Мета: Увести у світ поезії В. шекспіра; пригадати особливості сонета як ліричного жанра; повідомити історію створення шекспірівських сонетів; продовжити роботу над аналізом поетичного тексту; здійснювати літературні зв’язки мовлення; виховувати високі моральні якості.

Обладнання: Тексти сонетів шекспіра.


Суровий Дант не презирал сонета,

В нем жанр любви Петрарка изливал,

Игру его любил творец Макбета,

Им скорбну мисль Камознс облекал.

О. С. Пушкін

ХІД УРОКУ

I.МотиваціяНавчальноїДіяльності

Робота з епіграфом

Учитель зачитує поетичні рядки О. С. Пушкіна, присвячені сонету.

—яких відомих поетів, що зробили значний внесок у розвиток жанру сонета, називає Пушкін? (Данте, який заснував цей жанр; Петрарку, який його розвинув; Шекспіра — автора «Макбета» — та Камоенса, португальського поета.)

—В. шекспір вніс до жанру сонета чимало нового. Він справедливо вважається автором найкращих поетичних творів, що написані у цьому жанрі.

II.ВивченняНовогоМатеріалу

1. слово вчителя

— Збірка сонетів була створена шекспіром приблизно у 1593–1600 рр.

У 1609 р. вийшло єдине прижиттєве видання його поезій.

Умовно сонети шекспіра поділяють на 3 частини:

1) Сонети 1–126 — присвячені юному другові;

2) сонети 127–152 — присвячені смаглявій коханій;

3) сонети 153–154 — заключні, їх тема — радість життя.

Вже таке розподілення поезій доводить, що шекспір зробив свій внесок у розвиток жанра сонета. Адже до нього сонети присвячувалися лише темі кохання й аж ніяк не дружбі.

2. засвоєння літературознавчих термінів

— Пригадайте, що таке сонет.

Сонет — Це вірш, що складається з 14 рядків, написаний п’ятистопним ямбом.

Особливістю італійського сонета є те, що він складається з двох чотиривіршів (катренів) та двох тривіршів (терцин).

Сонети шекспіра (англійські) мають інший розподіл рядків: три чотиривірші та один двовірш (висновок).


3. Читання сонетів Шекспіра (у пер. с. я. маршака)

Читання сонета № 2

Когда твое чело избороздят Глубокими следами сорок зим, Кто будет помнить царственный наряд, Гнушаясь жалким рубищем твоим?

И на вопрос: «Где прячутся сейчас Остатки красоты веселых лет?» — Что скажешь ты? На дне угасших глаз? Но злой насмешкой будет твой ответ

Достойней прозвучали бы слова: «Вы посмотрите на моих детей. Моя былая свежесть в них жива, В них оправданье старости моей».

Пускай с годами стынущая кровь В наследнике твоем пылает вновь!

«Вільне письмо»

Запишіть свої асоціації та думки щодо прочитаного.

Бесіда

• До кого звертається ліричний герой? (До юного друга)

• яку картину він змальовує в своїй уяві? (Коли його друг постаріє, то не зможе пишатися своєю красою та молодістю.)

• У якому віці, на думку автора, до його друга прийде старість? (У сорок років)

«Ваша думка»

Чи погоджуєтеся ви з тим, що людина у сорок років є старою і їй вже

немає чим пишатися?

(Відповіді учнів.)

Що, на думку автора, здатне принести радість людині навіть у не

молодому віці? (Її діти, нащадки)

Висновок. Автор сонета закликає свого друга подумати про майбутнє і, щоб молодість не проминула, як сон, залишити після себе нащадків на землі.

Читання сонета № 66

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж Достоинство, что просит подаянья, Над простотой глумящуюся ложь, Ничтожество в роскошном одеянье,


И совершенству ложный приговор,

И девственность, поруганную грубо,

И неуместной почести позор,

И мощь в плену у немощи беззубой,

И прямоту, что глупостью слывет,

И глупость в маске мудреца, пророка,

И вдохновения зажатый рот,

И праведность на службе у порока.

Все мерзостно, что вижу я вокруг... Но как тебя покинуть, милый друг! (Пер. С. Я. Маршака)

Бесіда

Які почуття переповняють ліричного героя? (Розчарування, бажання померти через неможливість жити у несправедливому, недосконалому світі.)

Назвіть алегорії, які використовує автор у сонеті. (Достоинство, простота, ложь, совершенство, мощь, немощь, глупость, праведность, порок) Запишіть ці поняття за колонками зі знаком «+» та «—»


«+»

«»

Достоинство

Ложь

Простота

Глупость

Совершенство

Немощь

Мощь

Порок

Праведность


СОНЕТ № 66

Измучась всем, я умереть хочу.

Тоска смотреть, как мается бедняк,

И как шутя живется богачу

И доверять, и попадать впросак,

И наблюдать, как наглость лезет в свет,

И честь девичья катится ко дну

И знать, что ходу совершенствам нет,

И видеть мощь у немощи в плену

И вспоминать, что мысли замкнут рот,

И разум сносит глупости хулу,

И прямодушье простотой слывет,

И доброта прислуживает злу.

Измучась всем, не стал бы жить и дня,

Да другу трудно будет без меня.

(Переклад Бориса Пастернака)

СОНЕТ № 66

Не раз я кличу смерть, бо нужно бачить в світі, Як ходить працівник в жебрацькому лахмітті, А капосне ніщо блищить у пишнім строю, А вірність щирая, знай, б’ється з клеветою.

Як славу має й честь, огида і облуда, А чистоту он там сквернить насилля дике, Як честь ганьбить ось стовпище велике, А власть над всіма зла, як на очах полуда.

Перед надсилою художество німіє, А дурень мудрому відмірює права, І правда спутана, безпомічна дуріє, А добрий в найми йде, а ледар ужива —


Умер би! Ні, держусь тривогою одною: як я умру, й любов моя умре зі мною. (Переклад І. Франка)

СОНЕТ № 66

Я кличу смерть — дивитися набридло На жебри і приниження чеснот, На безтурботне і вельможне бидло, На правоту, що їй затисли рот,

На честь фальшиву, на дівочу вроду Поганьблену, на зраду в пишноті, На правду, що підлоті навдогоду В бруд обертає почуття святі, І на мистецтво під п’ятою влади, І на талант під наглядом шпика, І на порядність, що безбожно краде, І на добро, що в зла за служника!

А від всього цього помер би нині, Та як тебе лишити в самотині?!

(Переклад Д. Павличка)

Який із перекладів, на вашу думку, найбільш точно передає зміст оригінала? який із них вам сподобався більше? Чому?

Порівняння сонета № 66 та монолога Гамлета «Бути чи не бути?» Обидва герої сповнені розчарування та туги. Відсутність справедливості у злочинному світі наштовхує на думку про самогубство. Гамлета спиняє від цього кроку страх перед тим, що буде після смерті, та розуміння того, що потрібно боротися, а ліричного героя сонетів — любов до друга, якому без нього буде важко й самотньо.

III.ЗакріпленняВивченого

• Що таке сонет?

• Скільки сонетів написав шекспір?

• На які групи поділяють шекспірівські сонети?

• Що спільного між світосприйняттям Гамлета та ліричного героя сонетів шекспіра?

• У чому виявляється синтез гуманістичного та трагічного світосприйняття у сонетах шекспіра?

IV.ДомашнєЗавдання

Вивчити напам’ять сонет шекспіра (за вибором).