Мета: допомогти учням усвідомити провідні думки

Поеми, значення колективних та індивідуальних образів, змальованих у творі, художню майстерність автора; розвивати навички роботи з художнім текстом, характеристики образів, вміння висловлювати та обґрунтовувати власну думку; виховувати критичне мислення, патріотизм та інтернаціоналізм.

Обладнання: портрет письменника, різні видання поеми,

Ілюстрації до неї, фрагменти кінофільмів (І. Кавалерідзе «Злива», «Коліївщина», «Проетей» та ін.), аудіозаписи музики за мотивами твору («Гопак», «На Дніпрі» М. Мусоргського, «Од села до села» О. Сєрова, «Свято в Чигирині», «Гомоніла Україна», «У гаю, гаю вітру немає», «Ой Дніпре» М. Лисенка) та ін.

Теорія літератури: поема, романтизм, реалізм, композиція, сюжет, художні образи.

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Людині завжди потрібні рідна земля без насильства й наруги, віра, хтось близький поруч. У сироти Яреми, героя поеми Шевченка «Гайдамаки», було лише одно багатство, одне щастя — його кохана дівчина Оксана. Але коли вороги зазіхнули й на це, о з тихого, покірного, несміливого служника-попихача постав одчайдушний козак, у якого «виросли крила». І відкрилися йому очі, і став він битися за весь свій народ, за свою землю й віру. Саме тому, мабуть, однією з провідних ідей і є «крила» особи у злитості її боротьби за щастя із боротьбою свого народу. Чи не вперше в українській літературі виступає і колективний герой — повсталий народ. Думаю, що нам необхідно перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле, а ще зрозуміти ту мужність і сміливість, любов до рідного народу, які виявив Шевченко, створюючи своїх «Гайдамаків».

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Колективна, індивідуальна робота або робота в групах.

(За вибором учителя.) Визначте дві сюжетні лінії поеми «Гайдамаки».


IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Робота в групах над характеристикою героїв.

I група. Учні характеризують образ повсталого народу, підби

рають цитати з твору.

II Група. Учні характеризують Ярему.

2. Презентація роботи в групах.

3. Коментар учителя.

I група. Має звернути увагу на всенародність повстання

(«Жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки»), на його ма

совість (у селах зостались «діти та собаки»), мужність, сміливість

гайдамаків (з косами, вилами проти озброєної піл яхти), вірність

присязі (вчинок Ґонти, Ярема одразу після одруження іде до по

встанців і т. ін.)

II Група. Має звернути увагу на те, що образ Яреми поданий

у розвитку — від затурканого попихача до воїна, месника. Разом

із тим він залишається ніжним і вірним, турботливим коханим

своєї дівчини, потім дружини. Громадське в ньому переважає

над особистим, почуття обов'язку, вірність присязі над почуттям

кохання.

4. Завдання проблемного характеру.

• Пригадайте сцену страти Гонтою своїх синів. Як її можна ро

зуміти? У якому стилі вона написана, чому?

Орієнтовні відповіді

— Сцена дуже жорстка і вражаюча;

— письменник у дусі романтизму змальовує гіперболізовану вірність ватажка присязі, і сини тут — уособлення ворожої віри, майбутніх ворогів;

— сцена надзвичайно трагічна, бо в кінці ми бачимо люблячого батька, який терпить люту муку від власного злочину.

(В історії подібний факт не зафіксований, у Ґонти був один дорослий син, православний.)

5. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

• Визначте головну думку поеми, підтвердіть її текстуально.

Орієнтовні відповіді

— Звеличення подвигу гайдамаків у боротьбі з ворогами України;

— заклик до єднання всіх слов'янських народів;

— заклик згадати минулу славу козаків;

— утвердження невідворотності боротьби, коли народ терпить потрійний гніт — економічний, національний та релігійний.

(...А за віщо,

За що люде гинуть?

Того ж батька, такі ж діти,—

Жити б та брататься.

6. Порівняльна робота. Порівняйте два уривки з рецензій на поему «Гайдамаки», зробіть висновки.

П. Куліш

М. Добролюбов

«...зто торжество мясни-ков, а драма Ваша — кровавая бойня, от ко-торой поневоле отварочиваешься »

«Історична доля України навіяла йому цілу поему "Гайдамаки", напрочуд різноманітну, живу, сповнену сили і цілком вірну народному характерові або, принаймі, характерові малоросійських історичних дум. Поет цілком проймається настроєм епохи, і тільки в ліричних відступах видно сучасного оповідача»

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон». Продовжіть речення: «Найкращим читцем, на мій погляд, був (була)...» «Для мене новим було...» «Думаю, що Шевченко для свого народу...»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Проаналізувати жанрові й художні особливості поеми «Гайдамаки», опрацювати відповідні статті підручника; підготувати повідомлення про Прометея.