Мета: Формувати елементарні поняття про довкілля рослини, необхідні умови росту і розвитку рослини; уявлення про окремі ознаки пристосування рослин до спеки, нестачі вологи, світла, надміру вологи; вміння розрізняти ознаки пристосування окремих рослин до різних умови життя; виробляти вміння цілеспрямовано сприймати ознаки об’єктів природи, встановлювати функціональні зв’язки будова — функція у природі; виховувати спостережливість, допитливість, прагнення пояснити сприйняття в природі, доводити свою думку.

Обладнання: Малюнки із зображенням довкілля рослин, гербарії, таблиці.


Хід уроку

I. Хвилинка спостережень

— Який сьогодні день?

— Чи помітили, які дерева ростуть біля школи?

— Що росте під деревами?

II. Перевірка домашнього завдання

1. Чи можна виростити нову рослину без насіння? Яким чином?

2. Назвіть усі способи розмноження рослин без насіння.

3. Що таке живець? Які рослини розмножуються живцями?

4. Які рослини розмножуються бульбами, цибулинами?

5. Гра «Вставте пропущене слово».

— Картопля, жоржини розмножуються...

а цибуля, тюльпани, нарциси — ...

6. Запишіть, з яких органів рослин виростають:

• картопля, жоржини (з...);

• тюльпани, нарциси, підсніжники, цибуля (з ...);

• квасоля, перець, огірок (із...).

III. Повідомлення теми і мети уроку

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда.

— На які частини поділяється природа?

— Що належить до неживої природи? а що до живої?

2. «Мозковий штурм», «Мікрофон».

1) Що означає довкілля?

2) Що є довкіллям рослин?

1. Вони вдягаються тоді, Коли теплінь приходить, а роздягаються тоді, Коли теплінь відходить. (Дерева)


2. Всі його люблять, Всі його чекають, а хто на нього дивиться — Кожен скривиться. (Сонце)

3. Усі рослини й тварини вживають, У кожній хаті її мають. (Вода)

4. Зимувати пташка буде, З синім пір’ячком вона. Добре знають її всюди, До вподоби їй зима. (Синичка)

5. Чим ми дихаєм? (Повітрям)

6. Найрозумніша істота на Землі. (Людина)

7. Хто на рік чотири рази перевдягається? (Земля)

8. раз у рік, на новорічні свята Лісова красуня буде в хаті. (Ялинка) Обговоривши запропоновані відповіді, експерти дійшли висновку:

Довкілля — це все, що нас оточує, і рослини зокрема.

Це і тихі травневі ночі, що пливуть на крилах солов’їних пісень. Це і біле латаття, що на замріяній річці вмивається джерельною водою. Це і килим з первоцвітів, що яскравіє під шатами крислатих дубів. Це і тендітні квіти сон-трави, що дивляться на тебе, долаючи полуденну дрімоту. Це і смарагдові ліси з багатою рослинністю, сріблясті стрічки річок, безмежні поля, квітучі сади. Це і голубе небо, чисте повітря, родюча земля з її мешканцями-комахами, птахами, звірами. Це й є довкілля.

3. Робота з підручником.

• розглянути малюнок (С. 126).

• Знайти в підручнику, які умови потрібні для життя рослин (С. 127).

4. Розповідь вчителя з елементами бесіди.

— Для життя рослин потрібні певні умови. Умови життя залежать від

Впливу різних факторів природи. Дуже важливу роль у житті рослин відіграють фактори неживої природи: світло, вода, температура, мінеральні солі. На рослини впливають також фактори живої природи: діяльність різних живих організмів, у тому числі й людини.

Світло необхідне для життя і росту рослин. Чому? У затінених рослин пагони зблякнуть і стануть довшими і тоншими.

Але не всі рослини потребують яскравого освітлення. Наприклад, квасенція, грушанка, тонконіг лісовий та інші рослини ростуть у тінистих місцях. Листки цих рослин темно-зелені. У них велика кількість хлоропластів, здатних уловлювати розсіяне світло.

Тепло також необхідне для життя рослин. Одні рослини теплолюбні, інші — холодостійкі. Теплолюбні рослини походять з півдня. З культурних рослин це кукурудза, квасоля, гарбуз, огірки, помідори.


Вода потрібна рослинам. але потреба у воді в різних рослин неоднакова. Наприклад, латаття живе у воді. рослини, подібні до капусти, ростуть на суші, але їм потрібно багато води. Кактуси та деякі інші рослини потребують невеликої кількості води. Це пояснюється тим, що ці рослини накопичують запаси води в різних органах: кактуси — у стеблі, інші — у соковитих стеблах, в коренях.

Мінеральні речовини надходять у рослину з ґрунту; з них рослинам найбільш потрібні ті, в яких містяться азот, фосфор і калій.

Крім того, на рослини впливають живі організми — тварини, інші рослини та мікроорганізми. Тварини живляться рослинами, запилюють їх, розносять плоди і насіння. Великі рослини можуть затінювати менші. Деякі рослини використовують інші, як опору. Крім того, рослини змінюють склад повітря. Як? розкажіть.

— Кореневі системи рослин закріплюють схили ярів, горбів, річко

вих долин, захищаючи ґрунт від руйнування. Лісові насадження захища

ють поля від зсувів.

6. Робота в зошиті (С. 31, завдання 1, 2).

7. Пристосування рослин до різних умов життя.

— Умови життя рослин дуже різноманітні. Одним рослинам потрібно

багато вологи. Такі рослини живуть на болотах, на берегах річок, озер. Ін

шим рослинам вологи потрібно менше, і вони ростуть на піщаних ґрун

тах, у безводних пустелях.

Ті рослини, яким треба багато світла, заселяють відкриті безлісі площі. а є й такі рослини, які можуть рости в густому темному лісі. 1) розглянемо рослини, зображені на малюнку підручника (С. 128). Вони ростуть у посушливих місцях. Назвіть ці рослини.

— Як ви думаєте, що їм допомагає витримувати спеку і нестачу вологи? (Коріння, листя, гілля)

— розглянемо гербарії рослин.

Деякі рослини сухих місць мають дуже довге коріння. Наприклад, корені верблюжої колючки, що росте в пустелі, досягають 20 метрів. Ними рослини можуть діставати воду з глибоких шарів землі.

Ось ще одна рослина, що живе на сухих місцях,— очиток (Мал. на С. 128). Він росте серед каміння, на сухих схилах, на піску. В очитка коріння коротке. Проте рослина легко переносить посуху. Якщо її принести в кімнату, вона довго не засохне. Як ви думаєте, чому? Яке в нього листя? (М’ясисте)

— Під час дощу рослина корінням убирає багато води, яка рятує її від

загибелі в посушливу пору.

Які ще рослини гербарію мають соковите, м’ясисте листя? (Молодило, заяча капуста)

— Які ви знаєте кімнатні рослини з м’ясистим листям? (Кактус, алое)


— Це рослини пустель і сухих степів. Вони запасають вологу у тов

стому листі.

2) рослини вологолюбні.

— Як ви думаєте, де вони ростуть? (На вологих місцях, на заболочених луках, берегах річок, струмків, озер, у воді)

— Які ви знаєте вологолюбні рослини? (Калюжниця, біле латаття, жовті глечики)

— Давайте розглянемо ці рослини в альбомі «рослини моєї місцевості».

— Яке у них стебло? (Гіллясте, соковите)

— Яке листя? (Велике)

— Так. Широкі або довгі листки випаровують воду, яку всмоктує коротке коріння.

3) рослини світлолюбні й тіньовитривалі.

— Одним рослинам треба багато світла — це світлолюбні рослини.

Інші добре ростуть у тіні — це тіньовитривалі рослини.

Робота в групах «Світло», «Тінь».

Група «Світло» розглядає рослину, що виросла на просторі. Група «Тінь» розглядає рослину, що виросла в густому молодому сосновому лісі.

Запитання до учнів:

— Який стовбур у рослин? Чому?

— Які нижні гілки у дерев? Чому?

— Які верхні крони сосон? Чому?

Учні у групах обговорюють поставлені завдання і доходять висновків.

• У першому випадку рослина виросла на просторі. Гілки її добре освітлені сонцем. Тому вони всі живі. Дерево галузиться, росте вшир.

• У другому випадку дерево має високий стовбур, на верхівці — крона з живих гілок. Усі нижні гілки засохли. До них не доходило світло.

4) робота з підручником (С. 128).

Знайти в підручнику відповідь на запитання:

— Завдяки яким ознакам рослини добре ростуть у лісі під деревами?

V. Закріплення й осмислення матеріалу

1. Складання таблиці «Пристосування рослин до різних умов життя».

Рослини

Посушливі місця Болота Ліси

Довге коріння, вузькі, жорсткі, опушені, товсті і м’ясисті листки

Коротке коріння, широкі або довгі листки

Широкі, великі листки


2. робота в групах.

Учні об’єднуються в групи «Світло», «Тепло», «Волога», «Ґрунт». робота в групах проводиться за опорними схемами «Що потрібно рослинам?» (Див. додаток).

Використання інтерактивної технології «Навчаючи — вчуся». Організація роботи