Урок позакласного читання має свої вимоги до структури. Наприклад, урок на тему «У країні Уолта Диснея» буде складатися з таких елементів:

Актуалізація опорних знань (відомості про країну Диснея, про його казки й про нього самому).

Перегляд виставки книг відомого казкаря

Розмова про прочитані казки Диснея.

Перегляд виставки учнівських малюнків за мотивами прочитаних казок

Оповідання про нові казки Диснея.

Читання казки

Перегляд уривків з мультиплікаційного фільму

Бесіда (порівняння казки Диснея з мультиплікаційним фільмом).

Підсумки уроку

Структура уроку виразного читання теж має свою специфіку. Серед його різноманітних структурних елементів є обов'язку, які повторюються кілька разів:

Читання тексту (із чергуванням відомих учителеві прийомів методу творчого читання).

Словникова робота

Бесіда (із чергуванням питань):

А) про що прочитали?

Б) як прочитали?

В) як необхідно прочитати?

У шкільній практиці з'являються й нові форми уроку - нестандартні, нетрадиційні, творчі. Важко погодитися із цими не зовсім удалими назвами, оскільки виникають питання: а що ж таке стандартний або традиційний урок? Хіба всі інші уроки не мають творчого характеру?

Нові форми уроку з'являються тоді, коли вчитель формулює незвичайні, але необхідні для навчального процесу завдання уроку, піклується про ефективність їхнього втілення. Так виникають уроки-екскурсії (у музей, бібліотеку, до пам'ятника), уроки-подорожі (у країну казок, до письменника, у минуле, майбутнє, у космос), урок - літературна гра, урок-ребус, урок-конкурс, урок-концерт, телеурок, киноурок і др.

Для приклада приведемо ланцюжок навчальних ситуацій бібліографічного уроку для 6 класу, що проводиться в шкільній бібліотеці:

Вступне слово вчителя обиблиотеке.

Оповідання бібліотекаря про довідково-інформаційний фонд бібліотеки

Ознайомлення з виставкою словників

Практичне заняття (з'ясовується, як працювати зі словниками, яку допомогу вони надають під час вивчення літератури).

Виразне читання учнями віршів про словник (Д. Білоуса, М. Рильська, С. Маршака).

Завершальне слово вчителя (роль словників у житті й діяльності відомих учених, письменників, акторів, журналістів).

У старших класах структура уроків літератури ускладнюється

Структура уроку, на якому буде аналізуватися художній твір, залежить не тільки від певної мети. Потрібно також ураховувати обсяг добутку (буде він прочитаний у класі повністю, частково або буде читатися будинку); жанр; шлях аналізу; кількість годин, відведених на його вивчення по програмі й т. п.

З огляду на ряд об'єктивних і суб'єктивних умов, учитель становить ланцюжок навчальних ситуацій

От найпростіший приклад навчальних ситуацій (якщо художній твір невелике й по програмі вивчається 1 година):

Підготовка до сприйняття художнього твору

Читання тексту

Навчальна пауза

Підготовка до аналізу прочитаного добутку

Аналіз художнього тексту

Підсумки

Якщо вчитель, вивчаючи художній твір, вирішив піти шляхом аналізу «слідом за автором», те ланцюжок навчальних ситуацій серед інших можливих обов'язково буде мати такі:

Правильне й виразне читання уривка художнього тексту

Словникова робота

Бесіда

Дослідницька робота

Вони будуть повторюватися кілька разів протягом уроку, оскільки така робота допомагає вчителеві здійснити задум

Якщо вибрати інші шляхи аналізу, будуть домінувати інші навчальні ситуації

Вибрані вчителем нові форми уроку ( урок-зустріч, урок-пам'ять, урок-диспут, урок-роздум, урок-прес-конференція, інтегрований урок і т.п.) мають потребу в цікавих, неповторних навчальних ситуаціях. Прикладом може бути ланцюжок навчальних ситуацій оглядового уроку з новітньої літератури в класі на тему: «По праву совісті, по праву пам'яті»:

Мінути гордості (слово вчителі про письменників і їхні добутки: А. Твардовский «По праву пам'яті», А. Ахматова «Реквієм», О. Гончар «Собор», В. Биків «Знак лиха», Ч. Айтматов «Плаха» і ін., на вибір учителя).

Мінути пам'яті (читання підібраних учителем уривків з добутків про людей, ціною життя яких завойовувалося щастя).

Мінути роздумів (бесіда про більші перемоги й гіркі поразки, про героїчному й трагічному колись і тепер).

Мінути рішень (зміст наших сьогоднішніх проблем і турбот, думки про майбутнє).

До оглядового уроку вчитель підбирає інший ланцюжок навчальних ситуацій. Так, у класі одна година приділяється на вступ

«Світова література XX ст , основні етапи, тенденції, естетичні пошуки, художні відкриття, традиції й новаторство в прозі, поезії, захист особистості й культури в художніх творах видатних письменників XX ст ».

Вивчення информационно насиченого матеріалу не доцільно подавати у вигляді лекції. Удалим буде урок, якщо вчитель проведе його в літературному музеї із цікавими експозиціями по темі або перетворить кабінет світової літератури в імпровізовану літературну вітальню, де зберуться «представники» всіх літературних течій XX сторіччя. Такий урок повинен продумуватися заздалегідь. Суб'єктивна й об'єктивна обставини, при яких він готується, будуть диктувати ланцюжок навчальних ситуацій

Запропоновані приклади навчальних ситуацій уроків, безперечно, не можуть бути еталоном. Підготовка до кожного конкретного уроку є наслідком індивідуальної творчості педагога

Визначаючи на уроках форми, методи й прийоми реалізації різних видів роботи, учитель, насамперед, продумує доцільність кожної навчальної ситуації. Але є серед них повторювані - домашнє завдання й підсумки уроку

Донині в методичній літературі остаточно не з'ясовано, чи належні учні виконувати домашні завдання по літературі Вчених турбує, чи не відіб'ється в учнів примусове читання програмних текстів на любові до книги. Адже свідченням найвищої майстерності вчителі літератури є, безперечно, постійний інтерес його вихованців до серйозного читання

По нашому глибокому переконанню, саме читання художніх текстів і вивчення тексту напам'ять було й залишається головним домашнім завданням по літературі. Воно сприяє успішному виконанню таких завдань на уроці, як аналіз художнього тексту, складання планів, тез, відгуків; написанню письмових робіт різних типів; роботі із цитатами. Завдяки вдумливому читанню самостійна робота учня розвиває пошуковий, творчий, дослідницький характер

Сьогодні вагомий вплив на побудову й зміст уроку мають новітні технічні засоби навчання. Широко відомі нині тілі-, відео-, кіно-уроки, а також комп'ютерні уроки. Проте, таким формам роботи, якщо навіть вони й мають позитивні наслідки, не слід відводити першорядну роль у навчальному процесі, тим самим відсуваючи на другий план головний предмет вивчення літератури - художні тексти. Відвідування театру або перегляд фільму за мотивами художнього твору також доречні як домашнє завдання або підсумкове заняття

Завершальна навчальна ситуація уроку - підведення підсумків. Учитель повинен чітко бачити весь процес навчання на конкретному уроці і його реальні результати. Щоб підсумувати заняття, він повинен ретельно продумати такі питання:

чиВиконане завдання уроку?

Як засвоєний навчальний матеріал?

чиВикликав він інтерес у школярів?

чиБули вони активними на уроці?

Чому навчилися? Що нового довідалися?

Відповівши на ці питання, учитель з'ясує питання формування світогляду учнів, наповненості їхніх знань, рівня інтелектуального розвитку

Використана література

1. Куцевол О. Н. Особливості вивчення зпиграфированних художніх творів в 8-9 кл. шкіл гуманітарного профілю: Дис. ... канд. пед. наук. - К., 1993. - 172 з.

Рекомендована література

2. Ільїн Е. Н. Народження уроку. - М.: Пегагогика, 1986. - 176з.

3. Махмутов И. А, Сучасний урок. - М.: Педагогіка, 1985. - 150 з.

4. Мірошник А. О. Закордонна література. 5 кл.: Розгорнуте планування уроків по програмі 2005 р. ( 12-літня шк.). - X.: Факт, 2005. - 208 з.

5. Методика викладання літератури: Учеб. для студ. пед. вузів /О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чортовий; Під ред. О. Ю. Богдановой. - М.: Изд. центр «Академія», 1999. - С. 296 - 317.

6. Николенко О. М., Куцевол О. М. Сучасний урок закордонної літератури: Учеб. для вчителя. - К.: Академія, 2003. - 288 з.

7. Пасічник Е. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. - К.: Ленвит, 2000. - С. 138-184.

8. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзістенціально-діалогічна концепція. - К.: Милениум, 2002. - С. 110-119.