У художній літературі є образи Цифиркина, Кутейкина, Вральмана (Д. Фонвізін «Недоук»), Беликова (А. Чехов «Людин у футлярі»), Гнусу (Г. Манн «Учитель Гнус, або кінець одного тирана»), пана Рубля (И. Франко «Червоне писання»), Телесницкого (И. Франко « Батько-Гуморист») і інших як відбиття окремих явищ реального життя. Однак учні мріють не про таких учителів. За даними соціологічних опитувань в Україні, сучасні учні хочуть мати як наставників учителів доброзичливих, увічливих, освічених, з почуттям гумору, з неординарним світоглядом, творчих

У кожній дитині закладені джерела творчості, які необхідно розкрити й розвити, а це зможе зробити лише той учитель, що постійно піклується про свій творчий розвиток, методичну підготовку. Л. Толстой, розуміючи важливість цієї проблеми, підкреслював: « ...якщо учень у школі сам не навчиться нічого створювати, то в житті він завжди буде лише успадковувати, копіювати...».

Учитель зможе направити творчу діяльність учня лише в тому випадку, якщо сам буде творчо розвитий особистістю

Шкільний тлумачний словник пояснює слово творчість як діяльність людини, спрямовану на створення нових за змістом і формою матеріальних і культурних цінностей. У філософському словнику позначено, що творчість - це цілеспрямована діяльність, наслідком якого є відкриття нового, раніше невідомого, або активне, сучасне засвоєння вже існуючого багатства культури

На підставі цих тверджень можна дійти висновку, що творчість учителя-словесника - це виснажлива (якщо згадати відоме поняття «мучення творчості») і разом з тим радісна (творче натхнення і його досягнення) цілеспрямована діяльність, наслідком якої стане навчання й виховання всебічно развитой особистості

У наш час в Україні працює ціла когорта вчителів, що згрупована загальними ідеями, цілями, прагненнями, творчим натхненням. Це довів і проведений уперше 2012 р. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» у номінації «Закордонна література». Дванадцять учителів, які дійшли до фіналу, виявили високу теоретичну підготовку, професійну майстерність і кращі людські риси. Але насамперед вони відзначилися своїми творчими методичними ідеями, які цікаво освітили й переконливо захистили. Це такі:

«Викладання закордонної літератури по личностно орієнтованій методиці» (Н. Білій, м. Івано-Франківськ);

«Синтез емоційного й інтелектуального сприйняття літературного твору» (С. Бибик, м. Донецьк);

Українознавство при вивченні закордонної літератури» (Г. Биткивская, Київська обл.);

«Методика личностно-ориентированного навчання» (О. Боркивская, м. Житомир);

Необхідно прагнути до того, щоб світова література в школі стала важливим засобом пізнання й перетворення життя, досягала найбільших глибин людської свідомості й психіки, спонукувала учнів бути творцями більших справ, формувала світогляд;

Виховувати молодь на прикладах життя героїв світової літератури, які втілюють духовне багатство, моральну чистоту й фізичну досконалість особистим прикладом готовити учнів до життя й суспільно корисній роботі;

Завжди пам'ятати про свій учительський обов'язок, високу відповідальність перед народом;

Самовіддано працювати й затверджувати на землі мир, роботу, волю й щастя для всіх народів миру

Використана література

1. Соловейчик С. Л. Вічна радість: Нариси життя й школи. - М., 1986. - С. 7.

2. Зотов В. Н. Ради молодому вчителеві. - Свердловськ, 1972. - С. 3.

3. Щетинін М. її. Обьять необьятное: Записки педагога. - М., 1986. - С. 161.

4. Ільїн Е. Н. Народження уроку. - М., 1986. - С. 169.

5. Там же. - С. 168-172.

6. Там же. - С. З -4.

7. Ільїн Е. Н. Герой нашого уроку. - М., 1991. - С. 284-285.

8. Товстої Л. Н. Избр. соч. - М., 1938. - Т. 1. - С. 225.

Рекомендована література

1. Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф. Ф. Майстерність вчителя-словесника. - К.: Рад. шк., 1963. - 188 з.

2. Ільїн Е. Я. Герой нашого уроку. - М.: Педагогіка, 1991. - 288 з.

3. Пасічник Е. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. - К.: Ленвит, 2000. - С. 44-50.

4. Синиця И. О. Педагогічний такт і майстерність учителя. - К.: Рад. шк., 1972. - 167 з.