Мета: пояснити учням поняття перехідності та неперехідності дієслів; розвивати пам'ять, логічне мислення; виховувати цікавість до історичного минулого народу.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, кодоскоп.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Практична робота.

— Прочитайте спроектований через кодоскоп текст. Випишіть

Усі дієслова у три стовпчики за часами (І — минулий, II — тепе

Рішній, III — майбутній час). Вкажіть вид, спосіб та дієвідміну

Дієслів. Визначте тему тексту, тип та стиль мовлення.

Глухів

Дивовижну долю мають не тільки деякі люди, а й міста. Ось візьміть хоча б Глухів. Назву пояснюють тим, що місто лежало в глухому місці серед глухих лісів.

Було колись у глухому місці, а стало столицею! Так, Глухів — остання столиця Гетьманщини (1708—1764 рр.). Це стародавнє українське місто-фортеця виникло, очевидно, в X—XI століттях. Документально ж згадується в літописі під 1152 роком.

Глухів — місто зі славною історією: тут у XIII—XIV ст. був центр глухівського давньоруського князівства, а в XVIII — знаходилася резиденція останніх українських гетьманів: Івана Скоропадського, Данила Апостола, Кирила Розумовського.

Очевидців вражав своєю вишуканістю та розкішшю гетьманський палац, будинок Генеральної військової канцелярії, будівля Малоросійської колегії та храми — те, чим славився Глухів першої половини XVIII ст.

(З кн. «У світі етимології»)

— Запишіть транскрипцію виділеного слова, поясніть орфо

Грами.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя.

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника, розміщений на с. 75.)

За значенням і відношенням до слів інших частин мови дієслова поділяються на перехідні й неперехідні. Перехідні дієслова означають дію, що прямо переходить чи спрямована на предмет — об'єкт дії.

Що?

І І

Наприклад: Той, хто зерно в плодючу землю сіє, пше-

що?

Що?

Що?

Що?

У

Ницю косить, садить дерева, той на плечі планету підійма й несе

В майбутнє. (В. Сосюра)

У цьому реченні всі дієслова перехідні, бо кожне з них означає дію, яка переходить на певний предмет, виражений іменни-ком-додатком у знахідному відмінку без прийменника.

При перехідних дієсловах залежне слово може вживатися в родовому відмінку в таких випадках:

А) якщо дія переходить не на весь предмет, а тільки на

Його частину (купити цукру, з'їсти хліба);

Б) коли перед дієсловом наявна заперечна частка не.

Не знаю я труда такого, як труд підземний шахтаря.

Неперехідні дієслова означають дію, що не переходить на

Предмет, тому вони не мають при собі додатка. Наприклад: Хмари пливли низько над землею, можна було сподіватися на дощ. (О. Десняк)

Чіткої межі між перехідними і неперехідними дієсловами немає. Деякі перехідні дієслова можуть втрачати перехідність.

Що?

Порівняймо: їсти кашу (перехідне) — їсти повільно (неперехідне).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником. Виконання вправи 108.

2. Тренувальні вправи.

Завдання І: прочитати текст, виписати дієслова у два стовпчики: у І — перехідні; у II — неперехідні. Перехідні дієслова виписати разом із залежним словом. Чи вам, наші читачі, коли-небудь траплялося чути або ж читати козацькі списки XVII століття. Ну й цікаві імена траплялися в цих списках. От хоча б оце... Харко! Виявляється, це пестливе ім'я від Харитон.

Так-от, легенда розповідає, що один козак Харко уподобав собі місце там, де зливаються річки Харків, Лопань та Уда. Від цього першого поселенця й назвали потім місто: Харко — Харків.

А може, за назвою річки? Може... Є така думка. Врешті, ще одна версія існує: ніби Харків — це видозмінена назва половецької стоянки «Шарукань».

«Шаруа» — в тюркських мовах означає скотар, а «кан» — це привал, стоянка. Може, колись «Шарукань» і була стоянкою скотаря. А тепер Харків — велике промислове місто, що в 1918— 1934 рр. було столицею України.

(З кн. «У світі етимології»)

Завдання II: скласти речення, у яких подані дієслова виступали б як перехідні і як неперехідні.

Мазати, пити, варити, шити; копати, рубати, грати, будувати.

Завдання III: списати речення, вставляючи пропущені літери, визначити перехідність та неперехідність дієслів.

1) І прийде час, коли без тр..воги перекуєш на молоти мечі. 2) Ми ро..віяли хмари похмурі, щоб над нами сіяла бла-кит.. . 3) Світить со..нце для нас над з..млею, даль шумує, як вітер в..сни. 4) Я люблю, коли в листя з..лене д..рева одягає в..сна, і під вітром х..таються клени, і співає в квітках дал.. на. (Б. Сосюра)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виписати з газети чи журналу по три речення з перехідними та неперехідними дієсловами, визначити вид, час та стан дієслів або скласти жартівливе оповідання за малюнком Д. Гармаша (підручник, с. 76), уживаючи неперехідні дієслова.