Мета: перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу

З теми; формувати вміння роботи з різнорівневими завданнями; розвивати навички узагальнення й ана­лізу вивченого матеріалу; виховувати прагнення самовдосконалення.

Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.

Обладнання: різнорівневі завдання.

Перебіг уроку

І.МотиваціяНавчальноїДіяльності. ОголошенняТемиЙМетиУроку

ІІ. ПоясненняВчителемМетодики виконанняЗавданьКонтрольноїРоботи

Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку 0,5 б., ІІ рівня — 2 б., ІІІ рівня — 3 б.

ІІІ. ПроведенняТестовоїКонтрольноїРоботи Варіант І

Рівень І

Визначте правильне твердження:

1. 1920 р. виходить збірка П. Тичини під назвою А «Рідний край» Б «Чернігів» В «Сталь і ніжність» Г «Замість сонетів і октав»

2. Представником авангардного мистецтва початку ХХ ст. є А М. Зеров Б М. Семенко В Є. Плужник Г Г. Косинка


3. «Батько — вчитель, потім — завідуючий городською школою,

нарешті — 1905 року — інспектор народних шкіл, мати —

з дрібного землевласницького роду Яреськів — роду козаць­

кого…». це запис із автобіографії

А М. Хвильового Б М. Зерова В М. Рильського Г М. Семенка

4. Поезією М. Рильського про місто його дитинства — Київ є

А «На білу гречку впали роси…»

Б «Яблука доспіли, яблука червоні…»

В «Слово про рідну матір»

Г «Ластівки літають, бо літається»

5. Показ жінки в часи революції, згубного впливу хибних ідей

на людину та переродження комуністів у бездумних чиновни­

ків є темою твору М. Хвильового

А«Сентиментальна історія»

Б«Я (Романтика)»

В«Кіт у чоботях»

Г«Думки проти течії»

6. Два світи — минуле й майбутнє, буття й небуття, реальне

й уявне — поєдналися в один у творі Г. Косинки

А «Мати»

Б «На золотих богів»

В «Фауст»

Г «В житах»

Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь:

1. Які стильові тенденції переважають в індивідуальному стилі письменника?

2. Яким вимальовується в поезії Є. Плужника образ його часу? Порівняйте з художніми свідченнями інших авторів.

3. М. Рильський оцінив першу збірку Г. Косинки як початок «епохи революції». Чи виправдав новеліст ці сподівання?

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

• «Екзотичність мислення М. Семенка»;

• «Жінка в пореволюційному суспільстві» (за творами М. Хви­льового);


«Новели Г. Косинки — гарячий подих революції, селянської волі і сум бідняцької ниви (М. Стельмах)».

Варіант ІІ Рівень І

Визначте правильне твердження

1. 1924 р. виходить збірка П. Тичини під назвою

А «Вітер з України»

Б «Плуг»

В «Сонячні кларнети»

Г «Сковорода»

2. Перший друкований твір М. Семенка з’явився в журналі

А «Україна»

Б «Український вісник» В «Українська хата» Г «Дзвін»

3. «Ми хочемо такої літературної обстановки, в якій будуть

цінитися не маніфест, а робота письменника…».
Ці слова

належать критикові

АМ. Семенку

БМ. Хвильовому

ВМ. Зерову

ГМ. Рильському

4. «Неокласицизм» стилю М. Рильського найбільш ґрунтовно

й влучно сформулював

АМ. Зеров

БМ. Семенко

ВМ. Хвильовий

ГП. Тичина

5. Членом спілки пролетарських письменників «Гарт», одним

із перших ініціаторів створення ВАПЛІТЕ є

АЄ. Плужник

БМ. Зеров

ВГ. Косинка

ГМ. Хвильовий

6. Автором поетичних рядків «Вчись у природи творчого спокою

В дні вересневі…»
Є

А П. Тичина Б М. Рильський В Є. Плужник Г М. Семенко
Рівень II

Дайте розгорнуту відповідь:

1. Поясніть зв’язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями свого часу.

2. Схарактеризуйте художню форму одного із сонет М. Зерова (за вибором).

3. Розкрийте особливості гротеску в повістях М. Хвильового «Санаторійна зона» та «Сентиментальна історія».

Рівень III

Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:

• «Спадщина “розстріляного відродження” — то важлива й ці­кава сторінка нашої культури»;

• «Вірші П. Тичини, М. Рильського — шедеври світової літе­ратури»;

• «Мої роздуми про новелістику Г. Косинки».

IV.ПідсумокУроку

V.ДомашнєЗавдання

Скласти хронологічну таблицю життя й творчості Ю. Яновського.