1.До якої літературної течії ставиться творчість А. Блоку?

2.У якому вірші А. блок називає свою улюблену Величною Вічною Дружиною?

3.Назвіть образотворчі засоби в наступних рядках:

И бачу берег зачарований

И зачаровану далечінь...

4.З якого вірша наступні рядки:

Умреш - почнеш знову спочатку.

И повториться всі, як встарь...

5.Назвіть образотворчий засіб у наступних рядках:

Летіли дні, крутясь проклятим роєм....

6.З якого циклу віршів наступні рядки:

И вічний бій!

Спокій нам тільки сниться!

7.Який епітет уживає Блок у вірші «Росія» до слова «Росія»?

8.Назвіть символи поеми «Дванадцять».

9.Які рядки в поемі проходять рефреном?

10.Які прийоми використовує А. Блок у наступних прикладах:

- «весняний і тлетворний дух»;

- «И очі сині, бездонні

Цвітуть на далекому березі»;

- «Доколе матері тужити?

Доколе шуліці кружляти?»

(Метафора, анафора, оксюморон)