Мета: учити розрізняти власні та загальні іменники (без уживання термінів); удосконалювати вміння писати імена, по батькові та прізвища з великої літери; формувати навички грамотного написання диктантів; розширювати лексичний запас учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 218)

— Поясніть вживання великої літери в словах.

— А які ще слова ми повинні писати з великої літери? Наведіть приклади.

2. Колективна робота з віршем

— Доповніть вірш, вставляючи пропущені слова.

Віє вітер. Сильний дух

Схопив у лісі,

А в ганнусі —

Та й далеко десь закинув, (капелюх, хустину)

— Чи всі слова в цьому вірші написані правильно? Поясніть, чому ви

Так вважаєте.

III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми вдосконалимо свої знання та вміння, набуті під час

Вивчення слів, що називають предмети. А також закріпимо знання про

Правопис великої букви в іменах, по батькові та прізвищах. Протягом

Уроку вчитимемося складати розповіді та писати диктант, вести діа

Логи.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Самостійна робота (вправа 222)

— Поясніть уживання великої літери.

2. Робота в парах (вправа 219)

Перевірка — опитування пари.

— Які слова треба писати з великої літери?

3. Робота в парах (вправа 221)

— Усно складіть речення так, щоб виділені у вірші слова писалися

З великої літери. Поясніть свою думку.

4. Фізкультхвилинка

V. Закріплення та систематизація знань

1. Творчий диктант

— Запишіть речення під диктовку, доповнюючи їх потрібними сло

Вами.

Мене звуть... . Мою маму... . Мого тата звуть... . Мою вчительку звуть....

— Прочитайте слова, які ви написали з великої літери. Поясніть чому.

— Які ще слова слід писати з великої літери? Наведіть приклади.

2. Розвиток зв'язного мовлення (вправа 220)

Завдання 1, 3 опрацювати колективно.

Завдання 2 запропонувати опрацювати самостійно.

— Як ви записали імена хлопчиків?

— А які ще слова слід писати з великої букви?

3. Підготовка до виконання домашнього завдання

— Так само з великої букви вам доведеться записати імена хлопчиків

У домашній вправі. А от у якому порядку — зможете розібратися самі.

V!. Підсумок уроку

— Що ми сьогодні вчимося робити?

— Як потрібно писати імена, по батькові та прізвища людей? Наведіть приклади.

Вправа «Від А до Я»

Учитель роздає дітям картки з буквами (вилучивши літери ь, и, й). Кожен учень добирає ім'я, прізвище та по батькові на задану букву, пояснюючи їх написання.

VII. Домашнє завдання

Вправа 223.