Мета: Поглиблювати знання учнів про орудний відмінок іменників; формувати вміння і навички застосування правил для пояснення правопису закінчень іменників чоловічого роду; розвивати пізнавальну самостійність учнів; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов та повагу до рідної мови.

Обладнання: Сигнальні картки, індивідуальні картки, казковий герой Незнайко, малюнок дівчинки Оленки.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання

Вправа 152, С. 75.

III. Перевірка знань, здобутих на попередньому уроці

Гра «На бабусиному городі та в саду».

Назвіть іменники жіночого роду з основою на м'який приголосний, що

позначають рослини, які ростуть у саду та на городі. Запишіть ці іменники

в орудному відмінку однини, назвіть закінчення. (Картоплею, цибулею, кваСолею, пшеницею, динею, вишнею, яблунею)


Що ви можете сказати про правопис іменників жіночого роду в оруд

ному відмінку? Наведіть приклади.

(Учні роблять висновок про правопис іменників жіночого роду в орудному відмінку, наводять приклади.)

III. Актуалізація опорних знань

— Діти, послухайте вірш Валентина Бичка. Нехай він налаштує вас на

гарну і плідну роботу на уроці, пройме любов'ю та повагою до рідної мови,

рідного слова.

(Вправа 158. Діти називають іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини.)

— Від чого ж залежить закінчення іменників чоловічого роду в орудно

му відмінку однини? Саме це ми дослідимо за підручником. {Робота з таб

Лицею вправи 153. Таку ж таблицю вивісити на дошці.)

IV. Повідомлення теми та завдань уроку

— Отже, діти, сьогодні на уроці ми знову будемо говорити про орудний

відмінок, але іменники будуть чоловічого роду. Ми дізнаємось про особ

ливості написання їхніх закінчень.

V. Первинне сприймання та усвідомлення матеріалу

Спостереження за мовним матеріалом. Вправа 153, С. 76.

— Розгляньте таблицю. Визначте, в яких відмінках стоять іменники. Якого вони роду?

— Від чого залежить закінчення іменника в орудному відмінку?

— Продовжте правило (С. 76 підручника).

— Чи не нагадує вам виведене правило висновок попереднього уроку?

VI. Закріплення та осмислення нових знань

1. Робота з підручником.

Вправа 154, С. 76.

— Прочитайте вірш. Визначте його головну думку.

— Випишіть іменники чоловічого роду, що знаходяться в орудному відмінку, виділіть їхні закінчення та поясніть, чому вони саме такі.

(Викликаним учням виставити оцінки.)

2. Самостійна робота (диференційовано).

Група учнів (4—5 чол.) виконують Вправу 157. Решта учнів класу записує текст попередньої Вправи 156, Уникаючи помилок. (Завдання перевірити, учням виставити оцінки.)

— А ось завітала до нас дівчинка Оленка. (Вивісити малюнок.)

— Кмітлива дівчинка Оленка склала текст, пов'язавши ці слова (вправи 157) Між собою за змістом. Ось що в неї вийшло.


(Текст — на дошці.)

Йшли ми з другом стежкою, вкритою споришем. Під кущем побачили зайчика. Ми причаїлися за широким дубом і спостерігали за красенем-оленем.

— Назвіть іменники чоловічого роду в орудному відмінку, які викорис

тала дівчинка Оленка.

Спостереження за мовним матеріалом.

— Зауважте, що деякі іменники в орудному відмінку вживаються зі словами З, під, за. Як називаються ці слова? (Прийменники)

— Прочитайте правило (С. 78). Запам'ятайте його.

VII. Узагальнення та систематизація знань

1. Дидактична Гра «Хто не помилився жодного разу?»

(Учням дати картки, вони повинні написати до поданого слова в називному відмінку слово в орудному відмінку.)


Н. в.

Учень

Плащ

Село Водій

Дощ

О. в.

Н. в. Меч

КОВПІ

Серце

Молодець

Камінь

О. в.


— Запишіть подані іменники в орудному відмінку.

— Обміняйтеся картками з сусідами по парті. (Викликати учня для пеРевірки роботи.)

— Зачитайте слова, називаючи закінчення. (Визначення переможців.)

2. Гра «Допоможіть Незнайкові».

— Діти, Незнайко написав речення, але припустився помилки. Допоможіть йому виправити помилки в деяких словах.

— (Текст — на дошці.)

А сьогодні всі дерева вкрилися інейом. Він є сторожом країни зими. Могутній дуб застиг у мовчанні, вражений цією незвичайною тишою. Ще недавно палав осіною пожежою ліс. Пропливали ключом у синьому небі журавлі. Осінь сипала на, землю дощом. Ліс спить чарівним сном.

— Що не так?

(Діти називають слова з помилками, учитель підкреслює їх, але не виправляє. Учні зазначають помилки у розташуванні речень у тексті.)

— Молодці, ви уважні та пильні!

3. Гра-змагання.

Вказівка до Вправи 155. Розподілити на дві групи-команди і влаштувати змагання між собою, добираючи приклади до правил, що пояснюють


Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Сигналом для відповідей можуть бути записані на картках закінчення -ом, -ем, - єм, Які по черзі показують капітани команд. Команда, яка припустилася менше помилок, визнається переможницею.

VIII. Підсумок уроку

— Відгадайте загадки, відгадку поставте в орудному відмінку і підніміть

картку-закінчення -ом, - ем, - єм.

• Влітку любить полювати, А зимою в лігві спати, Як зачує він весну, Прокидається від сну. (Ведмідь)

• Тоненьке, вузеньке, По землі в'ється,

Як батіг довге, але не б'ється.

Людини боїться, молоко вживає,

У лісі їх багато, мабуть кожен знає. (Вуж)

• Сам вечірньої години

Заховався в кущ калини

Та на дудочку одну

Грає пісню чарівну. (Соловей)

• Щоб жили у мирі скло,

Пластмаса, шкіра,

Целофан, хутро й бетон,

Пінопласт, папір, картон,

Всіх здружу я, крім людей.

Зрозуміли, хто я?.. (Клей)

— Сформулюйте правило, яке ми вивели на сьогоднішньому уроці. Наведіть приклади.

— Що вивчили і запам'ятали на уроці?

IX. Домашнє завдання

1. Повторіть вивчені правила.

2. Вправа 159, С. 78. (Пояснення виконання.)