Обладнання: пояснити семикласникам правила написання не з дієприслівниками; формувати орфографічну грамотність; розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення; виховувати повагу до народного досвіду. орфографічний словник.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Бесіда за питаннями.

— Що називається дієприслівниковим зворотом?

— Яка синтаксична роль дієприслівника та дієприслівникового зворота?

— Які розділові знаки при одиничному дієприслівникові та при дієприслівниковому звороті?

2. Виконання завдання за картками, виготовленими учнями, із взаємо

Перевіркою.

II ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Гра «Скарбничка мудрих думок».

— Допишіть прислів'я. Порівняйте написання не з дієслова

Ми та дієприслівниками, зробіть висновки.

Не посіявши, не.... Не знаючи броду, не.... Не знаючи, мовчи, а знаючи, не.... На віку, як на довгій ниві: не пройдеш, ніг не.... Не нагнувшись, гриба не.... Жне, не сіявши, молотить, не....

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя.

Учитель викладає теоретичний матеріал на основі підручника (с. 182).

2. Практична робота.

— Прочитайте речення, поясніть написання не з дієприслів

Никами.

1) Не кинувши у глиб надійний якір, пливу й пливу повз береги краси. (Є. Маланюк) 2. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. (Нар. творч.) 3) Берези вміють сумувати, не похиливши голови. (Л. Дмитерко) 4) Хоча думки уже про осінь, та, незважаючи на те, ще можна бачити і досі, як де-де соняшник цвіте. (М. Братан) 5) Не давши слова, кріпись, а давши, держись. {Нар. творч.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тренувальна вправа.

— Запишіть, знімаючи скісну риску. З трьома дієприслівни

Ками складіть речення.

Не/волячи, не/зчувпіись, не/задкуючи, не/навидячи, не/наважуючись, не/стямившись, не/здужаючи (хворіючи), не/продумавши, не/славлячи (ганьблячи), не/хтуючи, не/зупиняючись, не/д ооцінюючи.

2. Робота з підручником. Виконання вправи 331.

3. Вибірково-розподільний диктант.

— Розподіліть прислів'я та приказки на дві групи: І — з дієпри

Слівниками; II — без дієприслівників. Скажіть, про що йдеться

У прислів'ях та приказках?

Не працюючи, ситий не будеш. Не розмовившись з головою, до чогось іншого не важся. Ласка не коляска: сівши, не поїдеш. Далеко сховавши, ближче знайдеш. Вище лоба очі не ростуть. Ходячи наїсися, а стоячи виспишся. Не думавши, не гадавши, у біду потрапив.

— Поясніть написання не з дієприслівниками.

4. Творча робота.

— Перебудуйте речення, від виділених слів утворивши дієпри

Слівники.

Як не маєш, то й не загубиш. Якщо не переплатиш, то й не купиш, а як не спустиш ціну, то й не продаси. Зима не за горами, вона прийде, й не дасть телеграми. Як не маєш статку, то не матимеш і упадку. Біжить, землі не торкається. (Нар. творч.)

5. Робота зі словником.

— Складіть словничок дієприслівників, які пишуться з не

Разом (випишіть із орфографічного словника).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Записати 4—5 прислів'їв з орфограмою «Не з дієприслівниками».

2. Виконати вправу 332.