Няття мистецьких тво-

Нісних

Рів.

Умінь і

.

2. Обгрунтування засобів виразності, що були

Навичок.

Використані для відтворення стилістич-

Них рис, які є притаман-

Ними орнаменталістиці мистецтва стародавніх греків Північного Причорномор 'я.

2.

9 хв.

Учитель організовує клас на

Згідно алгоритму групи

Поглиблен-

10

Завершення роботи над ство-

Корегують власні

Ня компе-

Ренням колективних творчих

Колективні творчі

Тентнісного

Проектів.

Проекти.

Рівня 3 теми.

2.

6 хв.

"Учитель координує процес

Капітани або визначені

Поглиблен-

11

Захисту колективного твор-

Ними учасники команд

Ня компе-

Чого проекту з теми У

Представляють та

Тентнісного

Майстерні ремісника з

Захищають колективні

Рівня 3

Херсонесу .

Творчі проекти.

Теми.

III.

Підсул

Іок уроку.

...


3.1

2 хв.

Учитель пропонує учням у

У робочому зошиі учні

Системати-

Робочому зошиті виконати

Виконують тестові

Зація знань,

Тестові завдання з теми.

Завдання.

Умінь і на-

Тестові завдання

Вичок уч-

1. Посуд стародавніх греків

Нів.

Північного Причорномор 'я прикрашався:

А) виключно геометрими

орнаментами;

Б) Орнаментально

обрамленими

зображеннями, що в

реалістичній манері

відтворювали міфологічні

сюжети та героїчні

звершення;

В) виключно рослинними

орнаментами;

Г) виключно магічними

знаками.

2. Класичні давньогрецькі

Архітектурні ордери:

А) спартанський, афінський,

Дельфійський;

.

Б) ступінчасті, гладенькі,

Ребристі;

В) дорійський, іонійський, коринфський;

-

Г) сюрреалістичний,

Реалістичний,

Імпресіоністичний.

3. Для графічного запису

Музики стародавні греки

Використовували:

А) ноти;

Б) математичні знаки;

В) руни;

Г) Алфавіт.

3.2

3 хв.

Учитель пропонує учням у

У робочому зошиті учні

На підставі

Спеціально відведеному місці

Записують власні

Власних

Робочого зошита записати

Висновки з вивченої теми.

Суджень

Одним-двома реченнями

.

Відбуваєть-

Власний висновок, узагаль-

Ся система-

Нивши матеріал уроку.

Тизація та

Учитель визначає окремих

Узагальнен-

Учнів, які озвучують свої вис-

Ня КОМІ М'

21


. На основі зображень книжкових мініатюр підготуватися до створення ескізу книжної розгортки в стилістиці Київської Русі, що відображають звершення (Віщий Олег, княгиня Ольга, Святослав Хоробрий, Володимир Великий, Ярослав Мудрий).

Новки. Оцінює навчальні досягнення з теми.

Тенцій уч­нів.

3.3

1 хв.

Учитель формує кількісний і якісний склад творчих груп (команд) для роботи на наступному уроці. Підготуватися до розробки та захисту фантазійних колективних творчих проектів з теми

Життєпис визначної історичної постаті часів Київської Русі

Учні ознайомлюються зі сторінками робочого зошита, відведеними для уроку №3, записують те­му домашнього завдання.

Налашту­вання учнів на роботу над темою наступного уроку.