Мета: пояснити особливості написання сполучників разом і окремо, формувати вміння визначати в словах орфограму «Написання сполучників разом і окремо»; розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу, виховувати повагу до традицій та звичаїв українського народу.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Сполучники й однозвучні слова».

ХІД УРОКІВ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

Заслуховування лінгвістичних казок. Зразок казки

Пригоди Сполучника

Одного разу йшов лісовою стежкою Сполучник і сумував: «Що це за несправедливість? Всі частини мови дружать між собою, ще й пишаються, що їх називають повнозначними. Навіть прийменник і той з ними подружився, хоч і належить до службових. Хитрий, виражає відношення між предметами, до іменника в друзі набивається. А мені що робити? Нікому я не потрібен. Подумаєш, слова інколи сполучаю. Коли покличуть мене, а коли й без моєї допомоги обійдуться».

Аж ось назустріч йому біжить Просте Речення, а за ним ще одне, наздоганяє втікача. Добігли вони до сполучника, зупинились.

— Ти хто такий? — питають його.

— Я — службова частина мови, а звати мене — Сполучник. А ви хто такі?

— Ми — Прості Речення. Цар Синтаксис наказав нам поєднатись у складне речення і знайти засіб зв'язку. От ми й шукаємо.

— Ой,— зрадів Сполучник.— Я можу поєднати. Станьмо друзями.

— Згода.

З того часу Сполучник з'єднує прості речення у складне.

(Т. Пересунько) 2. Розповідь про сполучник як частину мови.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКІВ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Проблемне запитання.

— Діти, допоможіть мені розв'язати таку проблему.

Чому обидва варіанти написання поданих слів правильні?

Щоб — що б, зате — за те, якби — як би, проте — про те.

— Чи не порушено тут логіку? Свої висновки аргументуйте,

Підтверджуйте прикладами.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження над мовним матеріалом.

— Розподіліть сполучники на групи за будовою. Вмотивуй

Те свій поділ. Зробіть висновок, як пишуться складні та скла

Дені сполучники.

Бо, через те що, нібито, проте, та, а, якби, однак, тому що, хоч, зате, після того як, начебто, щоб, але, для того щоб, немовби, чи, нібито, у зв'язку з тим що, незважаючи на те що.

2. Пояснення вчителя з використанням таблиці «Сполучники й однозвучні слова». (Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний

Матеріал підручника, розміщений на с. 251—253.)

Сполучники й однозвучні слова

Сполучники проте, зате: Займенник те з прийменниками про, за:

1) не мають лексичного зна

Чення;

2) не бувають членами ре

Чення, а зв'язують слова

Або речення;

3) можуть бути замінені спо

Лучниками але, однак 1) є повнозначним

Словом — відповідає на

Питання;

2) член речення (додаток);

3) не може замінюватись

Сполучником

Сполучники якби, щоб: Прислівник і займенник з часткою би (б):

1) не мають лексичного зна

Чення і не бувають члена

Ми речення;

2) мають ненаголошену пер

Шу частину (якби, щоб);

3) би (б) не можна перенести

До іншого слова;

4) можуть замінюватись на

Коли б, аби. 1) повнозначні слова з част

Кою, що відповідають на

Запитання і є членами

Речення;

2) наголошені (як, би, що б);

3) частку би (б) можна пере

Нести до інших слів.

3. Робота з підручником. Виконання вправи 487.

4. Практична робота.

— Запишіть речення. Назвіть сполучники. Поясніть їх правопис.

1) А за вікном щасливі люди про те, що є, і те, що буде, поміж собою гомонять. (В. Сосюра) 2) Проте час не ждав. (Д. Міщен-ко) 3) Не знаю, як би склалася моя доля, коли б біля неї не стояла, мов благання, моя зажурена мати. (М. Стельмах) 4) Якби ви знали, паничі, як люди плачуть, живучи. (Т. Шевченко) 5) Якщо рано посієш, то рано й пожнеш. (Нар. творч.) 6) Як що робити? Ти повинен пам'ятати, яке важливе доручення дали тобі товариші.

5. Творча робота.

— Поширте кожне речення так, щоб утворилися речення різ

Них типів (складносурядні та складнопідрядні).

1) Люблю я дощ рясний... 2) Був тихий літній вечір... 3) Ми знали невеличке озерце... 4) Листя майже не шелестить... 5) Хтось ішов мені назустріч... 6) Ніяк не можу збагнути... 7) Трава зеленіє... 8) Спустилось тихе надвечір'я...

6. Словниковий диктант із взаємоперевіркою.

Неначе, немов, з того часу як, немовбито, тож, перед тим як, щоб, якщо, через те що, тому що, проте, неначебто, через те що.

— З трьома сполучниками складіть речення.

7. Робота з текстом.

— Прочитайте текст, усно перекажіть його. Визначте тему та

Головну думку. Підкреслені сполучники розберіть морфологічно.

«Чистий» тиждень

Останній тиждень перед Великоднем колись називали «білим» або «чистим». У цей час віруючі люди дотримуються посту так само суворо, як і на першому тижні Великого посту. Найважливішим днем тижня є четвер, який називали «чистим», «страсним» або «живним». Ще до сходу сонця господарі починали поратися в господарстві, а в хатах все повинно було бути чистим і виглядати по-святковому. За повір'ям, навіть ворон у цей день носить своїх дітей, щоб скупати в річці до сходу сонця. А хто з хворих людей скупається раніше воронових дітей — буде здоровим цілий рік.

Вранці прибирали в садках, прали білизну, стригли діткам волосся, «щоб не лізло» А увечері, коли у церкві правляться «страсті», годилося зберігати урочисту тишу навіть на вулиці, а в церкві «не куняти». Повертаючись після служби, віруючі намагалися донести додому «страсну» свічку так, щоб вона не згасла, тому робили ліхтарики з кольорового паперу. Полум'ям страсної свічки удома випалювали хрести на воротях, на своло-ці, «щоб лиха нечисть хату минала» та не забігав у двір «поганий собака». У Чистий четвер кололи кабанів та пекли поросят і ковбаси, обов'язкові великодні страви. У п'ятницю нічого не їли «до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви», а увечері розчиняли тісто на паску. Пекли ж паски лише у суботу. Тоді ж фарбували писанки та крашанки.

(З календаря)

8. Завдання учням.

— Розкажіть, що ви знаєте про святкування Великодня в Ук

Раїні. У висловлюванні використовуйте сполучники сурядності

Та підрядності.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКІВ

Заключна бесіда.

— Що нового ви дізналися на уроках про сполучник?

— Від чого залежить написання сполучників разом та окремо?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Скласти таблицю або алгоритм «Написання сполучників». Дібрати приклади на кожне правило.

2. Виконати вправу 494.