Мета: опрацювати ідейно-художній зміст програмових

Поезій Т. Шевченка, розкрити на їх прикладах тему жіночої долі, виділити біблеїзми в поемі «Марія», визначити їхню стильову функцію; розвивати куль­туру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість, вміння порівнювати, узагальнювати, наводити пере­конливі аргументи, доводити власні думки, робити виважені висновки; виховувати шанобливе ставлен­ня до жінки-матері як уособлення краси на землі; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, тексти творів, картина пись­менника «Марія», ілюстрації із зображенням Свя­тої Матері, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

Перебіг уроку

І. ОрганізаційнийМомент. ЕмоційнаГотовністьУчнівДоУроку

Іі. АктуалізаціяОпорнихЗнань

1. Літературна вікторина «Жіночі образи у творах Т. Шевченка»

Завдання: за наведеною цитатою пізнати героїню твору.

• «Така її доля… О боже мій милий! / За що ж ти караєш її, молоду? / За те, що так щиро вона полюбила / Козацькії очі? Прости сироту. / Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки…» (Причинна)

• «Не журиться… — / Вмиється сльозою, / Возьме відра, опів­ночі / Піде за водою, / Щоб вороги не бачили» (Катерина)

• «Я сирота з Вільшаної, / Сирота… / Батька ляхи замучили, / А мене … боюся. / Боюсь згадать, моя сиза… / Узяли з собою» (Оксана, «Гайдамаки»)


• «…небога, / Мов опеньок засушений, /Тонка, довгонога, / Та ще й на лихо, сердешне, / Хита головою» (Цариця, «Сон»)

• «Одягнуть, обують, / І гетьман бере на руки, / Носить і цілує. / Отак-то я в Суботові / Росла, виростала! / Як квіточка, і всі мене / Любили й вітали» (Пріся, «Великий льох») / «Пішла полем, ридаючи, / В тумані ховалась / Та крізь сльози тихе­сенько / Про вдову співала» (Ганна «Наймичка»)

• «Нащо мені чорні брови, / Нащо карі очі, / Нащо літа моло­дії, / Веселі дівочі. / Літа мої молодії / Марно пропадають, / Очі плачуть, чорні брови / Од вітру линяють» / (Дівчина-си-рота, «Думка» («Нащо мені чорні брови»)

• «Молодиця / Рада та весела, / Ніби з паном повінчалась, / За­купила села. / І у хаті, і на дворі, / І коло скотини, / Увечері і вдосвіта, / А коло дитини / Так і пада, ніби мати» (Ганна «Наймичка»)

• «Біля того гаю, / Що чорніє над водою, / Щось біле блукає / … . / А може, жде козаченька, / Щоб залоскотати» (Причинна)

• «І усміхнулася небога, / Проснулася — нема нічого… / На сина глянула, взяла / Його тихенько сповила / Та, щоб дожать до ланового, / Ще копу дожина пішла» / (Селянка-кріпачка «Сон» («На панщині пшеницю жала»))

• «А мене, не знаю за що, / Убити — не вбили, / Тільки мої довгі коси / Остригли, накрили / Острижену ганчіркою, / Та ще й реготались» (Дівча-байстря, «Лілея»)

• «Пішла селом, / Плаче… / На голові хустиночка, / На руках дитина / … / Назад подивилась, / Покивала головою / Та й за­голосила» (Катерина)

Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 1 бал.

2. Рефлексія. Відгадайте зашифроване слово.

Кожна цифра відповідає літері, яка розташована в алфавіт­ному порядку. Якщо їх правильно вибрати, можна прочитати слово, яке є закінченням прислів’я: «До людей — по розум, до ма­тері — по … (серце)

22

7

21

27

7

Ііі. ОголошенняТеми, МетиУроку. МотиваціяНавчальноїДіяльності

ІV. ОсновнийЗмістУроку

Мати — це ім’я Бога на устах

І в серцях маленьких дітей.

В. Теккерей


На сонці тепло, а біля матері добре. Українське прислів’я

1. Вступне слово вчителя

Серед усіх людських законів є один невмирущий у своїй благо­родності — вміння жертвувати собою. Найвища самопожертва — в материнстві, бо мати дарує дитині не тільки безмежну любов, віддає все життя, всю себе, кожну мить сердечної теплоти.

Великий Кобзар українського народу низько схилявся перед образом Матері, який втілював для нього рідну матір, Україну, Пречисту Діву Марію. Матір Божа, яка оберігає людей землі,— це узагальнюючий образ усіх матерів.

2. Робота над програмовими творами Т. Шевченка.

2.1. «У нашім раї на землі»
(1849)

2.1.1. Виразне читання поезії з відповідним коментарем.

2.1.2. Тема: Розповідь про важку жіночу долю, долю матері в умо­вах покріпачення, соціального і національного гніту.

2.1.3. Ідея: Возвеличення святості матері, того найціннішого, що є для кожної людини; засудження соціального устрою, який змусив страждати багатьох жінок.

2.1.4. Основна думка: «Слово мамо. Великеє, / Найкращеє слово!»

2.1.5. Композиція.

Поезія «У нашім раї на землі» — екскурс поета шляхами влас­ного життя і розповідь про героїнь своїх творів.

Твір має оптимістичний початок і трагічне, сумне закінчення. «У нашім раї…» містить протиставлення злиденного життя жінки-кріпачки райському.

2.1.6. Опрацювання змісту твору. Бесіда за питаннями.

• Яке середовище називають раєм?

• Що для поета є святим?

• Яким чином даний твір пов’язаний з біографією митця?

• Через що дивується і водночас сумує поет, коли побачив ді­вчину з дитиною?

• За що ми повинні бути вдячними своїм матерям?

• У чому поет вбачає святість образу матері? («І перед нею по­молюся, / Мов перед образом святим / Тієї матері святої, / Що в мир наш бога принесла»)

• Чим пояснити те, що кожна дитина для матері є її гордістю? («Гордіше самої цариці, / Щоб людям, бачте, показать / Своє добро»)

• Яка доля очікує Йванів, коли вони подорослішають? («І ви­росли, і розійшлись / На заробітки, в москалі»)


• Чому старість самотньої жінки — це її безпорадність і важке життя? («Наготи / Старої нічим одягти / І витопить зимою хату. / А ти не здужаєш і встати, / Щоб хоч огонь той роз­вести»)

• Що мав на увазі поет, зазначаючи про матір: «А ти, велико­мучениця»?

• Яким чином ця поезія Т. Шевченка ідейно пов’язана з іншими його творами? («Села / Минаєш, плачучи вночі / І полем, сте­пом ідучи, / Свого ти сина закриваєш»)

• Через що красуня дівчина втрачає свою привабливість? («Про­пала, немає! / Все забрала дитиночка»)

• Чому батьки виганяли своїх дочок з позашлюбною дитиною з дому? Чи було це морально виправданим?

• Чим пояснити зневажливе ставлення людей до жінки-по-критки?

• Про що може розпитати дитина-байстря у матері, коли вона стане дорослою? («Про панича лукавого»)

• Яку долю буде мати така дитина? («Бо не дійде / До зросту дитина, / Піде собі сліпця водить»)

• Яке покарання може понести мати від своєї дитини? («А тебе покине / Калікою на розпутті, / Щоб собак дражнила, / Та ще й вилає»)

• У чому поет вбачає трагедію жінки-покритки?

• Над чим змушує поміркувати Тарас Григорович читача своєю поезією?

• Яким же вбачає автор райське життя на землі? Вільний мікрофон: «Чи вважаєте ви своє життя раєм?»

2.1.7. Робота у малих групах. Складання схеми, обговорення її змісту.

Багатостраждальна

«З хреста ніби знята»

«Радість від народження

Дитини і водночас

Страждання»

Святий образ -<

«Гордіше самої цариці» Великомучениця


Покритка

Щаслива


Турботлива


>• «Безталанная»

2.2. «Марія» (27 жовтня — 11 листопада 1859, С.–Петербург) 2.2.1. Виразне читання окремих епізодів твору, які містять еле­менти біблеїзму з відповідним коментарем.


2.2. Тема: Розповідь про народження Ісуса і страждання, яких за­знала Марія зі своїм сином.

2.2.3. Ідея: Засудження тоталітарного режиму, який нівечив і гно­бив люд (Ірод); возвеличення Ісуса за його прагнення присвя­тити своє життя на благо народу.

2.2.4. Основна думка: «Як в світі жить, людей любить, / За правду стать! За правду згинуть! / Без правди горе!»

2.2.5. Жанр: Поема з елементами біблеїзму.

2.2.6. Композиція.