Тема уроку По сторінках повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».
Ціль:

  1. Перевірити знання учнів;
  2. Розвивати дух змагальності, товариської підтримки;
  3. Прищеплювати інтерес кчтению.

Розробляючи даний урок, я ставила перед собою наступне завдання: перевірити знання учнями тексту повести, розуміння змісту добутку. Для рішення цього завдання була обрана нестандартна форма проведення - урок-гра. Уважаю, що урок удався. Була складена презентація, що допомогла наочно демонструвати завдання й відповіді. Інформативність для даного класу достатня. Діти узагальнили вивчений матеріал, повторили літературні поняття, по описі визначали героїв, підбирали відповідної ілюстрації епізод і виразно читали його, згадали лексичне значення слів, що приводяться автором. Урок мав велике виховне значення, сприяв формуванню комунікативних навичок, розвивав дух змагальності, товариської підтримки.

Час на реалізацію різних етапів уроку сплановано правильно. Удалося витримати запланований стиль спілкування. Намагалася досить грамотно, емоційно викласти матеріал дітям. Правильним виявився здійснений мною вибір методів і прийомів навчання, удалося гармонійно сполучити словесні, наочні (презентація), практичні методи (робота над текстом добутку) викладання. Тим, кому складно було почати формулювати відповідь, надавала допомогу. Вимоги, пропоновані до учнів, уважаю досить чіткі, ясні й послідовними, тому діти активно працювали й добре справлялися із завданнями гри. Виникла атмосфера співробітництва між учителем і дітьми. Особистісне відношення носило позитивний характер, я бачила зацікавленість хлопців, не було байдужних на уроці. Я дуже задоволена роботою своїх учнів, думаю, що мені вдалося прищепити інтерес до даного добутку Н.В.Гоголя.

Формулювання висновків про успішність уроку

Всі етапи уроку були досить серйозно продумані й підготовлені. Удалося успішно керувати класним колективом у процесі проведення уроку. Використання презентації на уроці сприяло розвитку інтересу до предмета. Повністю реалізовані поставлені завдання. Думаю, що пізнавальну роботу учнів і навчальну діяльність педагога в цілому можна вважати успішної.

Вершинина Л.А.