Переклади уривків з його добутків часто миготіли на сторінках літературних журналів того років. Безсумнівно було відомо це ім'я й Пушкіну: цитата із Саади стає епіграфом до "Бахчисарайського фонтана"; "Інших вуж ні, а ті далече, як Саади ніколи сказав", - читаємо в "Євгенію Онєгіні".

Саади був вічний мандрівник, філософ, мудрець - на сході таких людей часто називають дервішами. Близько 25 років мандрував він по різних країнах, пережив безліч пригод, уник безлічі небезпек, убрав у себе багатовікову мудрість свого й чужого народів. Плодом багаторічних шукань стали дві самі знамениті книги Саади. Одна з них назвалася "Гулистан", що в перекладі означає "Сад квітів", тобто весняний сад. Друга - "Бустан" - "Сад плодів", осінній сад. Сходознавці, дослідники творчості Саади розглядають ці дві книги як філософську дилогію, зміст якої - у протиставленні "весни" і "осіни" людського життя. Так виявляється лінія образного зв'язку між творами Пушкіна й Саади.

Ця лінія стає ще більш виразної, якщо ми прочитаємо початок книги "Гулистан", розділ "Причини написання цієї книги". Автор згадує, як він один раз відпочивав зі своїм другом у прекрасному саду, де цвіли троянди й дозрівав виноград. Друг поскаржився, що "недовговічно троянд у садах", на що автор відповів: "Для розваги читачів і відради всіх бажаючих я можу написати книгу "Рожевий сад" - від твердого подиху осіннього вітру пелюстки цього саду не облетять, його радісну весну кругообертання часів не перетворить у сумовиту осінь:

Навіщо ти сиплеш троянд на підношення?

Відніс би пелюсток з "Саду троянд"!

Днів п'ять иль шість - і троянди колір збляк,

А "Саду троянд" призначений вічний строк

Так у Саади із самого початку позначається другий, головний зміст його образів весни й осіни - це мотив творчості, безсмертя творчого початку. При зіставленні із цим уривком підтверджується, стає ще більш ясним асоціативне, подтекстовое значеннєве наповнення образа пушкінської "осіни": плоди його "саду" - це також творчість, і "пелюстки цього саду не облетять", творчість вічно, як вічно саме "кругообертання часів".

Таким чином, розгляд аналізованого добутку в широкому контексті поглиблює, збагачує наше розуміння його змісту, розширює можливості його інтерпретації

Тепер спробуємо відновити весь хід нашого аналізу й ще раз позначити ті щаблі й ті кроки, які привели нас до розуміння основної поетичної думки й до досить повної інтерпретації аналізованого вірша. Тобто складемо якийсь чіткий алгоритм аналізу, що може послужити основою роботи з будь-яким іншим поетичним текстом