Рубрика: Конспекты занятий

Література рідного краю. І. Сенченко. «Рубін на Солом’янці»

Мета: продовження знайомити школярів з письменниками рідного краю, зокрема з життям і творчістю І. Сенченка, проаналізувати ідейний зміст його твору «Рубін на Солом’янці»; розвивати культуру зв’язного мовлення, читацький кругозір, уміння аналізувати художній твір, робити узагальнення, висновки, необхідний коментар; формувати естетичний смак у школярів; виховувати любов до рідного краю, повагу до його письменників; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

Позакласне читання. М. Трублаїні. «Шхуна «Колумб»

Мета: поширювати читацький кругозір шляхом ознайомлення з ідейно-художнім змістом творів позапрограмового, зокрема з повістю М. Трублаїні «Шхуна “Колумб»»; стисло опрацювати життєвий і творчий шлях письменника; розвивати творчу уяву, пам’ять, вміння виразно читати, при цьому коментуючи і наводячи необхідні аргументи; робити ґрунтовні висновки; формувати естетичний смак учнів; виховувати почуття пошани до творчості М. Трублаїні; поваги до рідної літератури, культурних надбань нашого [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

Л. Кисельов «Додому». Патріотичний мотив вірша. «Катерина». Вселюдське і національне значення образу української Мадонни

Мета: продовжити знайомити школярів з поетичною творчістю Кисельова, зокрема зосереджуючи увагу на ідейно-художньому аналізі віршів «Додому», «Катерина»; вміти характеризувати образ Катерини; розвивати естетичні відчуття і смак; уміння грамотно висловлювати власні думки про вірші письменника; робити аналіз його творів; формувати власну позицію у процесі пізнання і вивчення; виховувати повагу до мистецтва слова, культури рідного краю, його природи; прищеплювати інтерес до наслідків [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

Л. Кисельов. Доля молодого поета. «Стати б хоч на менти лічені…» , «Земля така гаряча»

Мета: виразно і вдумливо читати програмові поезії Л. Кисельова, пояснити власне розуміння їхнього образного змісту, вміти коментувати художні засоби, пояснювати прихований, під-текстовий зміст образів творів; розвивати культуру зв’язного мовлення, творчу уяву, логічне мислення, пам’ять, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власну думку; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, любові до творчості В. Кисельова, небайдужого ставлення до емоцій та почуттів.
Тип уроку: засвоєння [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

В. Голобородько «Лелека». Образ рідної хати, шляху, ліричного героя, лелеки

Мета: розкрити ідейно-художній зміст фрагменту з поеми В. Голобородька «Лелека»; охарактеризувати образи твору (рідної хати, шляху, ліричного героя, лелеки); розвивати культуру зв’язного мовлення, творчу уяву, логічне мислення, пам’ять, уміння раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани до творчості В. Голобородька, любов до природи, бережне ставлення до оточуючого середовища.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: портрет В. Голобородька, виставка [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

В. Голобородько «З дитинства : Дощ», «Я вплетений…». Основний пафос поезії

Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю В. Голобородька, зокрема проаналізувати ідейно-художній зміст його програмних поезій, з’ясувати їх спрямованість, пояснити власне розуміння образу дощу; розвивати естетичне відчуття і смак, культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, увагу, спостережливість; формувати життєстверджуючі, оптимістичні настрої; виховувати почуття любові до рідного краю, відповідальність за збереження довкілля, творців прекрасного.
Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.
Обладнання: портрет В. Голобородька, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

В. Голобородько «Ми йдемо». Ідейний зміст поезії

Мета: опрацьовуючи творчість В. Голобородька, проаналізувати його поезію «Ми йдемо», звертаючи увагу на її ідейно-художній зміст та спрямованість, визначити основний пафос твору; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, уміння виразно і усвідомлено читати поетичні твори, пояснювати власне розуміння їхнього образного змісту; формувати життєстверджуючі, оптимістичні настрої; виховувати почуття любові до рідного краю, пошану до народу, його надбань та досягнень; прищеплювати інтерес до [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

В. Голобородько. Самобутня постать поета в український літературі. «Наша мова»

Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом В. Голобородька, з’ясувати самобутність постаті поета у вітчизняній літературі, проаналізувати його поезію «Наша мова»; дізнатися про поняття вільного вірша; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять; вміння виразно і вдумливо читати вірші, грамотно, виважено, ґрунтовно висловлювати свої міркування, робити висновки; виховувати почуття любові, пошани до творчості В. Голобородька, рідної мови, національної культури.
Тип уроку: засвоєння [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий