Мета:Перевірити знання учнів про зміст літературної казки«Фарбований Лис», засоби виразного читання, розвивати творчі здібності дітей, виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: Урок перевірка знань.

ХІДУРОКУ

I.ОголошенняТеми, МетиУроку

II.ТестоваРобота

І рівень

1. Літературними називаються казки:

А) надруковані в книжках; б) створені письменниками;

В) створені народом.

2. «Фарбований Лис» належить до казок:

А) фантастичних; б) побутових;

В) про тварин.

3. «Фарбований Лис» — це:

А) легенда; б) переказ;

В) казка.

4. Народне оповідання про незвичайні, часом фантастичні події назива­

ється:

А) легендою; б) казкою;

В) переказом.

5. Фарбований Лис назвався перед звірами:

А) царем Остромислом; б) царем Левом;

В) Лисом Микитою.

6. Лис Микита видав себе перед звірами:

А) затанцювавши; б) заспівавши по-лисячому;

В) змивши синю фарбу.


7. Куди сховався Лис від собак:

А) у хату; б) у бур’яни;

В) у діжу з фарбою.

8. Слово Кпити Означає:

А) нахвалятися; б) насміхатися;

В) прораховуватися.

9. Розмова між персонажами називається:

А) монологом; б) діалогом;

В) п’єсою.

10. Лис Микита зробився:

А) богатирем; б) слугою;

В) царем.

11. Із якого твору цей уривок: «Знов радість, знов оклики зачудування і по­

дяки. От цар! От добродій! От премудрий Соломон! Та за таким царем

ми проживемо віки вічності, мов у бога за дверима»?

А) «Про правду і кривду»;

Б) «Фарбований Лис»;

В) «Мудра дівчина».

12. Дійовими особами можуть бути:

А) тільки люди;

Б) тільки тварини і рослини;

В) не лише люди, а й тварини, рослини, предмети.

Фізкультхвилинка.

Іі рівень

Скласти невелику казку про пригоди домашніх тварин: «Якби звірі могли говорити».

III. ДомашнєЗавдання

Повторити особливості літературної казки. Пояснити зміст прика­зок, ужитих у казці «Фарбований Лис»:

Крутився мов муха в окропі.

Заснув як по купелі.

Заграло серце.

Відколи світ світом.

Аж око в’януло.

Мов полуда з очей спала.