Мета і завдання:

• ознайомити учнів із особливостями музичного мистецтва Київської Русі;

• показати місце художньої культури Київської Русі на тлі тогочасних явищ світової художньої культури;

• ознайомити учнів із особливостями народного музичного мистецтва від найдавніших часів до XVI ст.;

• показати місце народного музичного мистецтва в житті народу;

• ознайомити учнів із особливостями становлення та розвитку театрального мистецтва Київської Русі; .


• розвивати в учнів уміння співставляти та порівнювати факти та явища світової музичного та театрального мистецтва часів Середньовіччя в контексті розвитку художньої культури Київської Русі;

• розвивати вміння та навички учнів щодо виконання колективних творчих проектів.

• вчити використовувати спеціальну мистецьку термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

• поглибити компетентнісні комунікативні навички учнів;

• поглибити компетентнісні навички учнів щодо застосування обгрунтованих оцінних суджень.

Обладнання:

Твори музичного мистецтва:

- інструментальна версія (лютня) української народної пісні Яром, хлопці, яром

, аудіо записи;

- Стихіра Євангельська. Великий знаменний розспів

;

- звучання давньоруських музичних інструментів;

- Анджей Скорупа, Кшиштоф Віддзієвські фрагмент із саундтрека до комп'ютерної гри Відьмак

;

- календарно та родинно-обрядові пісні (веснянка, колискова);

- дума про Федора Безродного;

Візуальний ряд:

- світлини творів образотворчого мистецтва на теми музичної культури Київської Русі, зображення музичних інструментів часів Київської Русі;

- світлини творів образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, старовинних рукописів, що представляють стародавні ритуали, народні ігри та свята як основу зародження театрального мистецтва в Київській Русі, становлення княжого театру;

Робочі зошити для учнів.

Хід Уроку

Орісн

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Очікуваний

П/п

Тов-ний час

Результат

І.

Вступ

1.1

1,5

Емоційне введення до уроку:

Учні сприймають відео-

Емоційне

Хв.

Відео-аудю представлення музичної культури Київської Русі.

На тлі музичного супроводу відбувається експонування зорового ряду, що представ­ляє розмаїття музичної культури Київської Русі.

Аудю ряд.

Налашту­вання учнів на участь у творчому процесі уроку.


1.2

1 хв.

Вступна бесіда.

Учитель пропонує учням передати почуття, що виникли після перегляду презентації.

Учні висловлюють власні думки і враження.

Емоційна адаптація учнів до сприйман­ня теми та мети уроку.

1.3

0,5 хв.

Повідомлення теми та мети Уроку.

11.

Основна частина

Пояснення нового матеріалу

2.1

1 хв.

Учитель пропонує учням звернутися до схеми Музична культура Київської Русі

у робочому зошиті, де подано поділ давньоруського музичного мистецтва на основні групи.

Учні працюють із робочим зошитом.

Засвоєння нового матеріалу учнями.

2.2

0,5 хв.

Учитель звертає увагу учнів на те, що народна пісенна творчість поділяється на календарно-обрядові, родинно-обрядові пісні та епос.

Учні сприймають матеріал.

Актуаліза­ція опорних знань учнів.

2.3

1,5 хв.

Учитель пропонує учням пояснити суть понять календарно-обрядові пісні

, родинно-обрядові пісні

Учні висловлюють власні міркування.

Актуаліза­ція опорних знань учнів.

2.4

0,5 хв.

Учитель пропонує учням ознайомитися з визначенням поняття епос

у словнику мистецьких термінів.

Учні виконують завдання вчителя.

Аналітична діяльність та поглиб­лення ком-петентніс-ного рівня учнів.

2.5

1 хв.

Учитель пропонує учням назвати твори, що належать до кожного з видів народної пісенної творчості.

Учні виконують завдання вчителя.

Актуаліза­ція опорних знань учнів.

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ

Веснянки

Гаївки

Колядки

Щедрівки

Русапьні

Купальські

Петрівки


Жниварські

.

ЕПОС

Билини

Балади

Думи

РОДИННО-ОБРЯДОВІ

ПІСНІ

Весільні

Жартівливі

Колискові

Частівки

Поховальні

Голосіння

Ліричні

2.6

6 хв.

Учитель характеризує кожну

Учні засвоюють новий

Засвоєння

З груп. • •

Навчальний матеріал та

Нового

Народна музика Київської

Сприймають музичний

Матеріалу

Русі складалася з вокачьних

Твір, передають власні

Учнями.

Та інструментальних

.емоційні враження від

Мелодій, що здавна творилися

Сприйняття твору.

В народному середовищі.

Пісні різного характеру

Виконувалися не лише

Голосом, ай за допомогою

.

Музичних інструментів.

Придвоно-світська музика

Мала різноманітний

Репертуар - Таицювальий,

Ліричний, побутовий,

Жартівливий. Найчастіше

Зустрічаються згадки про

співання слави

князям:

Військові та взагалі героїчні

Подвиги князя та його предків

( Слово о полку Ігоревім

).

Подеколи збереглися навіть

Імена осіб, які були водночас

Поетами, композиторами й

'