Рубрика: Конспекты занятий

Розвиток зв’язного мовлення. Переказ найцікавішої пригоди героя – підлітка з твору А. Дімарова «Блакитна дитина»

Мета: перевірити, як учні вміють виразно, грамотно переказувати найцікавішу пригоду героя повісті, знають її зміст; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, логічне мислення, вміння аргументувати своє зацікавлення, робити висновки; формувати етичні смаки школярів; виховувати почуття любові до книги, повагу до її автора; прищеплювати інтерес до наслідків своєї праці.
Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення.
Обладнання: портрет А. Дімарова, текст твору, малюнки учнів до епізоду [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

А. Дімаров «Блакитна дитина». Внутрішня гідність і повага до людей – риси характеру юного героя, стимули його поведінки

Мета: охарактеризувати юного героя повісті А. Дімарова «Блакитна дитина»; з’ясувати його стосунки з людьми; вмотивувати стимули його поведінки; розвивати вміння аргументовано висловлювати власні роздуми, почуття; спостереження; виважено доводити своє бачення, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття доброти, щирості, чуйності, вимогливість до своїх вчинків, дій; прищеплювати пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: портрет А. Дімарова, текст твору, учнівські малюнки, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

А. Дімаров «Блакитна дитина». Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в український родині

Мета: аналізуючи ідейний зміст розділів повісті А. Дімарова «Блакитна дитина», дослідіть, як у творі зображені взаємостосунки в українській родині, на чому вони ґрунтуються; розвивати вміння виразно й усвідомлено читати художні твори, вміти виділяти головну думку і коментувати її, пояснювати і обґрунтовувати поведінку і вчинки героїв; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття любові до батьків, родинних звичаїв, риси доброти, взаєморозуміння, чесності, [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

А. Дімаров «Блакитна дитина». Динамічний сюжет, прозорість і іронічність оповіді, морально-етична проблематика твору

Мета: продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст, спостерігати за динамічним сюжетом повісті, звертаючи увагу на прозорість та іронічність оповіді, проблематику твору; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, логічне мислення, вміння виразно читати твір, робити відповідний коментар щодо його змісту; виховувати почуття пошани до творчості А. Дімарова, прагнення цінувати дружбу, робити добро, відстоювати свою гідність і захищати інтереси інших.
Тип уроку: засвоєння знань і [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

А. Дімаров «Блакитна дитина». Автобіографічна повість ( «На коні й під конем»)

Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю А. Дімарова, стисло охарактеризувати автобіографічну повість-тетралогію «Блакитна дитина»; розпочати роботу над аналізом частини тетралогії «На коні й під конем»; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, виразність під час читання художніх творів, уміння коментувати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани до творчості А. Дімарова, пунктуальність, риси доброти, чуйності, щирості.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: портрет [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

А. Малишко «Приходять предки». Ліризм поезії А. Малишка

Мета: визначити особливості ліризму поетичних творів А. Малишка, проаналізувати його вірш «Приходять предки», з’ясувавши ідейно-тематичне спрямування, жанр, художні особливості даної поезії; розвивати вміння аргументовано висловлювати власні роздуми, спостереження; аналізувати зміст поетичних творів; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати пізнавальний інтерес до історичного минулого рідного краю; пунктуальність, бажання творити на благо народу.
Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.
Обладнання: портрет А. Малишка, бібліотечка [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

А. Малишко. «Стежина», «Вогник». Патріотичні почуття. Найвищі духовні цінності в них

Мета: поглибити знання школярів про поетичну та пісенну творчість А. Малишка, зокрема проаналізувати його твори «Стежина», «Вогник», визначити їх ідейно-художнє спрямування і значимість; розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу, культуру зв’язного мовлення, вміння грамотно викладати власні думки, робити висновки, естетичні смаки; виховувати повагу до батьків, рідної домівки; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.
Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.
Обладнання: портрет [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий

А. Малишко – відомий український поет. «Пісня про рушник»

Мета: ознайомити школярів з відомим українським поетом А. Малишком (його життєвим і творчим шляхом); охарактеризувати його пісенну творчість; проаналізувати твір поета «Пісня про рушник; розвивати вміння виразно і вдумливо читати поезії, визначати і коментувати основні її мотиви, аргументовано висловлювати власні роздуми; виховувати почуття любові, пошани до творчості А. Малишка, шанобливе ставлення до рідної матінки.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: портрет А. [...]

Разместил статью: Методист. Опубликовано в разделе: Конспекты занятий