«Петро» - перший у нашій літературі теперішній історичний роман, «книга надовго»,- писав Олексію Толстому М. Горький. Такою «чудовою річчю» і стало в цілому історичне оповідання письменника про Петра Першому. Передаючи складність і драматичну велич подій, що розгорнулися, Толстой прагне об'єднати їх у цілісну сюжетну єдність. Письменник населяє роман величезною кількістю персонажів. Через взаємини героїв автор намагається досліджувати дух епохи, зрозуміти розміщення її рушійних сил, ті події, які сформували й розвили особистість Петра

Всі зусилля письменника спрямовані на те, щоб повно й багатогранно розкрити образ Петра, показати унікальність цієї фігури не тільки для Росії, але й для всіх часів і народів. Але як би не був талановитий і енергійний цар, йому нічого б не вдалося зробити, не згуртуй він навколо себе вірних і діяльних людей. Згодом Пушкін образно й точно назве їх «пташенятами гнізда Петрова».

Хто ж були вони? Жадібні до життя й роботи, під стать паную Петру, з його невгамовною енергією, силою, волею й бажанням бути корисними Росії

Першим іншому, наставником, що багато зробив для духовного росту Петра, був Франц Лефорт. Він уводив нетямущого ще юнака в курс європейської політики, пояснював, чому, сидячи на багатствах, росіяни бідують. Після його ранньої смерті Петро відчув, що поніс непоправну втрату. У той вечір він зізнався, що Меньшиков єдиний до кінця вірна людина, права його рука, «хоча й злодійкувата».

Вибравшись наверх із міської бідноти, Олександр Данилович Меньшиков так і не зміг відмовитися від деяких звичок, въевшихся намертво в нього душу

Меньшиков відданий Петру до самозабуття, він готовий по помаху руки «хв херца» іти на будь-яку справу, не замислюючись скакає в саме пекло бою, загороджуючи собою свого кумира, дарує йому улюблену жінку - бранку Катерину, але от від злодійкуватої своєї натури відмовитися не в силах, за що частенько буває біт швидким на розправу Петром

Так само віддані цареві й піднялися з небуття Бровкини. Іван Артемьич намагається постачати війська Петра кращими продуктами, флот - прядивом і парусиною. Він віддає цареві й найдорожче - своїх синів. Бровкини з тих, хто не збирає багатство по скринях, а вчаться мовам, наукам, європейському політесу. Петро над усе цінує в людях знання й відданість справі, тому він доручає Олексію Бровкину зробити похід у північні землі, набрати придатних для будівництва Санкт-Петербурга й у війська людей

Артамон Бровкин, незважаючи на юний вік, служить у посольському наказі, тому що знає мови, розбирається в європейській політиці. Гаврило Бровкин посланий царем у Москву в допомогу сестрі Наталі Олексіївні організувати перший театр. Є серед соратників Петра й родовитих бояр, на яких цар може обпертися у важкий момент. Це в першу чергу князь-кесар Ромодановский, залишений намісником у Москві. Як ланцюговий пес, береже він царське добро, у самі важкі для царя періоди є його підтримкою й опорою, відкриває Петру секретні підвали, щоб спорядити війська в азовський похід. Шереметьєв, Репнін, Макаров - їх багато, хто разом з Петром кували перемогу під Азовом і Нарвою, потім наголову розбили шведів під Полтавою

Не будь у Петра такої кількості послідовників, вірних і самовідданих соратників, він би нічого не зміг зробити, але в тім-те й складався феномен цієї людини, що він міг об'єднати навколо себе кращі сили, повести за собою, де тільки особистим прикладом, а де, якщо було потрібно, за допомогою батога й кулаків заганяв недбайливих помічників на роботу. Петро розумів, що, діючи тільки добром, по-гарному, він нічого не доможеться. Занадто закостеніло російське суспільство в бездіяльності, тому всі засоби були гарні, щоб змусити служити Батьківщині завзято й сумлінно.

А. Толстой домігся у світовій літературі видатного уменья зображувати характери в їхній органічній єдності із соціальним і фізичним середовищем. Ромен Ролан відзначав, що особливо його вражало в мистецтві Толстого те, як письменник «ліпить персонажі в навколишній їхній обстановці».

Яскраві, що запам'ятовуються, історично обумовлені, герої А. Толстого донині вражають читачів своєю індивідуальністю, правдивістю, простотою й невигадливістю. Цей добуток викликає незмінний інтерес як російського, так і закордонного читача, тому що пояснює феномен національного російського характеру

Тема Петра хвилювала творчу уяву Олексія Миколайовича Толстого більше чверті століття. Цій темі були присвячені оповідання, трагедія "На дибі" і, звичайно ж, роман "Петро I".

Роман Толстого - це» монументальний добуток, що складається із трьох книг і докладно описує епоху правління Петра. У першій книзі говориться про події, пов'язаних зі сходженням Петра на престол, про боротьбу за владу з його супротивниками. Друга книга, за задумом автора, описує два наступні десятиліття Петровской епохи. У третій книзі, що була написана в 1944 році, автор показав законодавчу діяльність Петра, е*го реформи, поїздки пануючи за кордон. Таким чином, автор ставив перед собою завдання дати об'єктивну оцінку бурхливих подій Петровского часу

Оцінюючи талант А.Толстого, сучасники відзначали його дивний оптимізм. Навіть зображуючи похмурі картини історії, Толстой дає читачеві можливість відчути свою віру в російський народ, у нього минуле

Збираючись писати роман про історичного діяча, Толстой хотів показати становлення личностти в епосі. Як і Лев Толстої в романі "Війна й мир", автор "Петра Г" уважає, що особистість не є силою, що рухає історію. Особистістю є функцією епохи. Вона виростає з епохи. Нею як би позначають історичні події залежно від внесеного внеску

Роман Толстого многоглланов. У кінцевому варіанті добуток вибудуваний так: перша книга - це картина допетровської Русі. Починається вона із зображення важкого життя селянина, на прикладі сім'ї Бровкиних, і завершується сценами страти стрільців. Друга книга - це початок молодої Росії, створюваної Петром. Починається вона із сумної картини життя Москви після придушення стрілецького бунту, а закінчується будівництвом Петербурга. У третій книзі показано, що справа Петра перемоглася й затвердилося. Починається вона наріканням старих бояр на те, що Москва вже не 1 та після будівництва нової столиці. Автор хотів завершити книгу торжеством Полтавської перемоги. Але роман перерваний на подіях, зв'язаних з узяттям Нарви. Таким чином, роман досліджує життя Росії від початку 80-х років XVII сторіччя до 1704 року

Толстой об'єктивний у своїх оцінках. Зображуючи жорстокі часи становлення петровской влади, він показує конфлікт між різними представниками панських класів - між старим боярством і прихильниками Петра, між г панівним класом і народом і між російською державою й іноземними загарбниками

Важка була боротьба Петра проти родовитих Милославських і Софії. Саме в цій боротьбі озлобляється серце молодого царя. Сцени, пов'язані із цією боротьбою, i дозволяють нам зрозуміти поводження Петра під час страти Циклера або розправи над стрільцями. Спроба Софії удержатися на троні не увінчалася успіхом, як кримські походи, що вживаються в цей час, виявилися невдалими. Голіцин більше фантази повал про великі подвиги, чим здатний був їх зробити. А тим часом у своїх потішних іграх у Преображенському мужніє цар Петро. Авторові не байдужні рухи душі його героїв

Так, царівна Софія любить красеня Голіцина, але приречена на самітність. Петро безнадійно закоханий у чарівну Анхен. Трагична доля Євдокії Лопухиной, першої дружини Петра, нелюбимої, але по-своєму люблячої. Звичайно, любовна лінія не основна в романі, але без її оповідання вийшло б сухим і безжиттєвим. У романі Толстого не рідкі сцени, перейняті гумором. Неможливо без посмішки читати про те, як проводить ранок пригноблений ненависними новими порядками Роман Борисович Буйносов. Автор уміло сполучить у романі картини-деталі й картини-узагальнення. І це надає оповіданню глибину й об'ємність. Дивний і яскравої, образної, передавальної особливості часу мова роману. Роман історичний, і ця відповідальна умова. Товстої йде по своєму особливому шляху

В основі роману лежить сучасна російська літературна мова. У цю мову дуже обережно вводяться елементи архаїки. Їх так мало, що авторові немає необхідності давати їхнього пояснення у виносках. Зате він прибігає іноді до інших прийомів: тут же поруч він дає пояснення