Життєвий досвід:

Реальні факти з життя навколишніх

Власні спостереження й висновки

Традиційно-історичний досвід

Читацький досвід:

Художня література

Історична література

Науково- популярна література

Аргументувати можна за допомогою приклада. Як правило це реальний факт, подія, ситуація нашого життя. Це дасть можливість зробити потім узагальнення

Аргументувати можна за допомогою ілюстрації. Факт, подія ілюструється іншим, подібним за змістом. Це полегшить розуміння висловленого положення

Аргументувати можна за допомогою зразка (позитивного або обітри-

цательного). Факт, подія, особистість показується як ідеал, гідний

наслідування (або крайнього осуду). Це допоможе оцінити яке-небудь явище, показати, як повинне бути (або допоможе засудити це явище, факт).

ЗАВДАННЯ

Підбери приклади для доказу наступної тези:

Доля людства - у руках людини. От у чому жах

В. Гжешик

Допомога

Як ти вважаєш, що змусило автора цитати жахнутися від думки про те, що «доля людства - руках людини»?

Для чого, здавалося б, споконвічно повинні призначатися винаходи й відкриття?

Чим обернулися багато коштовних відкриттів науки? ( Привести приклади)

Чому так відбувається?

Зроби висновок