Мета: Дати учням поняття Горизонт, лінія горизонту, відкрита та закрита місцевість, основні та проміжні сторони горизонту; ознайомити з компасом; навчити визначати сторони горизонту за Сонцем та місцевими ознаками; розвивати спостережливість; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання: Картки, ілюстрації, компаси.

Хід уроку

І. Хвилинка спостережень

— Як змінилась висота Сонця з настанням осені?

— Як зміна висоти Сонця вплинула на тривалість дня і температуру повітря?

— Чому відбулися зміни в житті тварин та праці людей?

— Яким сьогодні є стан неба?

— Чи є вітер, опади? Якою є температура повітря?

Іі. Перевірка домашнього завдання

Фронтальне опитування.

— Дати характеристику жаркого, помірного і холодного теплових поясів.

— Які умови необхідні для життя рослин і тварин у кожному поясі?

— Як змінюється кількість сонячного тепла, що отримує поверхня Землі від екватора до полюсів?

— Чому виникають теплові пояси, і чим вони різняться між собою?


Ііі. актуалізація опорних знань учнів

— Яку форму має планета Земля?

— Що ви спостерігали навколо себе, коли були у полі, на луках, в лісі чи у парку?

Vі. сприймання та усвідомлення нового матеріалу

1. Бесіда.

— Уявіть, що ми знаходимось у полі або на луках. Що ви бачите перед собою?

— Ця рівна ділянка землі, що є вільною від дерев і будинків, називається Відкритою. Ми знаходимось на відкритій місцевості, і здається, що стоїмо в центрі великого круга землі, по краю якого вона ніби з’єднується з небом.

Простір землі, який ми можемо охопити оком, називається Горизонтом. Уявна лінія, де небо нібито сходиться з поверхнею Землі, називається Лінією горизонту.

Лінію горизонту добре видно тільки на рівній, відкритій місцевості. На рівному місці доросла людина може охопити зором навколишню місцевість в радіусі 5 км. Чим вище підніматися вгору, тим більше розширюється горизонт.

Але ми з вами частіше знаходимось на місцевості, де лінію горизонту закривають будівлі, дерева, горби. Таку місцевість називають Закритою.

Розгляд ілюстрацій.

— Де зображена відкрита місцевість?

2. Проблемна ситуація.

— Ми вже знаємо, що все, що бачимо перед собою (школа, ліс, річ

ка), знаходиться в горизонті. але чи вмієте ви правильно пояснити,

в якому напрямі від нас вони знаходяться?

Розрізняють чотири сторони світу: Північ, південь, захід, схід. Це є Основні сторони світу. А ще є проміжні сторони світу: Північний захід, південний захід, північний схід, південний схід.

1) Показ скороченого позначення сторін горизонту:

Північ — Пн.

Південь — Пд.

Захід — Зх.

Схід — Сх.

Північний захід — Пн. Зх. Південний захід — Пд. Зх. Північний схід — Пн. Сх. Південний схід — Пд. Сх.

2) Зображення на аркуші паперу схеми сторін горизонту.

Запам’ятайте, на аркуші паперу північ позначають угорі, південь —

Унизу, захід — ліворуч, схід — праворуч.


V. Фізкультхвилинка (виконання фізичних вправ)

VI. Визначення сторін горизонту

1. Практична робота на подвір’ї школи.

— Є кілька способів знаходження сторін горизонту. Одна з них — за Сонцем. Здавна люди помітили, що опівдні сонце завжди перебуває в одній і тій самій стороні. Щоб визначити сторони горизонту, потрібно опівдні стати спиною до Сонця, тобто обличчям до своєї тіні, і розвести руки в сторони. Попереду буде північ, за спиною — південь, права рука покаже на схід, ліва — на захід.

— В якій же стороні горизонту від нас ліс? річка?

2. Орієнтування за місцевими ознаками.

— а як же нам визначити сторони горизонту, коли сонця не видно?

— Можна орієнтуватися за місцевими ознаками. На скелях, каменях, стовбурах дерев із північної сторони росте більше моху, лишайнику.

Із південної сторони гілля і листя на поодиноких деревах є значно густішими.

Мурашники здебільшого бувають із південної сторони дерев або пеньків, бо там тепліше. Пологий схил мурашника обернений на південь, а крутий — на північ.

Але для того, щоб правильно визначити сторони горизонту, потрібно користуватись кількома ознаками одночасно.

3. Практичне ознайомлення з компасом.

— Найточніше сторони горизонту можна визначити за допомогою

компасу.

Компас — прилад для визначення сторін горизонту. (Діти отримують компаси.)

Головною частиною компаса є рухлива намагнічена стрілка. На

циферблаті позначені основні сторони горизонту. Синій кінець стрілки

вказує на північ, червоний — на південь. Компас має пружину, що зупи

няє рух стрілки, коли компас не працює.

Щоб правильно визначити сторони горизонту, компас потрібно тримати горизонтально і повертати його так, щоб синій кінець стрілки закрив літери Пн., тоді літери Пд. будуть звернені на південь, там буде розташований червоний кінець стрілки, літери Сх. будуть звернені на схід, а Зх. — на захід.

4. Виконання практичної роботи за підручником (С 88).

VII. Робота з підручником

1. Опрацювання статті «Як орієнтуватися на місцевості».

2. Бесіда за змістом запитань до тексту.

VIII. Узагальнення знань учнів

— Що сьогодні корисного для себе ви дізналися на уроці?

— Чим збагатили свої знання?


— Чому, на вашу думку, не можна дійти до лінії горизонту?

— Чому важливо вміти орієнтуватися на місцевості?

ІХ. Домашнє завдання

Навчитись визначати сторони горизонту. Опрацювати статтю «Як орієнтуватися на місцевості». Знати відповіді на запитання.