Мета:Поглибити деякі сторінки життя і творчості письменника;

Навчити учнів творчо підходити до опрацювання матеріа­лу; закріпити знання з теорії літератури (пейзаж, портрет, гіпербола, народний переказ); сприяти розвитку усного зв’язного мовлення; виховувати патріотів.

Обладнання: Портрет письменника; ігрові засоби (номерки, питальни­ки, цитати).

ХІДУРОКУ

I.ОрганізаційнийМомент

II.ПовідомленняТемиТаМетиУроку

III. ОсновнаЧастина

Клас ділиться на дві команди. За І місце команда отримує 11 балів, за II місце — 9 балів.

«історики літератури»

Завдання: Дати вичерпну відповідь на одне з питань. У конкурсі беруть участь по одному учневі від команди. Максимальна кількість балів — 2.

1. Звідки родом Іван Нечуй-Левицький?

2. Ким працював письменник?

3. Як називалася перша книга І. С. Левицького?

4. Хто був першим учителем майбутнього письменника?

«теоретики літератури»

Завдання: З’ясувати поняття. У конкурсі беруть участь по два учас­ники від команди. Максимальна кількість балів — 2.

1. Що таке пейзаж?

2. Що називається гіперболою?

3. Що таке портрет?

4. Чому «Запорожці» — це казка? Які її ознаки наявні у цьому творі?


«Далі, далі, далі...»

Завдання: Дати максимальну кількість відповідей за певний час. У разі відсутності відповіді вчитель говорить: «Далі, далі, далі...» (як у те-легрі «Щасливий випадок»). У конкурсі бере участь вся команда. За кож­ну правильну відповідь — 0,5 бала.

Для першої команди

1. Яке справжнє прізвище Івана Нечуя-Левицького? (Левицький)

2. У якій родині народився письменник? (Священика)

3. Де народився Іван Нечуй-Левицький? (Стеблів на Черкащині)

4. Скільки дітей було в родині Івана Степановича? (Четверо)

5. Чи писав письменник про історію України? (Так)

6. Ким працював І. Нечуй-Левицький? (Учителем)

7. Яка річка протікає біля села, де народився письменник? (Рось)

8. Де жив головний герой «Запорожців» Карпо Летючий? (С. Старі Ко-даки)

9. Ким був Карпо Летючий? (Лоцман)

10. По якій річці плавав хлопець? (Дніпро)

11. Чий це портрет: «Високий чорнявий та кучерявий... Гарний з лиця, гарний з стану, кругом гарний, ще й сміливий...»? (Карпо Летючий)

12. Як називався корабель купця, що найняв хлопця? (Байдак)

13. Хто порекомендував купцям Карпа? (Отаман)

14. Як звали отамана? (Іван Музика)

Для другої команди

1. Чиї це назви: Козацький, Звонецький, Лоцманський, Ненаситець? (Пороги)

2. Скільки порогів мав Дід? (12)

3. Що завадило Карпові на порогах? (Вітер)

4. Перше, що побачив Карпо після трагедії? (Сад)

5. Які рослини переважали в пишному саду? (Квіти)

6. Кого побачив у саду хлопець? (Два чоловіки-Запорожці)

7. Хто зачарував цю Січ? (Характерники)

8. Де знаходиться це дивне місце? (На дні Дніпра)

9. Хто це: «...З того саду лився чоловічий голос, та такий гарний та дзвін­кий!.. Хтось співав козацьку думу, дуже старинну...»? (Кобзар)

10. До кого повели Карпа Летючого? (До гетьмана)

11. Чий це портрет: «...високий як Палій, гарний як Мазепа, сміливий як Богдан Хмельницький»? (Гетьман)


12. Чому гетьман не захотів обняти Карпа? (Боявся задушити від великої сили)

13. Що тримав у руках гетьман? (Булаву)

14. Про що розпитували запорожці у хлопця? (Про Україну)

«справлені читці-декламатори»

Завдання: Виразно прочитати уривок із «Запорожців», передавши настрій. У конкурсі бере участь один учасник команди. Кількість ба­лів — 1.

1. Від слів ...Коли се де не взялась вітряна полоса... До слів ...Тепер все

пропало, все загинуло!

2. Від слів ...От дивиться Карпо вниз... І до кінця абзацу.

IV.ПідсумокУроку

V.ДомашнєЗавдання

Скласти власну версію закінчення історії, описаної в «Запорожцях» І. Нечуя-Левицького. Продовжити пригоди Карпа Летючого (на вибір).