Мета: Дати учням первинне уявлення про текст-розповідь і текст-опис у їхньому зіставленні; формувати практичне уявлення про різні типи висловлювання залежно від поставленої мети; вчити дітей складати найпростіші міркування, описи; розвивати мовлення, вміння будувати зв'язні висловлювання; виховувати любов до матері, культуру мовлення.

Обладнання: Таблиця «Типи текстів», «мікрофон».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

— Прочитайте кінцівку тексту.

— З яких частин складається текст?

— Якими ласкавими словами ви звертаєтесь до свого тата?

2. Каліграфічна хвилинка.

— Сьогоднішній урок почнемо з каліграфічного письма. Зверніть увагу на

дошку. Згадайте з'єднання буквосполучень. Правильно і каліграфічно запишіть

зразки. Така ж каліграфічна хвилинка написана у вас у підручнику (С. 53).

(Продемонструвати кращі зошити з каліграфічним написанням.)

— Складіть і запишіть слова з даними буквосполученнями.

(Викликати учнів до дошки для запису слів.)

— Складіть речення зі словами Заєць, взимку, одягає. (Взимку заєць одяГає білу шубку.)

— Запишіть це речення. (Викликати учня до дошки.)

3. Складання міркувань.

Вправа 105, С. 53.

— Прочитайте запитання. Доповніть міркування. Запишіть. (Викликати учня до дошки.)

— А які ви знаєте загадки про зайчика?

— В яких казках ви зустрічалися із зайчиком?

III. Оголошення теми і завдань уроку

— Сьогодні на уроці нас чекає цікава робота. Ми вчитимемося розрізня

ти тексти за типами, а також будемо складати текст-опис найближчої і най-

ріднішої для вас людини.


IV. Осмислення нових знань

1. Попрацюємо разом!

Робота з підручником. Вправа 104, С. 52.

— Прочитайте тексти і скажіть: про кого вони? Що в них спільного і що відмінного?

— Що про зайчика дізналися з першого тексту? (Які в нього шубка, вуха, Очі, лапки)

— Це — опис.

— Що говориться про зайчика в другому тексті? (Повідомляється, що роБив зайчик, що відбувалося з ним, яка пригода трапилася.)

— Це — розповідь.

2. Робота з таблицею.

_________________ Опис_________________________________ Розповідь_________________

Якщо можна поставити питання Який? Якщо можна поставити питання

______________________________________ Що відбулося?_____________________________

— Отож, які питання можна поставити до текстів-описів, розповідей?

V. Фізкультхвилинка Імітацією рухів)

1, 2, 3, 4 — ми у гай ходили, Зайчика зустріли. Зайчик прудко так стрибає, Пташка весело літає, Швидко лис десь пробіжить, їжачок в кущах сидить.

VI. Узагальнення та осмислення знань

1. Переписування з друкованого тексту.

Вправа 104, С. 52.

— Перепишіть розповідь про зайчика. Будьте уважними під час перенесення слів із рядка в рядок. Користуйтесь правилами переносу.

— Усно поділіть слово Заєць На склади. Запам'ятайте написання цього слова. (Перевірка виконання.)

2. Ознайомлення з правилом (С. 52).

3. Попрацюймо разом! Вправа 106, С. 53 (усно).

— Прочитайте текст. Як ви розумієте слово Вигін?

— Прочитайте, як був одягнений Гнатко.

— Це опис чи розповідь?

— Знайдіть опис м'яча.

— А тепер спробуємо скласти опис своєї мами.

4. Робота над збагаченням словникового запасу.

— Якими словами ви звертаєтесь до мами?

(Записати на дошці і в зошитах.)


— Поширте звертання і введіть його у речення. (Записати речення на дошці.)

— Доберіть слова, які відповідали б на питання, яка ваша мама.

— На якому фоні (рожевому або сірому) ви намалювали б портрет мами?

— З якою порою року ви порівняли б свою маму?

— Які б квіти ви подарували неньці?

5. Прослуховування та аналіз казки В. Сухомлинського «Моя мама най

краща».

У Сови було Совенятко. Велике, сірокриле, великороте і з великими очима.

Сови літають лише вночі. Вони бояться яскравого сонця. Сова вчила свою донечку:

— Не вилітай вдень із дупла. Засліпить тебе сонце, не знайдеш доро

ги додому.

Совеня було неслухняне. Воно вилізло з гнізда, заплющило очі і полетіло на луг. Там воно відкрило очі, подивилося на сонце й осліпло. Сидить в траві, плаче. Підлітає до нього Дятел.

— Ти чиє? — питає.

— Я — Совенятко. Моя мама Сова. Я нічого не бачу. Відведіть мене до мами.

— Яка ж у тебе мама?

— Моя мама найкраща в світі. У неї такі добрі, ніжні, лагідні очі. Ніхто не має таких очей, лише моя мама.

— Чи можна за описом Совенятка знайти його маму? Чому?

— Що можна повідомити про свою маму таке, що притаманне лише їй?

6. Опис-гра «Чия мама найкраща?» (усно).

(На дошці записані план, початок та кінець опису.)

— Діти, почніть так: «У кожної людини є мама», а закінчіть: «Моя мама —

найкраща у світі».

План

1) Волосся моєї матусі.

2) Обличчя.

3) Очі.

4) Ніс.

5) Вуста.

6) Руки.

7) Постава.

(Діти передають «мікрофон» із рук у руки, висловлюють свою думку відповідно до пунктів плану.)


VII. Підсумок уроку

— З якими типами текстів ви ознайомилися на уроці?

— Які питання можна поставити до текстів-описів, текстів-розповідей?

— А які тексти (описи або розповіді) найчастіше трапляються в нашому мовленні?

VIII. Домашнє завдання

Вправа 107, С. 54. Пояснення виконання.