Степи, уявлення про лісостеп; продовжувати формувати навички роботи з географічними картами, підручником, зошитом; розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати любов і дбайливе ставлення до природи, патріотичні та естетичні почуття.

Обладнання: Карта природних зон, фізична карта України, таблиці, малюнки, фотокартки, гербарії, репродукції картин художників.

Хід уроку

І. організація класу 1. Фронтальна бесіда.

— Яку тему вивчали на минулому уроці?

— Яку частину України займає зона мішаних лісів?

— Чому ця зона так називається? Чи є інші назви у цієї зони?


Як рослинний світ Полісся залежить від форми земної поверхні і погоди?

Які ще природні умови впливають на різноманітність рослинного світу Полісся?

Які охоронні заходи щодо збереження природних багатств здійснюються в зоні мішаних лісів?

2. Робота з картками.

Завдання 1. Покажіть на картах зону мішаних лісів; розкажіть про форми земної поверхні, водойми та ознаки пір року на Поліссі.

Завдання 2. Покажіть на таблиці яруси лісу; розкажіть про рослини кожного ярусу; поясніть, чому рослинний світ у зоні мішаних лісів є таким різноманітним.

Завдання 3. Покажіть на таблиці і малюнках тварин зони мішаних лісів; розкажіть, до яких груп вони належать; поясніть, чому в лісах такий різноманітний світ. Навіщо був створений Подільський заповідник?

Завдання 4 (Для двох учнів). Складіть будь-які ланцюги живлення, що є характерними для зони мішаних лісів.

Іі. мотивація навчальної діяльності

Демонстрація ілюстрацій трьох зон: мішаних лісів, лісостепу, степу. Заслуховування декількох повідомлень учнів, що підготовлені вдома про рослини і тварини степової зони.

— Про що ж йтиме мова сьогодні на уроці? Якою є Розробка урока уроку?

Ііі. Повідомлення теми і завдань уроку

ІV. актуалізація опорних знань учнів

Бесіда.

Знайдіть на карті природних зон України зону, що розташована на південь від зони мішаних лісів, назвіть її.

Яка зона змінює лісостепову зону?

Якими ви уявляєте ці дві зони?

Порівняйте їх за ілюстраціями.

Чим відрізняються рослини цих зон від рослин зони мішаних лісів?

Чим відрізняється тваринний світ цих зон від тваринного світу мішаних лісів?

V. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу 1. Розповідь учителя з демонстрацією ілюстрацій.

Розташування лісостепової зони і зони степу.

Особливості земної поверхні.

Характерні ознаки пір року.

Види водойм.

Види ґрунтів.

Охорона природи.


2. Робота з картами України.

Ще раз уважно подивіться на карту природних зон, запам’ятайте розташування лісостепової і степової зон, знайдіть орієнтири (кордони з іншими країнами, водойми тощо).

Спробуйте зіставити фізичну карту і карту природних зон України, обмежте на фізичній карті лісостепову і степову зони.

Визначте, які форми земної поверхні зустрічаються в лісостеповій зоні і в степах.

3. Робота з підручником (С 124–127).

1) Прочитайте статтю на С. 124–125 І підготуйте відповіді на запитання.

— Які рослини переважають у зоні лісостепу? Чому?

— В якій послідовності розвивається трав’яниста рослинність? Чому?

Розгляньте малюнок на С. 125 І назвіть ознаки кожної рослини, завдяки яким вона пристосовується до життя в степу.

— Що означає слово Пристосовуватися?

Попрацюйте в парі із сусідом по парті з рубриками «Пригадайте», «Поміркуйте» (С 126–127).

Прочитайте статтю «Тварини степів» на С. 126 І підготуйте відповіді на запитання.

— Тварини яких груп водяться в степу?

— Як вони пристосувалися до життя в степах?

— Які кормові зв’язки ви помітили серед жителів степів?

VI. Закріплення та осмислення знань

Бесіда.

— Чому територію України умовно поділяють на природні зони?

— Які природні зони в Україні ви вже знаєте?

— Чим відрізняються природні умови зони мішаних лісів і степів?

— Сим відрізняються рослини Полісся і степу?

— У чому полягає відмінність тваринного світу цих природних зон?

VII. Узагальнення і сисРозробка урокатизація знань

1. Робота з підручником і картами.

Виконайте «Практичні завдання» (С 127) За допомогою фізичної карти України, карти природних зон і текстів підручника.

2. Робота в зошиті.

Завдання на С. 46.

VIII. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника «Лісостеп і степ», «рослини і тварини степу» (С 123–127), Вміти відповідати на запитання.

Закінчити виконання завдань на С. 46 Зошита.

Виконати Творче завдання: Дібрати фактичний та ілюстрований матеріал для підготовки повідомлень на тему «Південний берег Криму».