Мета: поглибити знання учнів про поділ дієслів на дієвідміни, формувати вміння визначати дієвідміну дієслів, правильно писати особові закінчення; сприяти збагаченню словникового запасу учнів; розвивати логічне мислення; виховувати любов до природи, прагнення пізнавати нове.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Дієвідміни».

ХІД УРОКІВ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Практична робота.

— Прочитайте текст, визначте всі дієслова, випишіть тіль

Ки ті, котрі стоять у формі 3-ї особи множини, виділіть особові

Закінчення.

Хто бачить і у воді, і в повітрі

Певно, влітку, купаючись у морі чи річці, ти пробував відкривати очі під водою. Дивишся довкола — і бачиш не водорості й каміння, а розпливчасті зелені й бурі плями. Бо наші очі можуть добре бачити тільки в повітрі. Риби — ті бачать тільки у воді. А як же ті, хто живе на поверхні води?

Ось по воді гасає кругами зграйка маленьких і блискучих жуків-вертунів. Якщо вони помічають, що до них підкрадається риба, вони вистрибують із води. Якщо ними зацікавиться якийсь птах — вони втікають у воду. Як же вони бачать одночасно й у воді, й у повітрі?

Справа в тому, що з ними відбулася зовсім дивна історія: кожне око у вертунів розділилося на дві половинки. Нижня половинка ока пішла під воду й дивиться на риб, а верхня — дивиться у повітря. Жук став чотириоким!

(В. Танасійчук)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Проблемне запитання.

— Чому всі виписані вами слова, незважаючи на те, що

Вони належать до недоконаного виду, вживаються у формі теперішнього часу 3-ї особи множини, але мають різні особові закінчення?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКІВ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя з використанням таблиці «Дієвідміни».

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника, розміщений на с. 89—90.)

Дієвідміни

3 ос. множини тепер. час

-уть; - ють

І - ать; - ять

І

І дієвідміна

І II дієвідміна

І

-Є (-Є) - и (-Ї)

-єні; - єпі; - ете; - єте; - ипі; - їпі; - ить; - їть;

-емо; - ємо - ите; - їте

При визначенні дієвідміни можна орієнтуватися і на інфінітив.

— дієслова з односкладовою ос

Новою, що закінчується на го

Лосний: би-ти — б'ють', жа

Ти — жнуть, але сплять,

Вчать',

— з основою інфінітива на - і-,

Що зберігається в інших фор

Мах: біліти — біліє, біліють;

— з суфіксами - ува (юва),

-ну — малювати — малюють;

— з основами на - оро-; - оло-:

Полоти — полють

— з основами на приголос

Ний: пекти — печуть (крім

Бігти — біжать)

— слова ревіти, іржати, хотіти — дієслова, основа інфінітива

Яких закінчується на - и-, - і-;

-і-, що випадають в особових

Формах: любити — люблю;

— основа інфінітива яких за

Кінчується на - а - після шип

Лячого та й, який не збері

Гається в особових формах:

Кричати — кричить;

— слова бігти, спати, вчити

2. Вибірково-розподільний диктант.

— Випишіть дієслова у два стовпчики: І — ті, що належать до

Першої дієвідміни; II — ті, що належать до другої дієвідміни.

Вирости в очах, говорити правду, радіти разом, пахне весною, шумить ліс, любити землю, працювати із задоволенням, зустріти друга, написати твір, прочитав роман, вивчила вірш напам'ять, бажає щастя, бажає висловитися.

— Поясніть значення виділеного фразеологізму.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником. Виконання вправи 144.

2. Тренувальні вправи.

Завдання І: вставити пропущені літери є, и, є, ї в закінченнях дієслів, визначити дієвідміну.

Збира..ться, каж..мо, спровад..мо, очіку..те, потривож..ш, пиш..ш, чист..ш, змож..мо, унад..тися, вір..мо, бор..ться, туж.. ш, виправ..ться, попіл..мо.

Завдання II: переписати прислів'я, дописуючи в дієсловах закінчення теперішнього та майбутнього часу доконаного виду. Пояснити зміст 2—3-х прислів'їв та запам'ятати їх.

1) Слово вилет.. горобцем, а поверн..ся волом. 2) Скаж..ш — не верн..пі, напиш..ш — не зіт..гп, відруба..пі — не приточ..пі. 3) Слово до слова — злож..ться мова. 4) Біда помуч., і мудрості науч.. 5) Здобуд..ш освіту — побач..ш більше світу.

3. Самостійна робота.

I варіант

— Запишіть дієслова першої дієвідміни в особових формах

Однини і множини теперішнього або простого майбутнього часу.

Визначте, які кореневі приголосні звуки чергуються під час від

Мінювання із шиплячими ж, ч, ш. У дужках покажіть, які зву

Ки чергуються.

Зразок. Стригти — стрижу, стрижеш, стриже; стрижемо, стрижете, стрижуть (г — ж).

Бігти, захотіти, колихати, дихати, сікти, мазати, відписати.

II варіант

— Запишіть дієслова другої дієвідміни у формі першої особи

Однини теперішнього або простого майбутнього часу Визначте, які кореневі приголосні звуки чергуються з шиплячими ж, ч, ш, дж, ждж, шч(щ). У дужках покажіть, які звуки чергуються. Зразок. Пустити-пущу [пупічу], [ст] — [ніч].

Ходити, скрутити, лазити, мусити, їздити, помастити. 4. Тренувальний диктант.

М'ята — наш друг

З якими рослинами ти стикаєшся щодня?

Давай полічимо разом. Щодня ти п'єш чай із цукром, їси білий і чорний хліб. Отже: чай, цукровий буряк, пшениця, жито, м'ята.

Стародавні греки вірили, що кожен лісовий струмок, кожна галявинка має своє божество — німфу. І ось одна з німф назавжди оселилася в ботаніці й медицині. Мента — наукова назва м'яти. Мента-м'ята подарувала людям ментол.

Ментол — основна частина олії, яка міститься у квітах і листі м'яти, ментол надає їм особливого смаку й аромату.

(Н. Надєждіна)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКІВ

Опитування «Закінчіть речення».

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».) «Знання про дієвідміни дієслів необхідні для того, щоб...»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Скласти словниковий диктант (за темою).

2. Виписати з творів художньої літератури 6 речень, визначити дієвідміну дієслів або написати лінгвістичну казку за темою (виконують сильні учні).