К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

8

4

2

1

1

6

3

2

1

1

РОЗДІЛ І. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІ СТ.

Тема І. Образотворче мистецтво

Зразки образотворчого мистецтва Трипільської та скіфської культури. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор’я.

Художня культура Київської Русі: архітектурні споруди, монументальний живопис (мозаїки та фрески), ікони, книжкова мініатюра. Мистецтво Галицько-Волинського князівства.

Художня культура польсько-литовської доби.

Орієнтовні практичні завдання:

Виготовлення фрагментів діорами Київ - духовний центр України-Русі

(робота в групах).

Замальовки архітектурних споруд княжої доби.

Тема 2. Музична культура

Первісні музичні інструменти. Музична культура східних слов’ян, античних міст Північного Причорномор’я. Музична культура Київської держави: Народна, придворно-світська, церковна. Давньоруські музиканти, музичні інструменти. Народна творчість: епос, календарно-обрядові та родинно-обрядові пісні.

Орієнтовні практичні завдання:

Мін-0конкурс на краще виконання українських народних пісень, Порівняння народних пісень за жанрами.

Тема 3. Театральна культура

Обрядовий пратеатр (стародавні народні ігри, свята, ритуали). Княжий театр. Мистецтво скоморохів.

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання народних ігор та фрагментів обрядів (за вибором).

Узагальнення

РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХVІІ – ХVІІІ ст.

Тема 1. Образотворче мистецтво

Художня культура козацько-гетьманської доби. Стиль бароко в українському мистецтві. Архітектура Києва (Андріївська церква, Маріїнський палац), Чернігова (Єкатерининська церква), Львова (собор св. Юра), Тернопільщини (Почаївська лавра), Полтавщини (Преображенська церква у Сорочинцях). Скульптура (Й. Пінзель). Іконопис (І. Руткович, І. Кондзелевич та ін.). Портретний живопис. Народна картина

Козак Мамай

. Мистецтво гравюри.

Орієнтовні практичні завдання:

Порівняння репродукцій народної картини

Козак Мамай

різних епох.

Створення альбому „Пам’ятки

України

(колективна робота).

Тема 2. Музична культура

Думи та історичні пісні. Мистецтво кобзарів і лірників. Церковний спів. Партесний концерт. Хоровий концерт та його творці (М. Березовський, А. Ведель, Д. Бортнянський). Збірка

Сад божественних пісень

Г. Сковороди.

Орієнтовні практичні завдання:

Фонозапис

Хоровий літопис століть

(староукраїнська музика).

Виконання живописних чи графічних композицій за мотивами текстів відомих кантів Г. Сковороди.

Тема 3. Театральна культура

Шкільний театр, зв’язок із викладанням поетики та риторики (репертуар, тематика інтермедій). Народний ляльковий театр вертеп. Театр на Запорозькій Січі.

Орієнтовні практичні завдання:

Створення комічної або сатиричної інтермедії у стилі

шкільного театру

.

Написання сценарію для вистави

живого вертепу

.

Узагальнення

Учень (учениця):

Називає:

- Основні періоди розвитку художньої культури України;

Розпізнає:

- Твори видатних діячів вітчизняної культури (в межах програми);

Спостерігає:

- За розвитком української художньої культури минулого і сучасності;

Описує:

- Факти і явища художньої культури України;

Характеризує:

- національну специфіку українського мистецтва;

Пояснює:

- Роль вітчизняної художньої культури в становленні і розвитку української держави;

Наводить приклади:

- Історико-культурних пам’яток України;

Формулює:

- Власні враження, отримані під час спілкування з шедеврами українського мистецтва;

Порівнює:

- Українську художню культуру минулого і сучасності;

Класифікує:

- Складові української художньої культури;

Аналізує та інтерпретує:

- Художній зміст творів українського мистецтва;

Оцінює:

- Значущість українського мистецтва в розвитку національної культури;

Обґрунтовує:

Оцінні судження щодо творів українського мистецтва минулого;

Аргументує судження:

- Щодо значущості української культури у власному житті;

Використовує:

-Спеціальну термінологію, набуті знання у процесі художньо-творчої самореалізації;

Показує на карті:

- Місцезнаходження культурно-історичних пам’яток України;

Уміє:

- Вести дискусію з питань української художньої культури, самостійно знаходити джерела для збагачення знань з української культури.

8

3

3

2

1

9

3

2

1

2

1

1

РОЗДІЛ 3. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХІХ СТ.

Тема 1. Образотворче мистецтво

Дерев’яна та мурована архітектура (Й. Шедель, С. Ковнір та ін.). Скульптура (І. Мартос, Г. Вітвер, Л. Позен,). Палацово-паркові комплекси. Живопис (А. Мокрицький, Т. Шевченко, М. Пимоненко, К. Устиянович та ін.). Тиражна графіка. Декоративно-ужиткове мистецтво та народні художні промисли (гончарство, писанкарство, ткацтво та ін).

Орієнтовні практичні завдання:

Виконання декоративної композиції в українському стилі (техніка за вибором).

Розробка ескізу поштової марки „Тарас Шевченко

Тема 2. Музична культура

Народна музика: соціально - та родинно-побутові пісні. Значення творчості С. Гулака-Артемовського та М. Колачевського. М. Вербицький: історія створення державного гімну України. М. Лисенко Основоположник національної композиторської школи в Україні. Музичне виконавство та освіта.

Орієнтовні практичні завдання:

Видатні діячі української музичної культури

: добірка матеріалів - фотографій, репродукцій, календарів, марок - за темою (робота в групах).

Музична презентація „Зарубіжні музиканти та Україна

(Ф. Ліст та ін.)

Тема 3. Театральна культура

Значення драматургії для розвитку українського театру. Творчість М. Щепкіна. Театр у Галичині та на Буковині. Театр корифеїв. Перший український стаціонарний театр у Києві. Творчий шлях М. Заньковецької.

Орієнтовні практичні завдання:

Створення фотоальбому

Театр корифеїв

.

Узагальнення

РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХХ СТ.

Тема 1. Образотворче мистецтво