Використовуючи аналіз «услід за автором», Учитель на Етапі підготовки до уроку прочитує текст, ділить його на Логічно завершені змістові частини та складає до кожної з Них систему запитань, спрямовану на аналіз твору в єдності Форми та змісту. Якщо твір невеликий за обсягом, кожна частина зачитується у класі, після чого проводиться аналіз Методом евристичної бесіди. Якщо твір великий за обсягом, То на уроці аналізуються частини, які містять ключові епізоди, інші прочитуються вдома, а в класі аналізуються через систему запитань, підготовлених учителем.

Отже, тема, ідейно-художня вартість, образи та інші компоненти, що становлять цілісність естетичної структури твору, осмислюються учнями з огляду на розвиток сюжету, що, безперечно, потребує уважного, вдумливого читання, глибокого розуміння прочитаного, а це, у свою чергу, сприяє формуванню навичок відчуття стилю автора, його мови, поетики художнього твору в цілому. Переваги такого шляху аналізу (за В. Маранцманом) полягають у природності порядку розбору, який повторює на складнішій основі процес читання, стеження за розвитком думки автора, а також емоційність, що виникає під час співпереживання у класі та розгляд твору у взаємодії форми і змісту.

Як приклад наведено систему запитань для застосування Шляху аналізу «услід за автором» Під час вивчення оповідання Г. Бел ля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...». Як і передбачає методика здійснення такого шляху аналізу, поділяємо оповідання на три частини:

Від початку до слів «...з великим золотим Залізним хрестом угорі».

Від слів «...Усе це перебігло дуже швидко: я не важкий і санітари квапились...» до слів «... де пахло теплим молочним пилом і дешевим Біргелеровим тютюном».

Від слів «Аж ось санітари знов увійшли до зали» до кінця оповідання.

Фрагмент уроку

Слово вчителя.

...Куба. Гавана. Тютюнова фабрика. У відкриті вікна цеху вітер доносить шум прибою. Сотні смаглявих рук спритно, автоматично загортають відомі гаванські сигари з духмяного листя тютюну. Обличчя робітників замислені та просвітлені. Вони уважно прислухаються до сивого старого за кафедрою...

А в цей час у далекій Україні школярі уважно слухають учителя:

Читання уривка першої частини твору

«То був старий рибалка, що промишляв по Гольфстрімі сам-один у своєму човні... Ось уже вісімдесят чотири дні він виходив у море й не піймав жодної рибини. Перші сорок днів з ним був хлопець. Та по тих сорока нещасливих днях хлопцеві батьки казали, що старий тепер рішуче й безповоротно заіао (невдаха), цебто геть безталанний, і звеліли синові перейти до іншого рибалки, з яким він першого к тижня піймав три добренні рибини. Хлопцеві було прикро бачити, як старий день у день вертається ні з чим, і він щоразу йшов допомогти йому — піднести змотану снасть, гарпун, ості або щоглу з вітрилом. Вітрило було полатане мішковиною і, обгорнуте навколо щогли, скидалося на прапор безнастанної поразки.

Старий був кощавий, виснажений, потилицю його поорали глибокі зморшки, на обличчі темніли коричневі плями нешкідливого нашкірного раку, що з'являються від сонячного проміння, відбитого тропічним морем. Ті плями збігали вниз по щоках до самої шиї. Долоні старого були посічені глибокими поперечними рубцями від плетеної жилви, якою він тягнув з води велику рибу. Та жоден з тих рубців не був свіжий — усі старі, як борозни на пересохлій землі.

Геть усе в ньому було старе, крім очей, а вони мали колір моря і блищали весело й непереможно...

Орієнтовні запитання до бесіди

Яке враження справили на вас перші сторінки повісті?

Чи щось уже зацікавило вас у цьому тексті?

Гольфстрім — течія, що починається на півдні Атлантичного океану і, підхоплюючи маси теплої води, рухається на північний схід. Вона огинає Британські острови, завертає в Балтику, зігріваючи холодні береги Латвії та Естонії. На таємничому і могутньому Гольфстрімі починаються події повісті. Чи траплявся вам образ Гольфстріму в інших творах Е. Хемінгуея? Яким і як змалював його письменник?

Які враження справила на вас перша зустріч зі старим рибалкою на сторінках повісті?

Що, на вашу думку, є визначальним у його зовнішності? Чому?

Як змальовує письменник долоні рибалки? Які думки й асоціації викликає у вас цей опис?

Яке враження справив на вас опис очей рибалки?

Зверніть увагу на слова: «...вони мали колір моря і блищали весело й непереможно...» Який колір має море? А який колір має на увазі письменник? Про іікі риси характеру свідчить такий опис очей?

Далі читатимуть учні. Знаючи, яка робота чекає на них після прочитання кожної частини, вони дедалі уважніше вдивляються в текст і таким чином крок за кроком досліджують його. Композиція, розкриття теми, ідейно-художня вартісність, образи повісті — всі компоненти, що становлять цілісність її естетичної структури, осмислюються учнями з огляду на розвиток сюжету.

Якщо учні деякі частини тексту читають вдома, то вчитель готує систему запитань, за якими ці частини досліджуються на уроці.

Аналіз «услід за автором» використовується і під час вивчення інших родів і жанрів літератури.