Мета: Формувати уявлення про різноманітність рослинного світ у, про водорості; мохи, хвощі, папороті, хвойні рослини, квіткові рослини, уміння розрізняти окремі рослини цих груп, розуміти цінність їх у природі; виробляти уміння узагальнювати, робити висновки, оцінювати результати діяльності (Самооцінювання і взаємооціню-вання); виховувати взаємоповагу у спільній діяльності; здатність до самовираження кожного учня, прагнення пізнавати і шанувати традиції свого краю.

Обладнання: Таблиці із зображенням рослин, предметні малюнки, гербарії, гра «Конкурс знавців дерев».

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Групова робота. Гра «Мікрофон».

1 Група. Назвіть дерева своєї місцевості.

2 Група. Назвіть кущі своєї місцевості.

3 Група. Запишіть назви трав’янистих рослин своєї місцевості.

4 Група. «Експерти» узагальнюють відповіді учнів та оцінюють за допомогою вчителя.

2. Конкурс «Знавці дерев».


Л

Н

Е

К

О

Б

Г

И

Н

Р

А

О

З

Е

Р

Е

А

Б

О

Н

С

А

С

І

В

Х

А

Л

Ь


1) Прочитайте назви дерев.

2) Переставте літери у клітинках так, щоб утворились назви дерен, листя яких намальоване поруч.

3) Поділіть ці дерева на хвойні і листяні.

3. Виберіть з малюнків:

А) однорічні рослини (доведіть свою думку);

Б) дворічні рослини (поясніть, чому ви так вважаєте);

В) багаторічні рослини (обґрунтуйте свою думку).

III. Мотивація навчальної діяльності

— Сьогодні ми продовжимо мандрівку у царство рослин, побуваємо

в річках і морях, в лісах і на болотах, познайомимося з розмаїттям рос

лин, що оточують нас усюди.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку

V. Актуалізація опорних знань учнів

—Де можуть жити рослини?

—Які рослини живуть у воді?

—Які дерева утворюють хвойні ліси?

—Які рослини красуються на наших клумбах?

VI. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди.

— Всі рослини поділяються на водорості, мохи, хвощі, папороті, хвой

ні та квіткові рослини.

1. Найпростіші за будовою рослини — Це водорості. Вони не мають справжніх органів.

— Як ви думаєте, чому ці рослини так називаються? Де вони живуть?

(У воді) Де є вода? (У ставках, озерах, ріках, морях, океанах)

Водорості — мешканці води. Вони живуть у водоймах з прісною водою і в солоній воді морів і океанів. Водорості дуже різноманітні.

—Чому ці рослини так називаються?

—Де ви їх бачили?

—Якого вони кольору? (Зеленого)

—Зелені водорості живуть біля поверхні води. Від водоростей залежить і колір води в річці, в ставку. Про таку яскраво-зелену воду влітку кажуть, що вона «цвіте».

—Як ви думаєте, як зелені водорості утворюють поживні речовини?

—Хто використовує у воді кисень, який виділяють водорості?

—Що виділяється при диханні рослин і тварин, які живуть у воді?

—Хто живиться водоростями?

—То яке ж значення мають водорості?

—Водоростей у морях і океанах дуже багато. Вони постачають нашій планеті кисень, який виробляють у процесі живлення. Він розчиняється


У воді, ним дихають всі рослини і тварини водойм, а також виділяється у повітря, і ним дихають усі живі організми.

У морі росте морська трава зоспера, яку використовують на корм худобі. З інших водоростей виготовляють консерви. До речі, без водоростей, тобто виробленого з них порошку, не можна виготовити ні мармеладу, ні зефіру.

Морська капуста використовується в їжу і є цінною в умовах підвищеної радіації. Із бурих водоростей виробляють ліки: йод, бром.

(розглянути малюнки водоростей (С. 116). розподілити їх на зелені, бурі, червоні.)

2. Друга група рослин — мохи. Мохи — невеличкі рослини, що підносять

ся лише на кілька сантиметрів над землею або стеляться по її повер

хні. а витривалість у них дивовижна. Мохи витримують висушуван

ня навіть протягом кількох років, швидко оживаючи при зволоженні.

разом з тим вони спроможні переносити і довготривале затоплення,

і значні температурні коливання.

Розглядаючи на таблиці водорості зозулин льон і сфагнум, ви помітили, які органи в них відсутні? (Корінь, квітки)

— Як розмножуються водорості, прочитаємо в підручнику на С.116.

— Замість плодів і насіння на верхівці стебла мохів є коробочка, в якій утворюються дрібні коричневі спори. Коли вони дозрівають, то висипаються з коробочок, потрапляючи на вологий ґрунт, проростають й утворюють нові рослини.

3. Третя група рослин — хвощі й папороті, багаторічні трав’янисті рос

лини, які походять від давніх велетенських хвощів і папоротей, що

росли на Землі мільйони років тому.

Розглянемо гербарій хвощів та папоротей чоловічих. Які органи в них відсутні? (Квітки, плоди)

— Як же вони розмножуються? (Кореневищами)

— Хвощі і папороті ростуть по всій території України в листяних і в мішаних лісах, на узліссі або біля водойм. На полях, де живуть хвощі, ґрунт потребує вапнування.

Кореневище деяких папоротей застосовують у пивоварні для виготовлення клею. Листя папороті використовують як підстилку худобі. Якість гною значно поліпшується, якщо він містить багато калію. Ще використовують папороті у медицині (Ліки від кашлю, глистів, золотухи).

4. Четверта група рослин — хвойні рослини.

Гра «Незакінчені речення» (використовуючи мікрофон)

• Сосна, ялина, модрина — це...

• Тис ягідний, ялівець звичайний — це...

• У хвойних рослин листки...


• Хвоя опадає з...

• Насіння у хвойних рослин утворюється...

•Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що...

— Найвище дерево у світі — секвойя вічнозелена — росте в СШа

і має висоту 110,33 м. В одній старій секвої індійці прорубали отвір —

дев’ятиметровий тунель, яким могла б проїхати вантажівка. На ній у свя

та грав невеликий оркестр і кружляло до 15 пар. а по краях площадки

вистачало місця для 20 глядачів.

Хвоя всіх хвойних рослин містить багато вітаміну C, який допомагає запобігти цинзі та іншим хворобам. 5. П’ята група рослин — це квіткові рослини. Цей відділ охоплює близько 300 тисяч видів. Представники цього виду поширені майже скрізь на земній кулі. Близько шостої частини суші вкривають ліси. Велику площу займають також степи, савани, луки, поля культурних рослин. Живуть квіткові рослини як у прісних водоймах, так і в морях і океанах. Таким чином, квіткові рослини займають панівне становище. Всі квіткові рослини мають корінь, стебло, листки, квітки, плоди з насінням. Серед квіткових рослин є дерева, кущі, трав’янисті рослини. Вони використовують енергію сонця, поживні речовини ґрунту повітря і воду, перетворюючи їх у вуглеводи (крохмаль, цукри), білки, жири тощо. а ці органічні продукти споживають тварини і люди. Квіткові рослини у великій різноманітності впливають на клімат Землі, на газообмін в атмосфері, зокрема виділяють кисень, необхідний для життя.

«Мозковий штурм».

Для чого ще використовують квіткові рослини? (Продукти харчу

вання, сировина для промислового виробництва...)

На завершення обговорити та оцінити запропоновані ідеї.