Мета: Зміна дієслів у минулому часі. Правопис - ться, - шся в кінці дієслів. поглибити й сисТема урокутизувати знання учнів про дієслово, виробляти вміння розпізнавати та утворювати різні часові форми дієслів, визначати їх граматичні ознаки, правильно вживати форми дієслів у мовленні; розвивати логічне мислення, усне та писемне мовлення; виховувати національну свідомість, почуття національної гідності.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Часи дієслів».

ХІД УРОКІВ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда за питаннями.

— Які дієслова належать до доконаного виду?

— Чим можуть відрізнятися між собою дієслова, що входять до видової пари?

— Які дієслова не мають видових пар?

— Визначте вид дієслова скликати.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКІВ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Проблемне завдання

— Порівняйте особливості використання категорії часу в різних сферах людської діяльності: маТема урокутика (формула часу), біологія (біологічний час), історія (минуле, сьогодення, майбутнє).

— Яка, на вашу думку, специфіка категорії часу в мовознавстві?

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником.

— Прочитайте теоретичний матеріал (с. 84).

На основі здобутих знань озвучте наведену нижче схему «Часи дієслів».

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника.)

Число, рід (одн.) момент мовлення число, особа

Минулий час тепер майбутній час

Що робив? (НДВ) що що роблю? (НДВ) що зроблю? (ДВ),

Зробив? (ДВ) число, особа що робитиму (НДВ)

Що буду робити (НДВ)

2. Мовний експеримент.

— Заповніть таблицю самостійно дібраними прикладами,

Зробіть висновок щодо можливості утворення форми дієслова те

Перішнього часу доконаного виду.

Інфінітив ДВ

Минулий час

Теперішній час

Майбутній час

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником. Вправа 130.

2. Тренувальні вправи.

Завдання І: прочитати текст, виписати дієслова, визначити їх час і вид.

Ще в сиву давнину люди знали про нерозривний зв'язок минулого, сучасного і майбутнього.

Щоб вірно орієнтуватися в житті, щоб бути освіченою людиною, треба вивчати минуле свого народу, його історію.

Історія народу, як і життя людини, має героїчні, трагічні, щасливі й нещасливі сторінки. В героїчному найбільше проявляється національний характер народу, його душевна краса, його талант. Ці сторінки особливо хвилюють і викликають почуття національної гордості. В історичному минулому українського народу було таке неповторне і легендарне явище, як Запорозька Січ. Це про неї М. В. Гоголь у своєму творі «Тарас Бульба» писав: «Так ось вона, Січ! Ось те гніздо, звідки вилітають усі ті горді й дужі, як леви! Ось звідки розливається воля й козацтво на всю Україну».

(З кн. «Як козаки воювали»)

— Яка Тема уроку та головна думка тексту? Яким чином текст пов'язаний з темою уроку.

Завдання II: від неозначеної форми утворити дієслова минулого часу. Записати, розкриваючи дужки. Пояснити, як змінюються дієслова минулого часу.

1) За гори вже сонце (ховатись), рожевії хмарки (пливти). (М. Рильський) 2) Буйно (сходити) пшениця, так, аж серце (молодіти). 3) Рожевий пил (спадати, синіти) все кругом, і коси золоті зоря (вплітати) в трави. 4) Вже (скосити) гречку, осінь недалечко. 5) (Співати) пташки голосисто у сяйві з небесних вершин. (Б. Сосюра)

Завдання III: записати дієслова шанувати, говорити, дзвонити в усіх особах і числах теперішнього часу. Дієслова пекти, котити, виходити, їздити, трусити поставити у форму І ос. одн. теперішнього часу. З'ясувати, які приголосні звуки чергуються.

3. Робота з текстом.

— Прочитайте текст.

Наступного дня ми раненько вирушили на екскурсію в довколишні ліси та луки знайомитися з рослинним світом гоголів-ської батьківщини. Я нічого не чув до пуття, що пояснювала тоді вчителька біології, а просто жив у цьому раю, дихав ним, дивився на блакитне небо, на зелені луки, на темно-зелені гаї і бори. Це була моя Батьківщина Україна.

(Б. Захарченко)

— Знайдіть у тексті дієслова, визначте їх часову форму. Передайте зміст, використовуючи форму теперішнього часу. Які слова при цьому доведеться пропустити? Чим відрізняються тексти?

4. Вправа з ключем.

— Розподіліть слова у три колонки: І — минулий час,

II — теперішній, III — майбутній. Підкресліть другу від початку слова літеру. За умови правильного розподілу слів розшифровується початок речення: Хто не знає минулого, той не вартий сучасного і не має майбутнього. Поясніть зміст вислову. Входив, знає, утворювала, дарує, мовчала, з'єднує, знайшов, уміє, перелазив, читає, гнатиму, оздобив, буду ходити, зловлю, боротимусь, згадаю, побачу.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКІВ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати усне повідомлення на лінгвістичну тему «Часи дієслів», виписати прислів'я, у яких вживаються дієслова в різних часових формах, або виконати вправу 134.