Мета: допомогти учням з'ясувати бачення Шевченком

Національної проблематики, ідейно-художні особливості поеми «Кавказ»; розвивати навички самостійної роботи з підручником, вибіркового читання, аналізу ліро-епічних творів, висловлення власної думки з порушеної проблеми; виховувати почуття національної самосвідомості, солідарності з народами, що борються за визволення від гніту; формувати світоглядні переконання неприйняття насильства, осуду загарбницьких воєн.

Обладнання: портрет письменника відповідних років, різні

Видання поеми, ілюстрації до неї, краєвиди Кавказу, аудіо-, відеозаписи.

Теорія літератури: поема, проблематика, іронія, інвектива.

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Нарешті збулася мрія поета. Він на волі і в Україні. Займається улюбленою справою — пише, малює. Ось яким його зобразив видатний російський письменник Іван Тургенєв: «Широкоплечий, кремезний Шевченко являв суцільну постать козака... Почуття гідності у Шевченка дуже сильне... без нього, без віри в своє покликання він неминуче загинув би. Взагалі була то натура пристрасна, широка, здушена, але не зламана долею... поет і патріот». Але чим більше приглядався Шевченко до існуючого ладу в його рідному краї, тим більше він втрачав надію на добрих, освічених панів. Став прозрівати і, замість плачу обрав своєю зброєю гострий сатиричний сміх.

І засохли мої сльози,

Сльози молодії.

І тепер я розбитеє

Серце ядом гою,

І не плачу, й не співаю,

А вию совою.

Так поет у вірші «Три літа», що дав назву цьому періоду творчості, пише про зміну свого світогляду. Гострим сатиричним пером Шевченко картає політику царського уряду не лише стосовно України, а й щодо інших країн Російської імперії. І сьогодні ми познайомимося з його поемою «Кавказ», присвяченою цій проблемі, оцінимо широту мислення письменника і глибину його громадянської мужності.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Виконання учнями клоуз-тестів.

1) Жанр твору «Гайдамаки» —...

2) «Гайдамаки» мають таку історичну основу...

3) У поемі... сюжетних ліній.

4) Позасюжетні елементи в поемі —... (Ліричні відступи, пісні, описи.)

5) Головні герої поеми —...

6) Основна думка твору —...

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА

ТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Для політики російського царату характерними були загарбницькі війни, і одна із них — у 1840-1845 роках — за приєднання Кавказу.

Шевченко не міг на це не відгукнутися, особливо коли прийшла звістка про загибель у війні проти горців його друга Якова де Бальмена, художника, що ілюстрував «Кобзар». Товариш, воюючи в складі російської армії загинув від рук кавказців, але поет розумів, що його і тисячі інших, таких, як він, вбив саме царат. Тому гнівно засудив колонізаторів у поемі «Кавказ», оспівавши мужність, волелюбність і гордість кавказьких народів, які, хоч і не перемогли, але дали гідну відсіч загарбникам.

У поемі немає сюжету, якихось подій, немає героїв, окрім самого оповідача — ліричного героя. Говорячи про горців, Шевченко звертається до образу Прометея.

2. Повідомлення учня про образ Прометея.

(Учень розповідає про образ Прометея в античній міфології, його використання митцями. Учитель демонструє ілюстративний матеріал (Див. Додаток до уроку № 40).)

3. Виразне читання поеми «Кавказ».

4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Евристична бесіда.

— Яким є загальне звучання поеми?

— До яких художніх прийомів, засобів ви б віднесли такі рядки:

...Слава! слава!

Хортам, і гончим, і псарям,

І нашим батюшкам-царям

Слава!

Од молдаванина до фінна На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує!

Просвітились! та ще й хочем Других просвітити, Сонце правди показати Сліпим, бачиш, дітям!.. Все покажем! тільки дайте Себе в руки взяти.

— До якого основного прийому вдається автор у рядках:

А сльоз, а крові? напоїть Всіх імператорів би стало З дітьми і внуками, втопить В сльозах удов'їх. А дівочих, Пролитих тайно серед ночі! А матерніх гарячих сльоз!.. А батькових, старих, кровавих, Не ріки — море розлилось, Огненне море!

(До прийому градації — наростання; використовуються також гіпербола, епітети.)

6. Самостійна робота з підручником.

— Знайдіть відгуки про поему (сучасників Шевченка, гру

зинських митців), з'ясуйте значення твору.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання учням. • «Розшифруйте» вислів з поеми «Кавказ», співзвучний із головною думкою твору.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Передай мікрофон».

(Учні по черзі продовжують фразу.)

«Цей урок примусив мене замислитися над...»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вміти виразно читати, аналізувати поему, висловлювати власні судження про порушені в ній проблеми.