Мета: домогтися усвідомлення і засвоєння учнями правила написання однієї і двох букв н у прислівниках; формувати вміння знаходити відповідну орфограму; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати допитливість, оптимізм.

Обладнання: завдання для самостійної роботи.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Самостійна робота.

1) Випишіть з прислів'їв прислівники і вкажіть спосіб їх

Творення.

I варіант: Добре скрізь, а вдома найкраще. Не герой той,

Сину, хто безглуздо загинув. Влітку дров не припасеш — взимку

Пропадеш. Лиха новина на крилах літає, а добра ледве-ледве

Шкутильгає.

II варіант: Додому й кінь жвавіше біжить. Вчитися важ

Ко, зате потім легко. Скупий двічі платить, ледачий двічі робить.

Він ревтиме по-волячому, хоч його й до Відня приженеш.

2) Від поданих слів утворіть прислівники, зазначте спосіб

Словотвору.

I варіант: справжній, розкішний, задуманий, перший, різкий.

II варіант: батьківський, розмаїтий, далекий, другий, за

Взятий.

3. Повторення відомостей про написання н і нн у прикметниках і дієприк

Метниках.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Спостереження над мовним матеріалом.

— Прочитайте пари слів, порівняйте написання н і нн, зробіть висновки. Сформулюйте правило вживання н і нн у при слівниках, перевірте результат за підручником (с. 225).

    певний — певно туманний — туманно студений — студено нездоланний — нездоланно невгамовний — невгамовно старанний — старанно духмяний — духмяно буденний — буденно

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником. Виконання вправи 427.

2. Тренувальні вправи.

Завдання І: від поданих слів утворити прислівники і записати, пояснити їх правопис. Скласти 4—5 речень з прислівниками (на вибір).

Безмежний, впевнений, схвильований, законний, страшенний, самовідданий, сумлінний, неоціненний, безіменний.

Завдання II: списати речення, вставити у прислівниках пропущені н або нн, вмотивувати їх написання.

1) Непоруш..о стоять дерева, загорнені в сутінь, рясо вкриті краплистою росою. (М. Коцюбинський) 2) Ще недав..о в пітьмі ночі нам зоріли тільки сни. Сонце воста..є землі усміхається й тихо за гори далекі ховається. (С. Черкасенко) 3) Джмелями літаки собі гудуть, і джміль до них гуде спросо..я. (/. Драч)

4. Всю ніч бродить навма..я, прокладає шлях до дня. (Місяць)

5. Не хочу, щоб чужинець незва..о, безцеремо..о, не питаючи, заходив би до моєї хати. (П. Козланюк) 6. Предивний сон і звеселив і налякав мене нежда..о. І досі ті чудні дива морочать серце несказа..о. (77. Куліш)

3. Складання діалогу.

— Складіть та розіграйте діалог «Телебачення в моєму жит

Ті», використовуючи прислівники з н та нн.

4. Пояснювальний диктант.

Про що «співають» кити?

Кожної весни біля острова Гаваїв могутні кити-горбачі виводять на світ потомство, та ще й годинами «співають». Співати свої «пісні» кит може протягом доби, до того ж так голосно, що корпус маленького судна починає вібрувати.

Довгий час моряки та рибалки вважали ці звуки голосом диявола і були впевнені, що після цього їх неодмінно настигне лихо.

Сучасні вчені припускають, що за допомогою пісень кити повідомляють своїм родичам місце знаходження всього стада. Дивно, але, повертаючись кожної весни до Гаваїв, кити створюють нові пісні. При цьому, деякі зі старих пісень безслідно зникають.

Проте до цього часу цей феномен остаточно не з'ясовано.

(З кн. «Цікаве, дивовижне, таємниче»)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти словниковий диктант для однокласників на вивчену орфограму (15—18 слів) або виконати вправу 428.