Мета: продовжити знайомити учнів із творами С. Руданського, зокрема зі співомовками «Козак і король», «Запорожці у короля»; прослідкувати, як у цих творах автор розкриває моральні вади, негативні риси характеру; навчитися виділяти основну думку співомовки, пояснювати її; розвивати вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; критично ставитися до негативних явищ; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани до творчості С. Руданського, гумору як ознаки духовного здоров’я людини; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет С. Руданського, твори письменника, інформаційний матеріал про побут, звичаї, характери українських козаків; дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями:

• Дайте визначення співомовці як літературному жанру.

• Що вам відомо про козаків, а саме: їх побут, звичаї, характери…?

• Назвіть відомі вам твори про козацтво. (І. Нечуй-Левицький «Запорожці», І. Крип’якевич «Малі козаки», О. Сенатович «Малий Віз», Т. Шевченко «Іван Підкова», «Тарасова ніч»…)

• За допомогою чого і як С. Руданський у своїх творах критикує панівний клас, таврує соціальну несправедливість?

• Доведіть, що гумор — ознака духовного здоров’я людини.

III. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

IV. Основний зміст уроку

С. Руданський справді заслуговує на найдорожчий

У світі титул — титул народного поета.

М. Рильський

Козацькому роду нема переводу. Народне прислів’я

1. Обговорення прислів’їв про козацтво

Степ та воля — козацька доля.

Коли козак у полі, то він на волі.

Де козак, там і слава.

Кінь та ніч — козакові товариші.

Місяць — козаче сонце.

Козак журби не має, з біди не заплаче.

2. Аналізування твору С. Руданського «Козак і король» (23 червня 1859)

1.1. Виразне читання співомовки.

1.2. Тема: зображення пана, який не зміг дати відповіді королю на його загадки і скористався допомогою козака.

2.3. Засудження жадібності, безглуздя, невміння логічно мислити (пан); возвеличення кмітливості, винахідливості, рішучості (козак).

2.4. Основна думка: тільки той здобуває перемогу, хто працьовитий, безкорисливо допомагає іншим; у першу чергу в людині цінується не її матеріальне забезпечення, а розум.

2.5. Композиція: Експозиція: звернення пана до короля, щоб той дозволив йому взяти

Воєводство, а король запропонував за це відгадати «три штуки».

Зав’язка: згода козака допомогти панові у виконанні складних завдань.

Кульмінація: козак замість пана успішно витримав іспит перед королем, давши відповідь на «три штуки».

Розв’язка: мрія пана здійснилася; козак у золоті вирушив додому.

2.6. Обговорення змісту твору за питаннями:

• Для чого пан звернувся до короля? («Воєводство дати»)

• Які загадки запропонував король відгадати пану? Як це характеризує короля?

• Чим пояснити те, що козак вирішив допомогти пану і для цього змінив свою зовнішність?

• Чому, на вашу думку, саме козак впорався із завданням короля?

• Чи можна було дати інші відповіді на загадки короля? Виявіть власну кмітливість.

• Хто і для чого створює загадки?

• Що ми можемо сказати про ту людину, яка завжди може розгадати загадку?

• Чим же здивував козак короля, відповідаючи на його «штуки»?

• Прокоментуйте закінчення твору.

• Що висміює С. Руданський у своєму творі? Доведіть це на прикладі.

2.7. Творче завдання-конкурс.

Уявіть себе на місці короля. Які б ви «три штуки» запропонували від

Гадати панові?

3. Робота над співомовкою с. Руданського «Запорожці у короля» (15 квітня 1858 р.)

3.1. Виразне читання твору.

3.2. Тема: зображення приїзду козаків до польського короля, їх шаноблива зустріч.

3.3. Ідея: возвеличення мужності, кмітливості козаків, вміння бути дипломатичними.

3.4. Основна думка: у подібній ситуації поважають і цінують тих (козаків), кого побоюються.

3.5. Композиція.

Експозиція: приїзд запорожців до короля.

Зав’язка: здивування ляхів зовнішністю козаків, зокрема їх довгими вусами.

Кульмінація: ляхи намагалися посміятися над козаками та їх вусами, пригостивши їх сМетаНою.

Розв’язка: козаки попросили короля спробувати запропоновану ним сМетаНу.

3.6. Обговорення змісту твору за питаннями:

• Як король зустрів козаків?

• Опишіть зовнішність козаків за допомогою тексту.

(…В них жупани Все кармазинові, І самі такі храбренні, Вуса прездорові)

• Чому ляхи, побачивши довгі вуса козаків, вирішили нагодувати гостей сМетаНою?

• Як виявили винахідливість козаки, щоб запобігти насмішкам з боку ляхів?

• Якими рисами характеру наділені козаки, ляхи? (Козаки — сміливі, чемні, відважні, вимогливі до себе і до інших; ляхи — підступні, боязливі, хитрі, діють за власними інтересами)

• Чого вчить нас ця співомовка?

• Як ви поводите себе, перебуваючи в гостях, а також тоді, коли до вас завітають гості?

V. Застосовування знань та вмінь

1. Розв’язання тестових завдань «Козак і король»

1. Про що просив пан короля?

А) дозволити не сплачувати податків; б) дав воєводство; в) збільшити земельні наділи.

2. За яких умов король пообіцяв задовольнити прохання пана? Пану необхідно було:

А) відгадати три завдання; б) не їсти три доби; в) привезти королю.

3. У чому полягала суть першого завдання короля? а) обійти півсвіту; б) порахувати кількість зірок на літньому небі; в) відгадати, що у світі найситніше.

4. Скільки часу виділив король пану для надання відповідей на загадки? а) рік; б) півроку; в) два роки.

5. Як пан сприйняв загадки короля? а) Був дуже здивований; б) почав плакати;

В) образився і висловив власне незадоволення.

6. Чому козак погодився допомогти пану?

А) був доброю людиною;

Б) хотів отримати грошове винагородження;

В) виявив бажання взяти участь у змаганнях із королем.

«Запорожці у короля»

1. Запорожцям, які приїхали до короля, було запропоновано: а) зняти верхній одяг;

Б) присісти; в) відвідати смачної справи.

2. Описуючи зовнішність козаків, С. Руданський не зазначив про: а) жупани; б) зброю;

в) вуса.

3. Що здивувало ляхів у козаків? а) довгі вуса; б) кучеряве волосся; в) великі зуби.

4. Чим господарі вирішили нагодувати козаків? а) варениками з вишнями; б) смачними пиріжками; в) сМетаНою.

5. Як зреагували козаки на перше запрошення ляхів до столу?

А)відмовилися, бо були ситими;

Б) були дуже здивованими гостинністю господарів;

В) попросили замінити одну страву іншою.

6. Через що козаки «вуса прездорові вгору й завертіли»?

А) дуже наїлися; б) були дуже здивовані увагою ляхів; в) хвалилися ними.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Дослідіть, чим співомовка С. Руданського «Козак і король» пов’язана з творами усної народної творчості. Відповідь вмотивуйте, наводячи переконливі приклади з твору.

2. Чому ж так цінується в людині її кмітливість, розум, почуття гумору? Власні думки обґрунтуйте на прикладах творів С. Руданського.

3. Яку винагороду отримав козак (С. Руданський «Козак і король») за правильні відповіді королю?

А) золото; б) волю; в) багато худоби.

Картка № 2

1. Чому, на вашу думку, ляхи з такою пошаною приймають козаків у своїх хоромах (С. Руданський «Запорожці у короля»)? Доведіть власну точку зору.

2. З якою метою С. Руданський у творі «Козак і король» вводить до співомовки третього героя — козака? Що вам у ньому подобається? Відповідь обґрунтуйте.

3. Чим закінчилося перебування козаків у короля (С. Руданський «Запорожці у короля»)?

А) вживанням страви, яку вперше запропонували козакам;

Б) король розлютувався на козаків і вигнав їх голодними;

В) танцями, співами гостей та господарів.

Картка № З

1. Як король поставився до козаків (С. Руданський «Запорожці у короля»)? Чи можемо ми вважати, що він їх побоюється? Особисті міркування обґрунтуйте.

2. Чому, на ваш погляд, пан не зміг відгадати «три штуки» короля (С. Руданський «Козак і король»)? Відповідь вмотивуйте.

3. Яку відповідь дав козак на третю загадку короля (С. Руданський «Козак і король»)?

А) треба сім разів відміряти, а один — відрізати;

Б) я не пан, а козак;

В) на землі стільки каміння, скільки волосся у людини.

VI. Підсумок уроку

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів

VIII. Домашнє завдання

Знати зміст твору С. Васильченко «Свекор», скласти запитання до оповідання.