Ня, ознайомити з видами мовлення, їх особливостями, з правилами культури усного й писемного мовлення; розвивати спостережливість вміння порівнювати й робити висновки; виховувати культуру мовлення. Обладнання: малюнки із зображенням дітей, які розмовляють і пишуть.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Іі. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Перевірка домашнього завдання (вправа 60). Перший учень читає виписані словосполучення.

— Які слова прийшли до нас із давніх часів? Знайди їх у тексті. Другий учень читає складену розповідь.

— Яку мову ми називаємо рідною?

— Як її ще називають?

— Погляньте на ці малюнки й розкажіть, що роблять учні.

{Учитель вивішує на дошці два малюнки: на першому діти розмовля

Ють, на другому — пишуть.)

— А як про це можна сказати одним словом? Чи правильно говорити,

Що всі вони розмовляють?

III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні ми дізнаємось про те, як можна спілкуватися, як це

Робити правильно і культурно.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Самостійна робота з правилом (С. 29)

— Прочитайте правило.

— Про що ви дізналися з нього?

— Тож чи можна сказати, що всі діти розмовляють? (Так, але роблять вони це по-різному.)

— Тоді чи можна сказати, що наше мовлення буває двох видів? Яких саме? (Усне та писемне)

Учитель звертає увагу дітей на опорну схему і просить доповнити її.

Мовлення

Усне Писемне

— Яку навчальну діяльність можна віднести до усного мовлення? А до писемного?

Схема набуває такого вигляду:

Мовлення

Усне

Писемне

Читання Говоріння

Письмо

2. Колективна усна робота (вправа 61)

Завдання опрацювати письмово.

— Якими видами мовлення ви користувалися?

— А в чому різниця між ними?

3. Робота в парах (вправа 62)

Перевірка — опитування пари.

— Яким видом мовлення ви користувалися під час виконання

Завдання 2?

— А чи користувалися ви у вправі усним мовленням? Коли?

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Колективна робота з додатковим теоретичним матеріалом (С. ЗО)

Після ознайомлення з ним учитель пропонує учням замислитися, чи завжди їхнє мовлення відповідає правилам.

— Що вам потрібно змінити, аби ваше мовлення стало культурним?

2. Хвилинка чистопису

— Потренуйтесь у каліграфічному письмі за зразками на с. ЗО. Перевірка — взаємоперевірка.

— Кому вдалося виконати вимоги до писемного мовлення?

— А як ви розумієте значення слова де-не-де?

3. Пошукова робота (вправа 63)

— Прочитайте текст. Хто зрозумів значення слова де-не-де? Завдання 2, 3 опрацювати усно колективно.

— Який із текстів більш художній і виразний? Чому? Завдання 4 запропонувати для самостійного виконання.

— Чи ви дотрималися вимог культурного мовлення? У чому це вира

Зилось?

4. Підготовка до виконання домашнього завдання

— Відновіть правила культурного мовлення за допомогою слів із вправи 65.

— Це ваше домашнє завдання. Прочитайте, яке завдання ви виконаєте за допомогою усного мовлення, а яке — користуючись писемним.

V!. Підсумок уроку

— Які види мовлення ви знаєте?

— У чому між ними різниця?

— Які види навчальної діяльності належать до усного, а які — до писемного мовлення?

— Які правила культурного мовлення ви запам'ятали? (Якщо дозволяє час, усно колективно опрацювати вправу 64.)

VII. Домашнє завдання

Додатковий теоретичний матеріал на с. ЗО, вправа 65, повторити словникові слова.

Практичне засвоєння різних форм звертання. Складання діалогу за поданими запитаннями Мета: збагатити словниковий запас учнів словами ввічливості та формами ввічливого звертання; учити використовувати їх у власному мовленні; розвивати усне й писемне мовлення учнів; виховувати доброзичливе та шанобливе ставлення до оточуючих.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 65)

Перевірка — індивідуальне опитування. Цодаткові питання

— Які види мовлення ви знаєте?

— Які види діяльності належать до усного мовлення? А до писемного?

— Назвіть правила культури мовлення.

— А чому їх необхідно дотримуватися?

2. Хвилинка чистопису

Сп бі би спасибі

Перевірка — взаємоперевірка за зразком на с. 33.

— Що ви можете розповісти про слово спасибі?

— А які ще слова ввічливості ви знаєте?

— Для чого потрібні слова ввічливості у мовленні?

III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ознайомимось зі звертанням, будемо вчитися будувати

Діалоги, вживати у мовленні слова ввічливості.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективне виконання вправи 66

Завдання 1, 2 опрацювати колективно, звернути увагу на інтонування речень.

Завдання 3, 4 опрацювати самостійно після обговорення. Перевірка — фронтальне опитування.

— До кого звертаються у вірші?

— А як ви це зрозуміли?

— Слова зайчику, зайчику є звертанням. Зверніть увагу, як виділяються звертання на письмі.

— А як ви використовуєте звертання?

— Усно складіть речення зі звертанням до свого товариша.

2. Робота з підручником (вправа 67)

Завдання 1, 2, 5 виконати усно.

Завдання 3, 4 виконати колективно коментовано.

— Назвіть слова, які є звертаннями у цій казці.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Розвиток діалогічного мовлення (вправа 68)

— Які слова ввічливості використані в діалозі?

— А що таке діалог?

— Діалог — це розмова двох або декількох осіб. Зверніть увагу на оформлення діалогу на письмі.

— Як виділяються слова співрозмовників?

— Виберіть тільки слова Юрка.

— А чого не вистачає цьому діалогу? {Слів вітання на початку розмови)

— З яких слів потрібно було її розпочати? Введіть їх у діалог.

— Прочитайте виправлений діалог у парі.

2. Підготовка до виконання домашнього завдання

— Удома ви продовжите подорож зоопарком за допомогою вправи 70. Прочитайте завдання до вправи.

— Як ви опишете слона? На що звернете увагу?

— З якого слова почнете записувати слова в алфавітному порядку? Чому?

3. Робота в парах (вправа 69)

За бажанням декілька пар можуть отримати складені діалоги.

— Чи дотримувались наші товариші правил складання діалогу?

— Які слова ввічливості вони використали?

— А які звертання ви почули?

VI. Підсумок уроку

— Розкажіть, що ви навчилися робити на уроці.

— З якими правилами культури мовлення ми сьогодні ознайомились?

— А як оформлюють діалог на письмі?

— Що таке звертання? Складіть із ним речення.

VII. Домашнє завдання