Мета і завдання:

• ознайомити учнів із особливостями та специфікою творчої діяльності на уроках художньої культури в 10 класі;

• ознайомити учнів із основними періодами розвитку художньої культури на території України в стародавні часи;

• показати місце художньої культури України на тлі явищ світової художньої культури в стародавні часи;

• вчити використовувати спеціальну мистецьку термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

• розвивати компетентнісні навички учнів щодо порівняння української художньої культури стародавніх часів та сьогодення;

• розвивати в учнів уміння співставляти та порівнювати факти та явища української та світової художньої культури в стародавні часи;

• поглибити компетентнісні комунікативні навички учнів;

• поглибити навички учнів щодо показу на карті місцезнаходження пам'яток культури та мистецтва України в стародавні часи;

• поглибити компетентнісні

Навички учнів щодо застосування обгрунтованих оцінних суджень Обладнання:

Твори музичного систецтва:

- гурт ДахаБраха

Весна-чілі

(фрагмент),

Над Дунаєм

(фрагмент),

- Анджей Скорупа, Кшиштоф Віддзієвські, фрагмент із саундтрека до комп'ютерної гри

Відьмак

;

Візуальний ряд:

Світлини і репродукції картин художників: твори первісного та стародавнього ужиткового мистецтва, графіки, архітектурних та скульптурних творів;

Робочі зошити для учнів:

Релаксаційна фонова музика.

Хід уроку

Оріен

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Очікуваний

П/п

Тов-иий час

Реїультат

І.

Вступ.

• . ■■ •■ /:.,.
1.1.

3 хв

Емоційне введення до уроку:

Ретроспективне відео-аудіо представлення художньої культури України. На тлі музичного супроводу відбувається експонування зорового ряду, що представ­ляє розмаїття та багато­гранність культурних надбань народів, які проживали на теренах України.

Учні сприймають відео-аудіо ряд.

Емоційне налашту­вання учнів на участь у творчому процесі уроку.

.

1.2.

2хв

Вступна бесіда.

- Спробуйте передати враженнтя, що виникли У Вас, після перегляду аудіо-відео презентації. Учитель підводить учнів до розуміння того, що на теренах сучасної України мистецтво розвивалося з сивої давнини. Його творцями були народи, що в певний історичний період вважали цей край своєю вітчизною.

Учні висловлюють власні враження.

Емоційно-поняттєва адаптація учнів до сприйман­ня курсу

Художня культура України

1.3.

1 хв.

Повідомлення теми та мети уроку.

П.

Основна частина

Пояснення нового матеріалу

2.1.

2 хв.

Учитель ознайомлює учнів зі специфікою навчального курсу

Художня культура

у 10 класі та особливостями організації навчальної творчої діяльності на уроках.

Учні ознайомлюються зі сторінками робочого зошита та правилами діяльності на уроці.

Налашту­вання та організація учнів на участь у навчально-виховному процесі під час вивчен­ня курсу

Художня культура України

.


2.2

1 хв.

Учитель звертає увагу учнів на сторінку із завданням

Співстав і порівняй

у робочому зошиті, акцентуючи увагу на шкалі періодизації розвитку художньої культури. Пропонує виконати завдання: після перегляду зображень на світлинах, де представлені досягнення світового мистецтва у вказаний історичний період, визначити відомі учням пам'ятки культури, знайдені на території сучасної України.

Учні виконують завдання.

■■

Актуаліза­ція опор­них знань учнів.

2.3.

5 хв.

Учитель представляє увазі

Учні сприймають

Системати-

Учнів зображення, що

Представлені зображення

Зація опор-

Відображають досягнення

Та намагаються назвати

Них знань

Світової культури у період до

Пам'ятки культури,

Учнів.

VII тисячоліття до н. е.

Знайдені на території

(після відповідей учнів

Сучасної України в

Учитель експонує пай 'ятки

Запропонований період.

Культури, знайдені на

Території сучасної України в

Запропонований період і

Пропонує записати правильні

Відповіді в робочий зошит у

На основі роботи,

Лівій колонці таблиці

Проведеної під

Співстав і порівняй

).

За такою методикою учитель із учнями

Керівництвом учителя, учні роблять записи в робочому зошиті.

Опрацьовує кожен

Наступний період,

Представлений V Таблиці

Робочого зошита.

2.4

2 хв.

Учитель пропонує учням

У ході аналітико-

Поглиблен-

Співставити та порівняти

Пізнавальної діяльності

Ня компе-

Явища розвитку культури на

Учні роблять власні

Тентнісного

Території сучасної України та

Висновки.

Рівня учнів

Світу у вказані історичні

Щодо засто-

Періоди та спробувати

Сування

Зробити висновок щодо

-

Обгрунто-

Тенденцій розвитку культури

Ваних

Та мистецтва в стародавні

Оцінних

Часи.

Суджень.

12


2.5

2 хв.

Учитель узагальнює судження учнів і підводить їх до розуміння того, що Мистецтво на території сучасної України часто мало свій неповторний автентичний характер що не заважало йому розвиватися паралельно з розвитком культури в світі. Отже, художня культура України з найдавніших часів була повноправною та невід'ємною частиною світової художньої культури.

Учні сприймають навчальний матеріап.

Системати­зація опор­них знань учнів та засвоєння нового поняття.

2.6

7 хв.