Мета:Поглибити знання учнів про фантастичні казки; виробляти

Вміння відтворювати в уяві незвичайні художні картини; формувати навички виразного читання казки, заохочувати дітей до пояснення особистого сприйняття і тлумачення казки: вчити дітей розрізняти добро і зло як у казках, так і в житті, виховувати їх гуманістами, духовно багатими людьми.

Обладнання: Ілюстрації із серії «У світі казок»; малюнки учнів до казки «Про жар-птицю та вовка»; збірки «Українські народні казки».

Тип уроку: Урок-дослідження.

Казка вчить — як на світі жить. Народна мудрість

ХІДУРОКУ

І. АктуалізаціяОпорнихЗнаньЗаСхемою

Казки про тварин

1.

2.

3.

Чарівні (фантастичні) казки 1.

2. 3.

Побутові казки

1.

2.

3.

Героїко — фантастичні казки

1.

2.

3.

Чотири учні біля дошки записують у схему назви казок», які вони вивчили у 4–5-х класах, і розписують їх за групами.


II.ПовідомленняТеми, МетиІЗавданьУроку.

МотиваціяНавчальноїДіяльностіУчнів

Діти, з попередніх уроків ми з вами дізналися, що казка виражає суспільний досвід людей. У ній протиставляється добро і зло, відображаються найкращі риси нашого національного характеру.

XV. Про які це казки я говорю? («Мудра дівчина», «Про правду і кривду»)

XVI. А до якої групи належать ці казки? (До Побутових)

XVII. А якщо в казці з’являться фантастичні персонажі, чудодійні предмети, надприродні явища, то яка це казка? (Чародійна) Правильно, такі казки ще називають фантастичними.

Отже, сьогодні перед вами стоїть незвичайне завдання: ви сьогодні не просто учні, а дослідники. І досліджувати ми будемо фантастичну казку «Про жар-птицю та вовка». Вам потрібно буде з’ясувати, чим відрізняються фантастичні казки від побутових.

А дати відповідь на це завдання ви зможете після того, як опрацюємо казку. Зверніть увагу на епіграф до уроку (зачитуємо). Нам потрібно буде дати відповідь: чи вчить нас казка, як жити на світі? Отже, розв’язавши ці завдання, ви навчитеся розрізняти добро і зло не тільки в казці, а й у житті, станете мудрішими, духовно багатшими.

III. РоботаЗКазкою«ПроЖар-ПтицюТаВовка»

1.Творча лабораторія.

1) Учні з малюнків, які вони виготовили, складають діафільм за змістом казки.

2) Підібрати з тексту казки підписи до кожного кадрика (усно).

2.Ділова гра. Літературознавець — учитель. Дослідники — учні.

Діти, я вам уже казала, що в нас незвичайний урок, тому що ви будете дослідниками, а я — літературознавцем.

3.Конкурс «Казкознавці».

1) Як починається казка «Про правду і кривду»? (Жили колись два брати: один багатий, а другий бідний, що й не сказати...)

2) Як починається казка «Мудра дівчина»? («Було собі два брати — один убогий, а другий багатий.)

3) А як починається казка «Про жар-птицю та вовка»? (Було в одного царя три сини: два розумних, а третій — дурень.)

Учитель оголошує переможців конкурсу.


4. Гра «Дослідження».

Л іте ра т ур о зн а ве ц ь. Що спільного ви помітили, коли ми брали участь у конкурсі «Казкознавці».

Дослідники. Казковий зачин містить натяк на те, що дія відбувається не тепер, а колись. Це особливість початку майже кожної казки.

Літературознавець. Що ще особливого ви помітили в казках?

Дослі дники. Кожній казці характерні триразові повтори.

Л ітер атурознавець. Давайте в тексті казки «Про жар-птицю та вовка» знайдемо триразові повтори.

Учні зачитують і коментують:

1) Три брати: два розумних і один дурний — часто третій, наймолодший син. Поясніть, чому це так?

2) Три стовпи, три дороги.

20.Що вони символізують? (Життєві дороги.)

21.Як характеризує кожного із синів зроблений вибір дороги? (Учні пояснюють.)

3) Три завдання, які постали перед дурнем: украсти жар-птицю, коня і панну.

4) Тричі допомагає хлопцеві вовк. Літературознавець. Читаючи казку «Про жар-птицю та вовка»,

Ми бачимо, що на допомогу наймолодшому синові приходить «дивовижний» помічник. Давайте назвемо цього помічника. (Це вовк)

— А чому саме наймолодшому синові він допомагає?

Дослідники. Бо він добрий, не пожалів голодному вовкові коня

Свого, а звірі у казках допомагають лише добрим, мужнім і благородним людям.

— А які ви ще знаєте казки, в яких героям допомагає вовк? (Російські

казки — «Василина Прекрасна» та інші.
)

Літературознавець. А що ще незвичайного ви побачили в казці?

Дослідники. Дурень їздить на вовкові; Кінь до половини золотий, до половини срібний, та ще й везе; Вовк перетворюється на панну, на коня; Вовк оживляє парубка за допомогою цілющої і живлющої води.

Літературознавець. А чи буває так у житті?

Дос лід н ики. Оці всі незвичайні предмети, події, помічники є фантастичними, тому що в житті таких явищ не буває.

Літературознавець. То яка це казка?

Дослі дники. Ця казка фантастична.


Літературознавець. Чи зустрічалися ми з фантастичними подіями та незвичайними героями у побутових казках?

Дослідники. Ні. Вони з’являються лише в чарівних або у фантастичних казках.

Літературознавець. Отже, зробіть висновок: чим відрізняються фантастичні казки від побутових?

Дослідники. У фантастичних казках є «дивовижний» помічник, який допомагає героєві, котрий пройшов випробування на доброту і людяність; наявні фантастичні події і чудодійні предмети.

IV.ПідсумокІУзагальненняУроку

1. Що нового ви дізналися про казки?

2. Які особливості фантастичних казок?

3. То чого вчить нас казка «Про жар-птицю та вовка»? (Добро перемагає зло. Якщо людина має добре серце, то їй допомагають навіть «дивовижні» помічники.)

4. А чи буває так у реальному житті? І в реальному житті завжди знайдеться хтось, хто прийде на допомогу.

5. То чи вчать нас казки, як жити на світі?

V. МотиваціяОцінок

VI. ДомашнєЗавдання

1. Прочитати казку «Красний Іванко і закляте місто».

2. Написати твір-роздум «Чого вчить мене казка “Красний Іванко і закляте місто”».