Мета: Формувати уявлення про Україну; ознайомити з найвідомішими містами, найбільшими річками України; розширити та уточнити знання учнів про Державні символи України; виховувати патріотичні почуття; продовжувати формувати навички поводження під час урочистих подій.

Обладнання: Державні символи України, карта «Україна», Конституція України.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

— Що таке Україна? (Це моя країна, де я народився.)

— Які міста своєї країни ви знаєте? (Хмельницький, Харків, Черкаси, Київ, Львів, Одеса та ін.)

— Які символи своєї країни знаєте? (Герб, прапор і гімн)

II. Виклад нового матеріалу

— Україна — це земля, де ми народилися і живемо, де живуть

наші батьки, де жили наші предки. Усім нам має бути люба й дорога

наша мати — Батьківщина. Україна є великою європейською і світовою державою. Її площа становить близько 604 млн кв. км. У державі

проживає 50 млн чоловік. За територією Україна посідає перше міс

це після Росії, за населенням — п’яте місце з-поміж країн Європи.

Це самостійна держава.

Ось перед вами ця невелика книжечка, на обкладинці якої написано «Конституція України». а чи знаєте ви, що таке «Конституція


України»? (Конституція — це Основний Закон нашої держави. Складається вона З 15 розділів. Конституція була прийнята 28 червня 1996 року на V сесії ВерХовної Ради України. В ній записані права й обов’язки громадян України.)

— Сьогодні ми зупинимось на статті 20 Конституції України. Саме тут

записано: «Державними символами України є Державний Прапор Украї

ни, Державний Герб України і Державний Гімн України».

Прапор — одна з історичних емблем держави, яка символізує суверенітет. Державний Прапор України являє собою синьо-жовте прямокутне полотнище з двох рівних за шириною, горизонтально розташованих смуг: верх ньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору. Він — символ міцності й незалежності держави України. Жовтий і синій кольори як державні барви були офіційно прийняті законом Української Центральної ради в Києві. Вибір кольорів був умотивований такими міркуваннями: символом України є пшеничне поле (Жовтий колір) та чисте небо (Синій колір).

Прапор

Прапор — це державний символ, він є в кожної держави; це для всіх — ознака сили, це для всіх — ознака слави. Синьо-жовтий прапор маєм: синє — небо, жовте — жито; прапор свій оберігаєм, він — святиня: знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині, ми навіки вже — з народом, українським,— в Україні.

(Н. Поклад)

— Державний Герб — офіційна емблема держави, зображувана на

прапорах, грошових знаках, печатках, офіційних документах та офіцій

них вивісках навчальних закладів. Офіційною емблемою нашої держави

є тризуб. 19 лютого 1992 року Верховна рада України Постановою «Про

Дер жавний Герб України» затвердила тризуб як малий Державний Герб

України, головний елемент Великого Державного Герба. З давніх-давен

число 3, тріада завжди мали символічне значення. В тризуб вкладено гли

бокий філософський зміст, який символізує триєдність і тримірність сві

ту, що пізніше трактовано християнством як єдність Бога-Батька, Бога-

Сина, Бога — Духа Святого.

Герб

Наш герб — тризуб, це воля, слава й сила; наш герб — тризуб.


Недоля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем, добро і пісню несемо ми людям.

(Н. Поклад)

— Третім символом нашої держави є національний Гімн. Національ

ний Гімн України — урочиста пісня — це символ нашої державної єдності.

Слухати гімн потрібно стоячи, мовчки, з гордо піднесеною головою.

Національним Гімном України є «Ще не вмерла Україна», слова до якого написав Павло Чубинський, а музику — Михайло Вербицький. Гімн затверджений 6 лютого 2003 р. Верховною радою України.

Державний ГІМН

Слова палкі, мелодія врочиста,— Державний Гімн Ми знаємо усі. Для кожного села, містечка, міста — це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна, хай чують всі — і друзі, й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї лине світло навкруги.

(Н. Поклад)

— Кожен народ, маючи свою історію, має свої історичні святині: пра

пор, герб, гімн.

III. Робота з підручником (С. 102—103, 111—112)

— Скільки міст в Україні? Які ви знаєте міста?

— Скільки річок в Україні? Назвіть найбільші.

— Який головний знак держави в Україні?

— Якого кольору прапор України? Що він означає?

— Коли звучить урочиста патріотична пісня України?

IV. Самостійна робота

Вивчіть напам’ять слова Гімну України (І куплет Та Приспів).

V. Підсумки уроку

— Про що ви вперше почули на уроці? Що було для вас цікавим?

— Чи пишаєтеся ви своєю Батьківщиною? Чому?


СОНЯЧНИЙ ДІМ

Привітний і світлий наш сонячний дім.

Як радісно й весело жити у нім!

Тут мамина пісня і усмішка тата,

В любові й добрі тут зростають малята.

Дзвінка наша пісня до сонечка лине:

«Мій сонячний дім — це моя Україна!»

(а. Німенко)

VI. Домашнє завдання

1) Опрацювати статтю підручника.

2) Намалювати фарбами Герб і Прапор України.