Мета: пояснити семикласникам правила написання не з дієприкметниками, формувати вміння правильно писати слова з цією орфограмою; розвивати вміння робити висновки та узагальнення, виховувати любов до рідного слова, української пісні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, кодоскоп.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Самостійна робота.

I варіант

1) Скласти по два речення таким чином, щоб слова минуле і поранені були б в одному випадку дієприкметниками, а в іншому — прикметниками або іменниками.

2) Вставити пропущені - н - чи - нн-.

Несказа..е слово, незрівня..а поверхня, незліче..ий скарб, незрівня..а перспектива, неописа..а краса, незрівня..а сила, неописана знахідка.

3) Перекласти українською мовою словосполучення, ввести

Їх у речення.

Сосредоточенное внимание, подчеркнутые предложения, ог-раниченное время.

II варіант

1) Скласти по два речення таким чином, щоб слова закохані і смажені були б в одному випадку дієприкметниками, а в іншому — прикметниками або іменниками.

2) Вставити пропущені - н - чи - нн-.

Несказа..а радість, нескінче..ий малюнок; неоціне..а послуга, виснаже..ий вигляд, обсадже. Л вербами, нездійсне..ий захід, нездійсне..а мрія.

3) Перекласти українською мовою словосполучення, увести

Їх у речення.

Раскрепощенньїй человек, окрашенная скамейка, неисчис-лимые богатства.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Проблемне запитання.

— Згадаймо правила вживання не з прикметником та дієсловом.

Чи можемо сказати, що не з дієприкметником пишеться за правилами вживання не з прикметником чи не з дієсловом?

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження над мовним матеріалом.

— Розгляньте таблицю.

Виведіть правила написання не з дієприкметниками та порівняйте їх з теоретичним матеріалом (с. 159).

Разом Окремо

Незасіяне поле стояло сиротою.

Непрочитана книга лежала на столі. Не засіяне зерном поле стояло сиротою.

Не прочитана вчасно книжка не давала Оксані спокою. На ній був не шитий, а в'язаний костюм. Город не скопаний.

2. Робота з підручником.

Виконання вправи 276 (усно), 277 (письмово).

3. Тренувальні вправи.

(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)

Завдання І: записати словосполучення, спроектовані на дошку, знімаючи скісну риску, позначити і пояснити орфограми.

Не/скошена трава; не/полита досі розсада; не/бачена краса; не/бачена ніколи фортеця; не/скінчена розмова; не/скінченні мрії; не/замкнені двері; ще не/замкнені двері; ні чим не/підтверджений факт; ні до кого не/спрямоване слово; довго не/стихаючий вітер; ще не/дозрілі хліба; оті не/скошені трави; своєчасно не/скошена гречка.

Завдання II: записати речення під диктовку, пояснити написання не з дієприкметниками.

1) Неспіймана риба завжди найбільша. Не спіймана насправді риба обростає легендами. 2) Ненагріте залізо не зігнеш. Спеціально не нагріте залізо не піддається обробці. 3) Лише мох вкриває оте віковічне, ніким не займане каміння. (А. ПІиян) 4) Якщо бажаєш бути заможним, у праці будь непереможним. (Нар. творч.)

5) Благословенні ви, сліди, не змиті вічності дощами, манд

Рівника Сковороди з припорошілими саквами. (М. Рильський)

6) Встаю вже пізно, біжу неодягнений до вікна. (М. Коцюбинський)

4. Гра «Редактор».

— Відредагуйте прислів'я.

1) Дурням закон не писан. 2) У лінивого піч до спини не прив'язана, а приклеїна. 3) Чого Івась ненавченний, того Іван не буде знати. 4) Чоловіка б'ют нележачого, а ледачого. Пес бреше, бо співати не привчиний.

5. Складання діалогу.

— Складіть діалог за змістом одного з прислів'їв. У репліках

Використовуйте дієприкметники із заперечною часткою не-.

6. Пояснювальний диктант.

Українська мова не збідніла, не вульгарна та кривоуста. Вона має свою особливу музикальність. Ця незбагненна душа нашої мови, як золотоносна ріка, виблискує на хвилях народної пісні, переливається в душу нації, творить почуттєву нерозривність українського серця й української землі. Геніальні композитори Мо-царт і Бетховен, Глінка і Чайковський, Барток і Стравінський користувалися українськими мелодіями у своїй творчості, а це значить, що вони чули вібрацію найвищих небес нашої мови. Українська мова не придумана вчора. Вона — не сирота, вона має слов'янську родину і світову славу. (За Д. Павличком)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Заповнення таблиці «Знаю, вмію».

2. Опитування «Закінчіть речення». (Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».) «Мій найбільший успіх у засвоєнні матеріалу — ...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. З кожним із словосполучень скласти по два речення та

Ким чином, щоб дієприкметники з не в першому випад

Ку писалися разом, а в другому — окремо.

(Не)витрачена сила, (не)завершена робота, (не)зібраний урожай.

2. Сильним учням скласти лінгвістичну казку «Дієприкметник».