Мета: розширювати уявлення дітей про текст; вправ-ляти учнів у визначенні теми текстів і доборі до них заголовків; розвивати усне мовлення дітей, уміння складати стислий переказ; виховувати любов до книги, читання.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

Перевірка домашнього завдання (вправа 91).

Перший учень з місця читає виписане речення, називає звуки у слові - роно.

Другий учень на дошці записує всі варіанти переносу слова червоні. Перевірка — взаємоперевірка.

— З чим ви почали ознайомлюватись на минулому уроці?

— А що таке текст?

— За якими ознаками його можна впізнати?

— Як правильно дібрати заголовок до тексту?

III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми будемо вчитися добирати заголовки до текстів, дізнає

Мось, як грамотно створювати тексти.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Хвилинка чистопису

Кн иж ня лікарня

Перевірка — самоперевірка за зразком.

— А що таке лікарня?

— Доберіть до цього слова споріднені й позначте корінь.

2. Колективна робота (вправа 92)

— Виявляється, лікуватися у лікарні можуть не лише люди, а й книжки. Тоді така лікарня називається «книжковою лікарнею». Прочитайте гро неї у вправі 92.

— Як лікували книжки? А навіщо це робили?

— А чому книжки треба берегти?

— Виберіть заголовок, який, на вашу думку, є найкращим. Обґрунтуйте свій вибір.

3. Фізкультхви линка

V. Закріплення та систематизація знань

1. Складання стислого переказу (вправа 92)

Учитель пропонує дітям прочитати текст, осмислити, вибрати клю-юві події та слова, скласти переказ.

Перед слуханням він звертає увагу на те, що вони виступатимуть у ролі критиків. їхнє завдання — визначити, що в переказах було вда-

Шшпш.

Обговорення результатів провести фронтально.

2. Самостійна робота (вправа 94)

Завдання 1, 2 опрацювати в парах.

— Хто хоче прочитати свій переказ для всіх? Завдання 3 опрацювати колективно, коментовано.

— А для чого необхідно змінювати слова?

— Прочитайте правило на с. 47. Як ви його зрозуміли? Завдання 4 опрацювати усно.

V!. Підсумок уроку \

1. Бесіда

— Як правильно дібрати заголовок до тексту?

— А про що необхідно пам'ятати, складаючи текст?

— А чим були схожі між собою тексти, з якими ми працювали на уроці?

— Як треба ставитися до книг? Чому?

2. Підготовка до виконання домашнього завдання

— Удома у вправі 95 ви ознайомитеся з народними прислів'ями про книги. Прочитайте їх. Чого вони вас навчають?

— Прочитайте завдання до тексту. Розкажіть, як ви їх будете виконувати вдома.

V!!. Домашнє завдання

Правило на с. 47, вправа 95.